Kas yra „E. pilietis"?

„E. pilietis“ – tai vieno langelio svetainė, kuria siekiama sustiprinti Vyriausybės ir jos valdymo srities įstaigų ir visuomenės sąveiką, užtikrinti geresnį visuomenės informuotumą, sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams, užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams lengviau ir paprasčiau susipažinti su jiems aktualia informacija, prireikus kreiptis į valdžios institucijas.

„E. pilietis“ – gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą elektroninė paslauga. Jos dėka, interneto portale bus galima greitai ir paprastai: kreiptis į Vyriausybės valdymo srities įstaigas; stebėti savo kreipinių nagrinėjimo eigą; centralizuotai elektroniniu būdu gauti atsakymus; dalyvauti viešosiose konsultacijose ir apklausose; teikti peticijas. Piliečiai galės aktyviai dalyvauti Vyriausybės inicijuojamose viešosiose konsultacijose, visuomenės nuomonės apklausose. Pasibaigus viešajai konsultacijai ar apklausai portale bus skelbiami jų rezultatai, visuomenė turės galimybę stebėti, ar piliečių pateikti pasiūlymai turėjo įtakos konkretiems priimtiems sprendimams.

Tai yra partnerystė tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos valdymo srities įstaigų ir piliečių, kuriuo siekiama gerinti keitimąsi informacija, paslaugų teikimą ir interaktyvų dalyvavimą.

Šis portalas – tiesioginis ryšys tarp Vyriausybės ir visuomenės. Tikimės, kad būsite aktyvūs atviros Vyriausybės ir pilietinės visuomenės dalyviai. Visi kartu galime kurti gražesnę Lietuvą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-15