Kibernetinio saugumo sąmoningumo apklausa SVV įmonių vadovams

Lietuvoje yra vykdomos apklausos apie įmonių naudojamas e. saugos priemones, organizuojamus IT mokymus, tačiau jose nėra atsižvelgiama į įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumą. Šios apklausos tikslas yra išsiaiškinti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių (SVV) (darbuotojų skaičius iki 250) kibernetinio saugumo spragas ir sąmoningumo stiprinimo priemonių poreikį. Apklausos rezultatai bus naudojami analizuojant Lietuvos SVV įmonių kibernetinio saugumo problematiką ir rengiant sąmoningumo didinimui skirtą priemonių paketą.

Ši apklausa yra dalis šių metų „Kurk Lietuvai“ programos projekto, vykdomo Krašto apsaugos ministerijoje, kuris siekia didinti Lietuvos SVV įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumą. Daugiau apie projektą galite sužinoti apsilankę šiame puslapyje: http://kurklt.lt/projektai/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-imoniu-kibernetinio-saugumo-samoningumo-didinimas/

Anketos pildymas truks apie 10-15 min. Apklausa yra anoniminė.

 • KIBERNETINIS SAUGUMAS

  0
 • *

  1. Kurias iš šių elektroninių paslaugų Jūsų įmonė šiuo metu turi arba naudoja?

  Galimi keli atsakymai

  El. paštas

  Interneto svetainė

  Įmonės socialiniai tinklai (pvz., „Facebook“ ar „Twitter“)

  Įmonės paslaugų teikimas klientams internetu

  El. bankininkystė

  Klientų duomenų bazė

  Kita

  1
 • *

  2. Kas atlieka kibernetinį saugumą užtikrinančias funkcijas Jūsų įmonėje? (kibernetinis saugumas ar informacinių technologijų saugumas yra kompiuterių sistemų apsauga nuo jų aparatinės, programinės įrangos ar elektroninių duomenų vagystės ar sugadinimo, taip pat nuo jų teikiamų paslaugų trikdymo ar klaidingo nukreipimo)

  Pasirinkite tik vieną

  Už IT atsakingas asmuo / skyrius

  Atskirai tik už kibernetinį saugumą atsakingas asmuo / skyrius

  Mes turime išorinį paslaugų teikėją

  Mes neturime darbuotojo, paskirto rūpintis įmonės kibernetiniu saugumu

  Nežinau

  Kita

  3
 • *

  3. Ar Jūsų įmonė turi formaliai apibrėžtą ir reguliariai atnaujinamą kibernetinio saugumo politiką? (rizikų valdymo mechanizmai, prieigų kontrolė, darbo vietų bei tinklo apsauga, darbuotojų atsakomybės ir pan.)

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Kita

  5
 • *

  4. Kiek svarbus kibernetinis saugumas yra Jūsų įmonei?

  Pasirinkite tik vieną

  Visiškai nesvarbus

  Nesvarbus

  Nei svarbus, nei nesvarbus

  Svarbus

  Labai svarbus

  7
 • KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ SUVOKIMO ĮSIVERTINIMAS

  8
 • 5. Ar sutinkate su šiais teiginiais?*Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuLabai sutinku

  Esame gerai pasiruošę atremti kibernetinius incidentus

  Mūsų įmonė nemato naudos / poreikio kibernetinio saugumo priemonėms

  Egzistuojančios kibernetinio saugumo priemonės yra per brangios

  Kibernetinis incidentas neturėtų daug įtakos mūsų įmonei

  Nemanome, kad galime būti kibernetinio incidento aukomis

  Nežinome kaip įsivertinti kibernetinio saugumo rizikas / spragas

  Mūsų įmonės veiklai IT sistemų / elektroninių paslaugų funkcionavimas yra kritiškai svarbus

  9
 • *

  6. Apytiksliai, kaip dažnai per pastaruosius 12 mėn., Jūsų žiniomis, Jūsų įmonė patyrė kibernetinį incidentą?

  Pasirinkite tik vieną

  Kelis kartus per 12 mėn.

  Maždaug kartą per mėnesį

  Nepatyrė nei vieno kibernetinio incidento

  Nežinau

  10
 • *

  7. Kokius kibernetinius incidentus Jūsų įmonė patyrė per pastaruosius 12 mėn.?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Ryšių ir informacinės sistemos įrankių (pvz. kompiuterių, interneto svetainių, serverių, duomenų bazių ir t.t.) užkrėtimas virusais (angl. malware, ransomware ir kt.)

  Apgaulingų el. pašto žinučių, siekiančių išgauti asmeninę informaciją, gavimas (angl. phishing)

  Nepageidaujamų laiškų, klaidinančios ar žeidžiančios informacijos gavimas (angl. abusive content, spam)

  Įsilaužimas ar bandymas įsilaužti į ryšių ir informacinės sistemos įrankius (pvz. kompiuterius, interneto svetaines, serverius, duomenų bazes ir t.t.)

  Atakos, kuriomis bandoma sutrikdyti Jūsų įmonės veiklą ar elektroninių paslaugų, pvz. svetainės, prieinamumą (angl. denial of Service, DoS)

  Darbuotojų ar išorinių asmenų neteisėtas naudojimasis kompiuteriais ar prieiga prie įmonės tinklų ir serverių

  Neteisėta veikla, sukčiavimas – neteisėtas išteklių, nelegalios programinės įrangos ar autorių teisių (angl. copyright) naudojimas, tapatybės klastojimas, apgavystė ir kiti panašaus pobūdžio incidentai

  Nežinau

  Nepatyrė nei vieno kibernetinio incidento

  Kita

  11
 • *

  8. Jei per pastaruosius 12 mėn. Jūsų įmonė patyrė bent vieną kibernetinį incidentą, kokios buvo jo pasekmės?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Parasta informacija – asmens ar įmonės duomenys

  Sutrikdyta įmonės veikla ir paslaugų teikimas

  Prarastas turtas

  Nežinau

  Kita

  13
 • *

  9. Kiek maždaug kibernetiniai incidentai, kuriuos patyrėte per pastaruosius 12 mėn. kainavo Jūsų įmonei? (Pvz., prarastas pelnas / pajamos dėl įmonės veiklos sutrikimo, sistemos ir informacijos atkūrimas, IT ūkio remontas ir atnaujinimas, teisinės išlaidos ir baudos, kompensacijos klientams)

  Pasirinkite tik vieną

  Nuo 0 EUR iki 1000 EUR

  Nuo 1000 EUR iki 10.000 EUR

  10.000 EUR ir daugiau

  Nežinau

  15
 • KIBERNETINIO SAUGUMO SĄMONINGUMAS

  16
 • *

  10. Kam praneštumėte arba pranešėte įvykus kibernetiniam incidentui?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Antivirusinės programos tiekėjui

  Bankui, kredito unijai ar kreditinių kortelių įmonei

  Klientams

  Interneto / tinklo paslaugų teikėjui

  Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui (NKSC)

  Kibernetinio saugumo paslaugų teikėjui

  Policijai

  Niekam nepraneščiau

  Nežinau

  Kita

  17
 • *

  11. Ar Jūsų įmonės darbuotojai turėjo kokius nors mokymus kibernetinio saugumo srityje? (vidinius arba išorinius)

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Taip, per pastaruosius 12 mėn.

  Ne

  Nežinau

  19
 • *

  12. Mes turime žinių ir supratimo, reikalingo pasirinki tinkamas kibernetinio saugumo priemones arba paslaugas (pvz., ugniasienės (angl. Firewall), antivirusinė programa, informacijos šifravimo įrankiai, įsiskverbimo testai, mokymai ir t.t.).

  Pasirinkite tik vieną

  Visiškai nesutinku

  Nesutinku

  Nei sutinku, nei nesutinku

  Sutinku

  Labai sutinku

  20
 • *

  13. Kiek maždaug per praėjusius metus Jūsų įmonė investavo į kibernetinį saugumą? (Mes turime omenyje išlaidas bet kokiai veiklai ar projektams, siekiant užkirsti kelią ar nustatyti kibernetinio saugumo pažeidimus atakas, įskaitant programinės įrangos, aparatinės įrangos, darbuotojų atlyginimus, užsakomąsias ir su mokymu susijusias išlaidas. Neįtraukite jokių išlaidų, kurių reikėjo atstatant įmonės veiklą po incidentų.)

  Pasirinkite tik vieną

  Apytikslė suma

  Nežinau

  Nieko neinvestavo

  21
 • 14. Ar sutinkate, kad Jūsų įmonė investuoja / investuotų į kibernetinį saugumą dėl šių priežasčių?*Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuLabai sutinku

  Verslo tęstinumo / įmonės funkcionavimo palaikymo

  Įstatymų / reglamentų laikymosi

  Klientų

  Anksčiau turėtos patirties dėl kibernetinio incidento

  Įmonės reputacijos

  23
 • KIBERNETINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ POREIKIS

  24
 • *

  15. Ar per pastaruosius 12 mėn. Jūs vykdėte įmonės kibernetinio saugumo rizikos vertinimą?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  25
 • *

  16. Kokie būdai žinioms apie kibernetinį saugumą stiprinti Jums būtų patraukliausi?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Informacija internetiniuose puslapiuose ir forumuose

  Konsultacijos su ekspertais

  Kursai, seminarai organizuojami įmonės

  Internetiniai kursai, internetiniai seminarai ir vaizdo įrašai

  Mokomoji medžiaga popieriniu formatu (pvz., atmintinė, plakatai)

  Informacija socialinėse medijose („Facebook“, „LinkedIn“ ir kt.)

  26
 • *

  17. Kur pirmiausia prireikus ieškotumėte informacijos apie kibernetinį saugumą?

  Pasirinkite tik vieną

  Paieškos sistemose („Google“, „Yahoo“ ir kt.)

  Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) tinklalapyje

  Kreipsitės į už IT savo įmonėje atsakingą asmenį /skyrių

  Kreipsitės į kolegą ar įmonės vadovą

  Kita

  27
 • *

  18. Ar Jums svarbu, kad Jūsų tiekėjai ar partneriai atitiktų tam tikrą kibernetinio saugumo standartą ir jo laikytųsi?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  29
 • *

  19. Ar Jūs manote, kad kibernetinio saugumo sertifikatas atneštų naudos Jūsų įmonei? (Sertifikatas – viešas liudijimas ar / ir dokumentas parodantis, kad įmonės kibernetinio saugumo lygis yra įvertintas ir ji yra įsidiegusi tam tikrą standartą atitinkančias kibernetinio saugumo priemones)

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  30
 • ĮMONĖS PROFILIS

  33
 • *

  22. Kurioje apskrityje yra įregistruota Jūsų įmonė?

  Pasirinkite apskritį

  34
 • *

  23. Kiek Jūsų įmonėje yra darbuotojų?

  Pasirinkite tik vieną

  Iki 10

  Nuo 10 iki 50

  Nuo 50 iki 250

  35
 • *

  24. Kokia veikla užsiima įmonė, kurioje Jūs dirbate?

  Pasirinkite veiklos sritį

  36
 • *

  25. Pasiūlymai ir komentarai:

  Įrašykite savo nuomone ir pastebėjimus apie mūsų apklausą

  37
 • 38
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-12