Kaip veikia viešosios konsultacijos?

Kas yra viešosios konsultacijos?

Viešosios konsultacijos - tai valdžios ir visuomenės bendradarbiavimo forma, kai siekiama surinkti visuomenės ar suinteresuotųjų šalių nuomones ir pasiūlymus, reikalingus sprendimams priimti.

Su visuomene priimant sprendimus dažniausiai konsultuojasi savivaldybės, Vyriausybė, Seimas ar Europos Komisija.

Viešosios konsultacijos informuoja piliečius apie sprendimus, užtikrina sprendimų tvarumą, subalansuoja visuomenės nuomonę ir įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime. Konsultavimas yra antrasis visuomenės įsitraukimo lygmuo:

 

Kada konsultuojamasi? 

Teisėkūros procese konsultuojamasi iki parengiant teisės aktų projektą. Konsultavimosi tikslas gali būti problemos nustatymas ir pasitikrinimas, alternatyvių būdų problemai spręsti paieška ar siekis surinkti įrodymus teisės akto projektui.

Konsultuojamasi su:

 

                                                            

 

Kaip vyksta konsultavimosi procesas?

                                  

Viešosios konsultacijos gali vykti įvairiomis formomis: tai gali būti apklausos, konferencijos ir forumai, online diskusijos, interviu, piliečių žiuri ir kiti būdai. Informaciją apie Vyriausybės vykdomas viešąsias konsultacijas rasite čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-20