Klausimynas tėvams dėl atsiskaitymo negrynaisiais vaikų ugdymo įstaigose skatinimo

 

Klausimynas tėvams dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais vaikų ugdymo įstaigose skatinimo 

Mokėjimų Taryba[1], vienijanti mokėjimo paslaugų teikėjus, naudotojus, reguliuotojus ir mokslo bendruomenę, šiuo metu nagrinėja priemones, skatinančias atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose sukūrimą. 2020 metų II ketv. Mokėjimų taryba pateiks savo rekomendacijas susijusioms institucijoms, kurios padėtų skatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais už maitinimą ugdymo įstaigų valgyklose. Atsiskaitymų negrynaisiais klausimas siejamas su vaikų finansinės elgsenos kaita, kuri leistų ugdyti vaikų finansinį raštingumą ir padėtų lengviau prisitaikyti prie spartėjančios skaitmenizacijos.

Siekdami nustatyti, kurios mokėjimų negrynaisiais pinigais priemonės būtų patraukliausios moksleivių tėvams, kviečiame iki 2020-04-12 užpildyti pateikiamą klausimyną. Remiantis apklausų rezultatais bus sudaromos rekomendacijos valstybės institucijoms ir rinkos dalyviams.

 


[1] Plačiau apie Mokėjimų Tarybą: https://www.lb.lt/lt/mokejimu-taryba

 • *

  1. Gyvenamoji vieta

  Pasirinkite savivaldybę

  0
 • *

  2. Mokyklinio amžiaus vaikų/globotinių skaičius šeimoje

  Pasirinkite tik vieną

  1 vaikas

  2 vaikai

  3 vaikai

  4 vaikai

  5 vaikai

  Daugiau nei 5 vaikai

  1
 • *

  3. Vaikų/globotinių, lankančių mokyklą, amžius

  Vilkite slankiklį

  1-as vaikas

  -

  2-as vaikas

  -

  3-ias vaikas

  -

  4-as vaikas

  -

  5-as vaikas

  -

  6-as vaikas

  -

  7-as vaikas

  -

  8-as vaikas

  -

  9-as vaikas

  -

  10-as vaikas

  -
  2
 • *

  4. Mokyklos (-ų) tipas (-ai), kurioje (-iose) mokosi Jūsų vaikas (-ai)/globotinis (-iai)

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Pradinė mokykla

  Pagrindinė mokykla

  Progimnazija

  Gimnazija

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  3
 • *

  5. Mokykla (-os), kurioje (-iose) mokosi Jūsų vaikas (-ai)/globotinis (-iai)

  Įrašykite pavadinimą (-us)

  4
 • *

  6. Ar Jūs pats/pati naudojate negrynųjų atsiskaitymo priemonę (-es) ir jei taip, tai kokią (-ias)?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Taip, naudoju banko sąskaitą ir/ar mokėjimo kortelę, įskaitant ir su banko sąskaita ar mokėjimo kortele susietas mobiliąsias pinigines telefone ar išmaniajame laikrodyje 

  Taip, naudoju MoQ

  Turiu, bet nenaudoju

  Neturiu

  Naudoju kitą (-as) priemonę (-es)

  Pasirinkę atsakymą „Naudoju kitą (-as) priemonę (-es)", įrašykite kokią (-ias)
  5
 • *

  7. Jeigu nenaudojate/neturite atsiskaitymo negrynaisiais priemonių, kodėl?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Patogiau atsiskaityti grynaisiais

  Mano gyvenamojoje vietoje nėra sudarytos galimybės atsiskaityti negrynaisias

  Mano gyvenamojoje vietoje sudėtinga gauti negrynųjų atsiskaitymo priemones

  Nemoku jomis naudotis

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  6
 • *

  8. Jeigu atsiskaitote negrynaisiais, kaip dažnai?

  Pasirinkite tik vieną

  Retai (1-2 kartus per mėnesį)

  Kartais (4-5 kartus per mėnesį)

  Dažnai (2-3 kartus per savaitę)

  Labai dažnai (4-5 kartus per savaitę)

  Visada

  Niekada

  7
 • 9. Kaip vertinate mokėjimo negrynaisiais pinigais priemones (pvz. mokėjimo korteles, mokėjimo pavedimus, atliekamus internetu/mob. programėle), lyginant jas su grynaisiais pinigais? Prie kiekvieno teiginio pažymėkite, kurią priemonę rinktumėtės.*Mokėjimai negrynaisiais pinigaisMokėjimai grynaisiais pinigais

  Atsiskaitymas saugesnis

  Atsiskaitymas greitesnis

  Atsiskaitymas paprastesnis

  Paprasčiau stebėti vaikų išlaidas

  Atsiskaitymas universalus

  8
 • *

  10. Kokiu būdu Jums paprasčausia duoti pinigų vaikui (-ams)/globotiniui (-iams)?

  Pasirinkite tik vieną

  Duoti grynaisiais

  Pervesti per banko sąskaitą

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  9
 • *

  11. Trumpai paaiškinkite, kodėl pasirinktas būdas Jums yra patogiausias?

  10
 • *

  12. Ar Jūsų vaikai/globotiniai naudoja negrynųjų atsiskaitymo priemonę (-es)?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  11
 • *

  13. Jeigu vaikai/globotiniai nenaudoja atsiskaitymo negrynaisais priemonės (-ių), kodėl?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Patogiau vaikams dienpinigius duoti grynaisiais

  Vaikai per jauni, kad naudotų negrynųjų atsiskaitymo priemones

  Per sudėtingos procedūros, kad vaikai gautų negrynųjų atsiskaitymo priemones

  Vaikai neturėtų, kur atsiskaityti negrynaisiais

  Vaikams saugiau naudoti grynuosius

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  12
 • *

  14. Kuri atsiskaitymo priemonė, kurią naudoja arba galėtų naudoti Jūsų vaikai/globotiniai, Jums atrodo tinkamiausia?

  Pasirinkite tik vieną

  Mokėjimo kortelė (banke ar kitoje mokėjimo paslaugas teikiančioje įstaigoje turima sąskaita, kartu atsiskaitymams galima naudoti mobilųjį telefoną ar išmanųjį laikrodį). Pagrindiniai privalumai: prieiga prie e-valdžios vartų, atsiskaitymas bet kurioje prekybos vietoje (Lietuvoje ir užsienyje), priimančioje negrynuosius, pirkimas internetu. Atkreiptinas dėmesys, kad papildomų funkcijų, kaip, pavyzdžiui, praėjimo į mokyklą kontrolė, integracija nėra galima.

  Elektroninis moksleivio pažymėjimas. Privalumai: skirtingos funkcijos, pavyzdžiui, praėjimo į mokyklą kontrolė, viešasis transportas, bibliotekos kortelė, atsiskaitymas mokyklos valgykloje, kurias galima integruoti į kortelę. Atkreiptinas dėmesys, kad elektroninis moksleivio pažymėjimas leistų atsiskaityti tik mokykloje, už jos ribų atsiskaitymas negalimas.

  Tėvų pervedimai mokykloms (atsiskaitymams valgykloje pietų metu)

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  13
 • *

  15. Ar, Jūsų nuomone, moksleiviui yra paprasta įsigyti mokėjimo negrynaisiais pinigais priemonę? 

  Pasirinkite tik vieną

  Taip, paprasta

  Ne, sudėtinga

  Jei pasirinkote „Ne, sudėtinga", pakomentuokite, su kokiomis kliūtimis dažniausiai susiduriama.
  14
 • *

  16. Kas, Jūsų nuomone, paskatintų Jūsų vaikus/globotinius naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Paprastesnės negrynųjų atsiskaitymo priemonių suteikimo vaikams procedūros bankuose

  Sudarytos negrynųjų atsiskaitymo galimybės ugdymo įstaigų valgyklose

  Daugiau informacijos apie atsiskaitymo negrynaisiais priemones suteikimas

  Sudaryta galimybė negrynaisiais atsiskaityti su elektroniniu moksleivio pažymėjimu

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  15
 • *

  17. Jeigu būtų sukurta mobili aplikacija, leidžianti ugdyti vaikų finansinį raštingumą, kokios pamokos ir/ar žaidimai būtų naudingiausi vaikams?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Investavimo žaidimas

  Tvarieji/žalieji finansai

  Mokesčių pamokos

  Valstybės biudžeto sudarymo pamoka

  Saugumas internetinėje erdvėje

  Atsakingo skolinimosi pamokos

  Asmeninio biudžeto plavimas ir valdymas

  Taupymas

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  16
 • *

  18. Ar sutiktumėte, kad vaikų/globotinių biometriniai duomenys (pavyzdžiui, akies rainelė, piršto antspaudas, veido atpažinimas) būtų naudojami atsiskaitymams?

  Pasirinkite tik vieną

  Taip

  Ne

  Nežinau

  Neturiu nuomonės

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  17
 • *

  19. Kaip vertinate iniciatyvą paskatinti vaikus naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones?

  Pasirinkite tik vieną

  Teigiamai

  Neigiamai

  Neutraliai

  Neturiu nuomonės

  18
 • *

  20. Paaiškinkite, kodėl taip vertinate.

  Daugiau

  19
 • *

  21. Kokia papildoma informacija apie atsiskaitymo negrynaisiais priemones būtų naudinga?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Atsiskaitymo negrynaisiais priemonių rūšys

  Instrukcijos, kaip gauti negrynųjų atsiskaitymo priemones vaikams

  Instrukcijos, kaip vaikams naudoti negrynųjų atsiskaitymo priemones

  Papildomos informacijos nereikia

  Kita

  Pasirinkę atsakymą „Kita", įrašykite
  20
 • 21
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-07