PETICIJOS

Kas yra peticija?

Peticija–rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Vyriausybę  su reikalavimais ar siūlymais spręsti  svarbius visuomenei klausimus,  kai  tam  reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti  ar  pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą ir kai Vyriausybės Peticijų komisija tokį kreipimąsi pripažįsta peticija. Peticijos, pateiktos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu  parašu.

Kaip nagrinėjamos gautos paraiškos dėl peticijų?

Paraiškos dėl peticijų nagrinėjamos ir Vyriausybės Peticijų komisijos posėdžiai organizuojami vadovaujantis Peticijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatais.

Kreipimosi (peticijos) nagrinėjimo schema

Informacija apie Vyriausybės Peticijų komisijos posėdžius, darbotvarkes ir priimtus sprendimus skelbiama "Mano Vyriausybė" tinklalapyje Peticijų komisijos veiklos skiltyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-30