Apklausa apie projektų valdymo patirtį ir gebėjimus - Finansų ministerija

Norėdami identifikuoti šiuo metu įgyvendinamų arba suplanuotų projektų vadovų ir projektų komandos narių patirtį, žinias ir gebėjimų stiprinimo poreikį, prašome užpildyti šią apklausą. Prašome informaciją pateikti iki 2019 m. birželio 14 d.

Jūsų pateikta informacija bus naudojama tik LRVK Projektų valdymo grupės ir nebus viešinama. Jūsų kontaktinė informacija reikalinga tam, jog galėtume pakviesti į konkrečias gebėjimų stiprinimo veiklas.

Duomenų tvarkytoja LRVK projektų valdymo grupė.

 • *

  1. Institucija, kurioje dirbate

  0
 • 2. Kokia Jūsų patirtis projektų valdymo srityje?*NėraIki 1 metųNuo 1 iki 3 metųNuo 3 iki 5 metų5 metai ir daugiau

  Projektų valdymas

  Programų valdymas

  Portfelių valdymas/koordinavimas

  Darbas projektų valdymo tarnyboje (mokymai, konsultacijos, projektų valdymo metodikos rengimas)

  1
 • *

  3. Ar esate sertifikuotas (-a) projektų valdymo srityje? Jei taip, pasirinkite visus tinkamus variantus.

  Neturiu sertifikatų projektų valdymo srityje

  PMI sertifikatas

  IPMA sertifikatas

  PRINCE sertifikatas 

  Kiti sertifikatai (įrašykite)

  2
 • *

  4. Kokiuose Jums naudinguose projektų valdymo mokymuose esate dalyvavęs(-usi)?

  Parašykite pavadinimą/ temą ir dalyvavimo datą (metus)

  3
 • *

  5. Įvardinkite 3 svarbiausius projektus, su kuriais Jums yra tekę dirbti:

  Parašykite projekto sritį, trukmę mėn. / metais, savo pareigas ir atsakomybes projekte

  4
 • *

  6. Jei esate vadovavęs(-usi) projekto komandai, kiek daugiausiai narių joje buvo?

  Parašykite skaičių

  5
 • *

  7. Jei esate vadovavęs(-usi) projekto komandai, koks buvo didžiausias tokio projekto biudžetas?

  Parašykite sumą eurais

  6
 • *

  8. Išvardinkite projektus, su kuriais dirbate šiuo metu:

  Parašykite projekto sritį, trukmę mėn. / metais, savo pareigas ir atsakomybes projekte

  7
 • *

  9. Kaip vertinate savo projektų valdymo gebėjimus?

  Įvertinkite kiekvieną sritį nuo 1 iki 5, kur 1 - žemi gebėjimai, 5 - aukšti gebėjimai

  8
 • Gebėjimai*1 (žemi)2345 (aukšti)

  Projektų valdymo pagrindai

  Projekto poreikio, tikslų ir uždavinių nustatymas

  Projekto naudos ir tikslinių grupių nustatymas

  Rodiklių nustatymas

  Biudžeto sudarymas ir kontrolė

  Veiklų grafiko sudarymas

  Komandos sudarymas, motyvavimas ir valdymas

  Rizikų valdymas

  Suinteresuotų šalių valdymas

  Veiklų ir rezultatų viešinimas

  Projekto įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų rengimas

  9
 • *

  10. Kuriuos projektų valdymo gebėjimus šiuo metu Jums aktualiausia sustiprinti?

  Pasirinkite daugiausiai 3 variantus

  Projektų valdymo pagrindai

  Projekto poreikio, tikslų ir uždavinių nustatymas

  Projekto naudos ir tikslinių naudos grupių nustatymas

  Rodiklių nustatymas

  Biudžeto sudarymas ir kontrolė

  Veiklų grafiko sudarymas

  Komandos sudarymas, motyvavimas ir valdymas

  Rizikų valdymas

  Suinteresuotų šalių valdymas

  Veiklų ir rezultatų viešinimas

  Projekto įgyvendinimo stebėsena ir ataskaitų rengimas

  10
 • *

  11. Kokiu būdu Jūs labiausiai norėtumėte stiprinti savo projektų valdymo gebėjimus?

  Pasirinkite daugiausiai 3 variantus

  Grupiniai mokymai

  Individualios konsultacijos

  Darbas su mentoriumi

  Nuotoliniai mokymai (online kursai)

  Video paskaitos

  3-5 dalyvių focus grupės, kuriose dalijamasi praktine patirtimi

  11
 • *

  12. Įvertinkite savo anglų kalbos žinias pagal "Europass" kalbos mokėjimo lygmenis (svarstome galimybę pasitelkti užsienio ekspertus gebėjimams stiprinti):

  Pasirinkite vieną variantą

  A1 (pradedantysis vartotojas)

  A2 (pradedantysis vartotojas)

  B1 (pažengęs vartotojas)

  B2 (pažengęs vartotojas)

  C1 (įgudęs vartotojas)

  C2 (įgudęs vartotojas)

  12
 • *

  13. Jūsų pasiūlymai dėl projektų valdymo gebėjimų stiprinimo:

  13
 • *
  Saugos kodas
  Kopijuoti žodžius
  14
 • 15
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-11