Apklausa dėl Projektų valdymo standarto yra sustabdyta, kadangi yra rengiama nauja Projektų valdymo standarto versija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektų valdymo standartas (toliau – Standartas) reglamentuoja Vyriausybės vykdomų projektų, programų ir portfelių valdymo procesus ir procedūras, siekiant užtikrinti Vyriausybės projektų, programų ir portfelių vykdymą nenukrypstant nuo suplanuoto tvarkaraščio, numatytos apimties ir biudžeto, maksimizuoti sukuriamą naudą ir efektyviai stebėti bei kontroliuoti projektus, programas ir portfelius. Standartas pagrįstas pamatiniais PMI (Project Management Institute) projektų valdymo PMBOK® standartais.  Standartas taikomas Vyriausybės ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų vykdomiems projektams, programoms ir portfeliams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20