KAIP DALYVAUTI?

Kiekvienas pilietis - svarbus priimant valstybei reikšmingus sprendimus. Yra įvairių būdų, kaip tu gali įsitraukti į šalies valdymą.

 

   

Balsuok rinkimuose - išsirink, kas atstovaus tavo interesams. Lietuvos piliečiai renka Respublikos prezidentą, atstovus į Europos Parlamentą, Lietuvos respublikos Seimo narius, Savivaldybių tarybos narius bei miestų merus.

Dalyvauk nevyriausybinių organizacijų veikloje - įsitraukdamas į nevyriausybines organizacijas, gali spręsti visuomenei aktualias problemas.

Inicijuok teisėkūros procesą:

  • 50 000 piliečių gali inicijuoti įstatymą
  • 300 000 piliečių - inicijuoti referendumą
  • net ir 1 pilietis gali teikti peticiją žmogaus teisių ir laisvių, reformų bei kitais svarbiais klausimais.

Dalyvauk viešosiose konsultacijose - pasisakyk rengiant teisės aktą ar renkantis iš galimų variantų.

Įsitrauk į politinių partijų veiklą, kandidatuok rinkimuose - pilietis gali būti išrinktas į valdžios institucijas ir tapti jį išrinkusių žmonių atstovu.

Kas yra viešosios konsultacijos?

Viešosios konsultacijos - tai valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo forma, kai siekiama surinkti visuomenės ar suinteresuotųjų šalių nuomones ir pasiūlymus, reikalingus sprendimams priimti.

Su visuomene priimant sprendimus dažniausiai konsultuojasi savivaldybės, Vyriausybė, Seimas ar Europos Komisija.

Viešosios konsultacijos informuoja piliečius apie sprendimus, užtikrina sprendimų tvarumą, subalansuoja visuomenės nuomonę ir įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime. Konsultavimas yra antrasis visuomenės įsitraukimo lygmuo:

 

Kada konsultuojamasi? 

Teisėkūros procese konsultuojamasi iki parengiant teisės aktų projektą. Konsultavimosi tikslas gali būti problemos nustatymas ir pasitikrinimas, alternatyvių būdų problemai spręsti paieška ar siekis surinkti įrodymus teisės akto projektui.

Konsultuojamasi su:

 

                                                            

 

Kaip vyksta konsultavimosi procesas?

                                  

Viešosios konsultacijos gali vykti įvairiomis formomis: tai gali būti apklausos, konferencijos ir forumai, online diskusijos, interviu, piliečių žiuri ir kiti būdai. Informaciją apie Vyriausybės vykdomas viešąsias konsultacijas rasite čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-03