CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGŲ ĮVERTINIMAS

Siekdami gerinti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbą (toliau – NBFC) ir centralizuotai teikiamų paslaugų kokybę, norime sužinoti, kaip Jūs vertinate NBFC centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos funkcijų kokybę.

Klausimynas skirtas pildyti finansų valdymo padalinio vadovui.

Maloniai prašome atsakyti į pateiktus Tyrimo klausimus iki 2020 m. birželio 17 d.

Visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais. Apklausos trukmė – iki 20 min.

Jūsų pateikta nuomonė ir pastabos leis patobulinti centralizuotai teikiamų buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo procesus.

Dėkojame už sutikimą dalyvauti apklausoje.

 • *

  Jūsų įstaigos pavadinimas

  Įrašykite

  0
 • *

  1. Įvertinkite kiekvieną teiginį mokėjimų vykdymą

  1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

  1.1 Darbo užmokestis darbuotojams mokamas laiku

   

  -

  1.2 Atostoginiai mokami laikantis nustatytų terminų

  -

  1.3 Komandiruotės išlaidos apmokamos laikantis nustatytų terminų

  -

  1.4 Mokėjimai paslaugų teikėjams / prekių tiekėjams vykdomi laikantis nustatytų terminų (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo buhalterinės apskaitos dokumentų gavimo)

  -
  1
 • *

  2. Kaip vertinate NBFC centralizuotai atliekamų mokėjimų vykdymą? 

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  2
 • *

  3.1 Kaip siūlytumėte tobulinti darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams?

  atsakykite, jei 2 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  3
 • *

  3.2 Kaip siūlytumėte tobulinti atostoginių išmokėjimą laikantis nustatytų terminų?

  atsakykite, jei 2 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  4
 • *

  3.3 Kaip siūlytumėte tobulinti komandiruočių išlaidų apmokėjimą laikantis nustatytų terminų?

  atsakykite, jei 2 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  5
 • *

  3.4 Kaip siūlytumėte tobulinti mokėjimus prekių / paslaugų tiekėjams?

  atsakykite, jei 2 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  6
 • *

  4. Įvertinkite teiginius, susijusius su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimu ir pateikimu

  1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

  4.1 Tarpiniai biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai parengti ir pateikti laiku

  -

  4.2 Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas ir pateiktas laiku

  -

  4.3 Suvestinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas ir pateiktas laiku (pildoma, jei  sudaro  tokias ataskaitas)

  -
  7
 • *

  5. Įvertinkite biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir  pateikimą laiku 

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  8
 • *

  6.1 Kaip siūlytumėte tobulinti tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą laiku? 

  atsakymą įrašyti būtina, jei 5 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  9
 • *

  6.2 Kaip siūlytumėte tobulinti metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą laiku? 

  atsakymą įrašyti būtina, jei 5 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  10
 • *

  6.3 Kaip siūlytumėte tobulinti suvestinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą laiku? (pildoma, jei  sudaro  tokias ataskaitas)

  atsakymą įrašyti būtina, jei 5 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  11
 • *

  7. Įvertinkite teiginius, susijusius su  biudžeto vykdymo ataskaitų kokybe 

  1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

  7.1 Metinių  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis ir forma atitinka teisės aktų reikalavimus

  -

  7.2 Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio  turinys ir ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimai pakankami

  -

  7.3 Tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis ir forma atitinka teisės aktų reikalavimus

  -

  7.4 Tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio  turinys ir ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimai pakankami

  -
  12
 • *

  8. Įvertinkite biudžeto vykdymo ataskaitų parengimo kokybę

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  13
 • *

  9.1 Kaip siūlytumėte tobulinti metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio turinį ir pateiktos informacijos paaiškinimus?

  atsakymą įrašyti būtina, jei 8 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  14
 • *

  9.2 Kaip siūlytumėte tobulinti metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėties ir formos atitikimą teisės aktų reikalavimams?

  atsakymą įrašyti būtina, jei 8 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  15
 • *

  9.3 Kaip siūlytumėte tobulinti tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėties ir formos atitikimą teisės aktų reikalavimams?

  atsakymą įrašyti būtina, jei 8 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  16
 • *

  9.4 Kaip siūlytumėte tobulinti tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio turinį ir pateiktos informacijos paaiškinimus?

  atsakymą įrašyti būtina, jei 8 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  17
 • *

  10. Įvertinkite teiginius, susijusius su finansinių ataskaitų rinkinių parengimu ir pateikimu laiku

  1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

  10.1 Tarpiniai finansinių ataskaitų rinkiniai parengti ir pateikti laiku

  -

  10.2 Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas ir pateiktas laiku

  -

  10.3 Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas ir pateiktas laiku (pildoma, jei tokias ataskaitas sudaro)

  -
  18
 • *

  11. Įvertinkite finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą laiku

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  19
 • *

  12.1 Kaip siūlytumėte pagerinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą laiku?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 11 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  20
 • *

  12.2 Kaip siūlytumėte pagerinti metinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą laiku?

  atsakymą įrašyti būtina, jei 11 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  21
 • *

  12.3 Kaip siūlytumėte pagerinti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir pateikimą laiku? (pildoma, jei tokias ataskaitas sudaro)

  atsakymą įrašyti būtina, jei 11 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  22
 • *

  13. Įvertinkite teiginius, susijusius su finansinių ataskaitų rinkinių kokybe

  1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku

  13.1 Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir forma atitinka teisės aktų reikalavimus

  -

  13.2 Metinių finansinių ataskaitų rinkinio turinys ir ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimai pakankami

  -

  13.3 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir forma atitinka teisės aktų reikalavimus

  -

  13.4 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio turinys ir ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimai pakankami

  -
  23
 • *

  14. Įvertinkite finansinių ataskaitų rinkinių parengimo kokybę

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  24
 • *

  15.1 Kaip siūlytumėte pagerinti finansinių ataskaitų rinkinių kokybę: 
  dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir formos atitikties teisės aktų reikalavimams?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 14 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  25
 • *

  15.2 Kaip siūlytumėte pagerinti finansinių ataskaitų rinkinių kokybę:
  dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio turinio ir ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumo?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 14 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  26
 • *

  15.3 Kaip siūlytumėte pagerinti finansinių ataskaitų rinkinių kokybę:
  dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir formos atitikties teisės aktų reikalavimams?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 14 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  27
 • *

  15.4 Kaip siūlytumėte pagerinti finansinių ataskaitų rinkinių kokybę:
  dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio turinio ir ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumo?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 14 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  28
 • *

  16. Įvertinkite buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ataskaitų sudarymo funkcijos vykdymą

  1 – labai blogai, 5 – labai gerai

  -
  29
 • *

  17.1 Ką siūlytumėte tobulinti ataskaitų parengimo ir pateikimo procese? 

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 16 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  30
 • *

  17.2 Ką siūlytumėte tobulinti mokėjimų procese?  

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 16 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  31
 • *

  17.3 Ką siūlytumėte tobulinti apskaitos organizavimo procese?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 16 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  32
 • *

  17.4 Ką siūlytumėte tobulinti dokumentų ir informacijos apsikeitimo procesuose?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 16 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  33
 • *

  17.5 Kiti siūlymai, kaip tobulinti apskaitos tvarkymo ir ataskaitų sudarymo funkcijų vykdymą?

  Atsakymą įrašyti būtina, jei 16 klausimą įvertinote nuo 1 iki 3

  34
 • 35
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-03