Klausimynas moksleiviams dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinimo

 

Klausimynas moksleiviams dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais skatinimo

Mokėjimų Taryba[1], vienijanti mokėjimo paslaugų teikėjus, naudotojus, reguliuotojus ir mokslo bendruomenę, šiuo metu nagrinėja priemones, skatinančias atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose sukūrimą. 2020 metų II ketv. Mokėjimų taryba pateiks savo rekomendacijas susijusioms institucijoms, kurios padėtų skatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais už maitinimą ugdymo įstaigų valgyklose. Atsiskaitymų negrynaisiais klausimas siejamas su moksleivių finansinės elgsenos kaita, kuri leistų ugdyti moksleivių finansinį raštingumą ir padėtų lengviau prisitaikyti prie spartėjančios skaitmenizacijos.

Siekdami nustatyti, kurios mokėjimų negrynaisiais pinigais priemonės būtų patraukliausios moksleiviams, kviečiame iki 2020-04-12 užpildyti pateikiamą klausimyną. Remiantis apklausų rezultatais bus sudaromos rekomendacijos valstybės institucijoms ir rinkos dalyviams.

 

[1] Plačiau apie Mokėjimų Tarybą: https://www.lb.lt/lt/mokejimu-taryba

 • *

  1. Gyvenamoji vieta

  Pasirinkite savivaldybę

  0
 • *

  2. Tavo amžius

  1
 • *

  3. Mokyklos, kurioje mokaisi, tipas

  Pasirink vieną ar daugiau

  Pradinė mokykla

  Pagrindinė mokykla

  Progimnazija

  Gimnazija

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  2
 • *

  4. Mokyklos, kurioje mokaisi, pavadinimas

  Įrašyk pavadinimą

  3
 • *

  5. Klasė, kurioje mokaisi

  Pasirink klasę

  4
 • *

  6. Ar gauni pinigų savo išlaidoms?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Taip, gaunu dienpinigius iš tėvų/globėjų/senelių

  Taip, pats (-i) užsidirbu

  Negaunu

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  5
 • *

  7. Ar Tu pats/pati naudoji negrynųjų atsiskaitymo priemonę (-es) ir jei taip, tai kokią (-ias)?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Taip, naudoju banko sąskaitą ir/ar mokėjimo kortelę, įskaitant ir su banko sąskaita ar mokėjimo kortele susietas mobiliąsias pinigines telefone ar išmaniajame laikrodyje 

  Taip, naudoju elektroninį moksleivio pažymėjimą

  Taip, naudoju MoQ

  Turiu, bet nenaudoju

  Neturiu

  Naudoju kitą (-as) priemonę (-es)

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Naudoju kitą (-as) priemonę (-es)", įrašyk kokią (-ias)
  6
 • *

  8. Jeigu nenaudoji/neturi atsiskaitymo negrynaisiais priemonių, kodėl?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Patogiau atsiskaityti grynaisiais

  Neturiu, kur atsiskaityti negrynaisiais

  Dienpinigius iš tėvų gaunu grynaisiais

  Nemoku naudotis negrynųjų atsiskaitymo priemonėmis

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  7
 • *

  9. Ar Tavo šeima (tėvai/globėjai, broliai/sesės) naudoja negrynųjų atsiskaitymo priemones?

  Pasirink tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  8
 • *

  10. Ar atsiskaitai negrynaisiais pinigais?

  Pasirink tik vieną

  Taip

  Ne

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  9
 • *

  11. Jeigu atsiskaitai negrynaisiais pinigais, kaip dažnai?

  Pasirink tik vieną

  Retai (1-2 kartus per mėnesį)

  Kartais (4-5 kartus per mėnesį)

  Dažnai (2-3 kartus per savaitę)

  Labai dažnai (4-5 kartus per savaitę)

  Visada

  Niekada

  10
 • *

  12. Jeigu atsiskaitai negrynaisiais pinigais, tai kur?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Parduotuvėje

  Mokykloje

  Pirkdamas (-a) internetu

  Už užklasinę veiklą (būrelius)

  Už pramogas (pvz.: boulingas, kino teatras ir pan.)

  Už sporto klubą

  Už važiavimą viešuoju transpotu

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  11
 • *

  13. Ar Tavo mokyklos valgykloje galima atsiskaityti negrynaisiais?

  Pasirink tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  12
 • *

  14. Ar mokyklos valgykloje atsiskaitai negrynaisiais pinigais?

  Pasirink tik vieną

  Taip, kartais

  Taip, dažnai

  Ne

  Nežinau

  Valgau nemokamus pietus

  Už mane iš anksto sumoka tėvai, valgykloje mokėti nebereikia

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  13
 • *

  15. Ar Tavo mokykloje per petraukas leidžiama naudotis mobiliuoju telefonu?

  Pasirink tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  14
 • *

  16. Ar naudoji savo mobilųjį telefoną atsiskaitymams?

  Pasirink tik vieną

  Taip

  Ne

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  15
 • *

  17. Kuri atsiskaitymo negrynaisiais priemonė Tau atrodo tinkamiausia?

  Pasirink tik vieną

  Mokėjimo kortelė (banke ar kitoje mokėjimo paslaugas teikiančioje įstaigoje turima sąskaita, kartu atsiskaitymams galima naudoti mobilųjį telefoną ar išmanųjį laikrodį). Pagrindiniai privalumai: prieiga prie e-valdžios vartų, atsiskaitymas bet kurioje prekybos vietoje (Lietuvoje ir užsienyje), priimančioje negrynuosius, pirkimas internetu. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomų funkcijų, kaip, pavyzdžiui, praėjimo į mokyklą kontrolė, integracija nėra galima.

  Elektroninis moksleivio pažymėjimas. Privalumai: skirtingos funkcijos, pavyzdžiui, praėjimo į mokyklą kontrolė, viešasis transportas, bibliotekos kortelė, atsiskaitymas mokyklos valgykloje, kurias galima integruoti į kortelę. Atkreiptinas dėmesys, kad elektroninis moksleivio pažymėjimas leistų atsiskaityti tik mokykloje, už jos ribų atsiskaitymas negalimas.

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  16
 • *

  18. Trumpai paaiškink, kodėl pasirinkta priemonė Tau atrodo tinkamiausia?

  17
 • 19. Kaip vertini mokėjimo negrynaisiais pinigais priemones (pvz. mokėjimo korteles, mokėjimo pavedimus, atliekamus internetu/mob. programėle), lyginant jas su grynaisiais pinigais? Prie kiekvieno teiginio pažymėk, kurią priemonę rinktumeisi*Mokėjimai negrynaisiais pinigaisMokėjimai grynaisiais pinigais

  Atsiskaitymas saugesnis

  Atsiskaitymas greitesnis

  Atsiskaitymas paprastesnis

  Paprasčiau stebėti savo išlaidas

  Atsiskaitymas universalus

  18
 • *

  20. Ar, Tavo nuomone, moksleiviui yra paprasta įsigyti mokėjimo negrynaisiais pinigais priemonę? 

  Pasirink tik vieną

  Taip, paprasta

  Ne, sudėtinga

  Jei pasirinkai „Ne, sudėtinga", pakomentuok, su kokiomis kliūtimis dažniausiai susiduriama.
  19
 • *

  21. Kas Tave paskatintų naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Paprastesnės negrynųjų atsiskaitymo priemonių suteikimo procedūros bankuose

  Sudarytos negrynųjų atsiskaitymo galimybės mokyklų valgyklose

  Daugiau informacijos apie atsiskaitymo negrynaisias priemones

  Sudaryta galimybė negrynaisiais atsiskaityti su elektroniniu moksleivio pažymėjimu

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  20
 • *

  22. Jeigu būtų sukurta mobili aplikacija Tavo finansinio raštingumo skatinimui, kokios pamokos ir/ar žaidimai būtų naudingiausi?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Investavimo žaidimas

  Tvarieji/žalieji finansai

  Mokesčių pamokos

  Valstybės biudžeto sudarymo pamoka

  Saugumas internetinėje erdvėje

  Atsakingo skolinimosi pamokos

  Asmeninio biudžeto sudarymas ir valdymas

  Taupymas 

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  21
 • *

  23. Ar sutiktum, kad Tavo biometriniai duomenys (pavyzdžiui, akies rainelė, piršto antspaudas, veido atpažinimas) būtų naudojami atsiskaitymams?

  Pasirink tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Neturiu nuomonės

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  22
 • *

  24. Kaip vertini iniciatyvą paskatinti moksleivius naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones?

  Pasirink tik vieną

  Teigiamai

  Neigiamai

  Neutraliai

  Neturiu nuomonės

  23
 • *

  25. Paaiškink, kodėl taip vertini.

  24
 • *

  26. Kokia papildoma informacija apie atsiskaitymo negrynaisiais priemones būtų naudinga?

  Pasirink vieną ar daugiau

  Atsiskaitymo negrynaisiais priemonių rūšys

  Instrukcijos, kaip gauti negrynųjų atsiskaitymo priemones

  Instrukcijos, kaip naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones

  Papildomos informacijos nereikia

  Kita

  Pasirinkęs (-usi) atsakymą „Kita", įrašyk
  25
 • 26
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-06