Atviros Vyriausybės partnerystės plano įgyvendinimo konsultacija

Konsultacijos tikslas 

Pristatyti Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų veiksmų plano įgyvendinimo pažangą, sužinoti piliečių nuomonę ir gauti pasiūlymus dėl plano veiksmų įgyvendinimo. 

Kviečiame susipažinti su pateikta medžiaga ir žemiau esančioje apklausoje išreikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus.

Informacija

2011 m. Lietuva prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (angl. Open Government Partnership), kurioje dabar dalyvauja net 75 valstybės. Šis projektas  tarptautinė platforma viešojo valdymo reformų kūrėjams ir diegėjams bendradarbiauti ir keistis gerąja praktika.

2016 m. gegužės 30 d. LR Vyriausybė pritarė trečiajam Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės (AVP) tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų veiksmų planui (toliau - Planas), kurį parengė Vyriausybės kanclerio sudaryta darbo grupė. Šiuo metu yra rengiama tarpinė šio plano įgyvendinimo saviįvertinimo ataskaita.

2016-2018 m. veiksmų plano kryptys:

I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei;
​II. Korupcijos prevencija, skaidrumo skatinimas;
III. Piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus didinimas.

Veiksmų planas nustato pagrindines Atviros Vyriausybės iniciatyvas ir numato jų įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingus asmenis ir planuojamus rezultatus. Kviečiame susipažinti su plane numatytų priemonių įgyvendinimo progresu.

Išsamią tarpinę plano įgyvendinimo saviįvertinimo ataskaitą skaitykite čia.

Visą informaciją apie Lietuvos dalyvavimą Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvoje galite rasti Vyriausybės interneto svetainėje. Susipažinkite čia

 

Viešoji konsultacija 

Kviečiame išreikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus žemiau esančioje apklausoje. Dalyvauti apklausoje galima š. m. rugsėjo 11-24 d. 

 

Kontaktai

Jei turite minčių, pastebėjimų ar iškilo techninių nesklandumų pildant apklausą, galite susisiekti su Ieva Česnulaityte (ieva.cesnulaityte@lrv.lt). 

 • *

  1. Šioje apklausoje Jūs:

  Pasirinkite tik vieną

  Reiškiate savo asmeninę nuomonę

  Atstovaujate nevyriausybinę organizaciją, asociaciją, susivienijimą ar kitą asocijuotą struktūrą

  Atstovaujate viešojo valdymo instituciją, susijusią su plano įgyvendinimu

  Atstovaujate viešojo valdymo instituciją, nesusijusią su plano įgyvendinimu

  0
 • *

   

  2. Kaip vertinate  AVP nacionalinio veiksmų plano įgyvendinimo progresą?

  1
 • Įvertinimas*Vertinu teigiamaiVertinu teigiamai pažengusias iniciatyvasGalėtų būti nuveikta daugiauVertinu neigiamai

  Veiksmų plano įgyvendinimas

  2
 • *

  3. Kaip vertinate AVP nacionaliniame veiksmų plane numatytų priemonių aktualumą?

  3
 • Įvertinimas*Labai aktualuPakankamai aktualuNeaktualuNeturiu nuomonės

  1. Sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką

  2. Sukurti ir įgyvendinti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės dalyvavimą valdyme viešinimo priemones

  3. Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje

  4. Sukurti ir transliuoti socialinę reklamą, kurios tikslinė tema - korupcijos prevencija sveikatos priežiūros sistemoje

  5. Sukurti teisines, organizacines ir technines priemones ,kad būtų galima patogiu būdu gauti išsamią informaciją apie rinkimus ir balsavimo tvarką, savo dalyvavimą rinkimuose, aukas politinės kampanijos dalyviams

  6. Sukurti konsultavimosi su visuomene mechanizmą

  7. Ugdyti atviro viešojo valdymo kultūrą valstybės tarnyboje diegiant atviros Vyriausybės partnerystės vertybes

  8. Sukurti NVO duomenų bazę

  9. Sukurti NVO fondą

  4
 • *

  4. Pateikite pasiūlymus dėl plano vykdymo, ar konkrečių plano veiklų, priemonių įgyvendinimo:

  5
 • *

  Įrašykite pasiūlymus

  Iki 3000 simbolių

  6
 • *

  Įkelkite failą su pasiūlymais

  Įkelkite failą čia arba įrašykite pasiūlymus aukščiau

  Įkelti(20)
  7
 • *
  Jei norite būti įtraukti į AVP iniciatyvos tinklą, nurodykite savo el. pašto adresą ir su jumis susisieksime
  Įrašykite savo el. pašto adresą
  8
 • 9
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-21