Vyriausybės kanceliarijos aptarnavimo paslaugų kokybės vertinimas

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti apklausoje ir

užpildyti anketą apie Vyriausybės kanceliarijos aptarnavimo paslaugų kokybę

  APKLAUSOS TIKSLAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija aptarnauja į Ministrą Pirmininką, Vyriausybę ir Vyriausybės kanceliariją besikreipiančius fizinius bei  juridinius asmenis, teikia jiems paslaugas (nagrinėja prašymus ir skundus, teikia informaciją, dokumentus, konsultuoja). Siekdami gerinti aptarnavimą ir paslaugas, norime sužinoti Jūsų poreikius,  lūkesčius ir nuomonę apie Vyriausybės kanceliarijos aptarnavimo paslaugų kokybę*                                                                                  

TRUKMĖ      Anketos pildymas užtruks apie 10 min.
KLAUSIMAI

       Prašome įvertinti:

 • kas Jums svarbiausia, kai esate aptarnaujami valstybės įstaigose,
 • kokius reikalavimus keliate teikiamoms paslaugoms,
 • kokia Jūsų nuomonė apie esamą Vyriausybės kanceliarijos aptarnavimo paslaugų kokybę.
PADĖKA IR LOTERIJA Dalyvavusieji apklausoje turės galimybę laimėti specialų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio rinkinį. Jeigu norite dalyvauti šioje loterijoje, prašome anketos pabaigoje nurodyti savo kontaktinį el. pašto adresą arba telefono numerį

*-Visa apklausoje surinkta informacija bus naudojama tik šios apklausos tikslais.

 • *

  I SKYRIUS. BENDRIEJI KLAUSIMAI

  0
 • *

  1. Ar kreipėtės į Vyriausybės kanceliariją per pastaruosius metus?

  Pasirinkite vieną

  Taip

  Ne

  1
 • *

  2. Nurodykite priežastį, dėl kurios kreipėtės į Vyriausybės kanceliariją (pažymėkite visus tinkančius teiginius):

  Pasirinkite vieną ar kelis

  Prašėte dokumentų (informacijos) apie Vyriausybės kanceliarijos, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės veiklą ar priimtus sprendimus, jų atliekamas funkcijas

  Konsultavotės (telefonu), kaip spręsti jums rūpimą klausimą ar į kurią instituciją kreiptis

  Prašėte išnagrinėti konkrečią situaciją ir / ar spręsti asmeninę problemą

  Prašėte įvertinti teismų sprendimus ir / ar juos pakeisti

  Teikėte nuomonę arba skundą dėl LRVK veiklos, sprendimų ir / ar darbuotojų

  Teikėte nuomonę arba skundą dėl kitų institucijų ir savivaldybių institucijų veiklos, sprendimų ir / ar darbuotojų

  Teikėte pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo arba teikėte peticiją

  Susitikote su ministru (-ais) Vyriausybės priimamajame

  Kita

  Jei kita - nurodykite :
  3
 • *

  3. Nurodykite, ar šioje apklausoje dalyvaujate kaip:

  Pasirinkite vieną

  Fizinis asmuo

  Juridinis asmuo

  4
 • *

  II SKYRIUS. SVARBIAUSI ASMENŲ APTARNAVIMO KRITERIJAI

  5
 • *

  I dalis - Svarbiausi asmenų aptarnavimo aspektai

   

  6
 • *

  4. Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti skirtingi asmenų aptarnavimo aspektai. Norime sužinoti, kurie aspektai, kreipiantis į valstybės įstaigas, Jums yra svarbiausi, o kurie mažiau svarbūs. Prašome paskirstyti 100 balų pagal svarbą: svarbiausiems aspektams skirkite daugiau balų, o tiems, kurie mažiau svarbūs atitinkamai mažiau balų.

  7
 • *

  Kriterijus

  pasirinkite balus

  1. Įstaigos pastatas, patalpos ir įranga, darbuotojų išvaizda bei informacinė medžiaga (aplinka)

  -

  2. Įstaigos gebėjimas patikimai ir tiksliai suteikti paslaugas (patikimumas)

  -

  3. Įstaigos paslaugų kokybė, greitis ir noras padėti (reagavimas)

  -

  4. Įstaigos darbuotojų žinios, mandagumas, kitas pasitikėjimą keliantis elgesys (kompetencija ir saugumas)

  -

  5. Individualus įstaigos darbuotojų dėmesys ir rūpestingumas (vartotojo pažinimas)

  -
  8
 • *

  II dalis – Lūkesčių vertinimas

  9
 • *

  5. Šioje apklausoje  kviečiame išreikšti savo lūkesčius dėl asmenis aptarnaujančių valstybės įstaigų apskritai. Pagalvokite, kas, Jūsų manymu, yra svarbu, kai esate aptarnaujami, ir įvertinkite, kiek sutinkate, ar nesutinkate su kiekvienu teiginiu:

  10
 • Teiginys*Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNeturiu nuomonės

  1. Man svarbu, kad įstaiga būtų patogioje vietoje

  2. Man svarbu, kad įstaigos priimamojo patalpos būtų įrengtos patraukliai ir aprūpintos šiuolaikiška įranga

  3. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai atrodytų tvarkingi ir draugiški

  4. Man svarbu, kad įstaigos skelbiama informacija (dalijamoji medžiaga, plakatai ir kt.) būtų patraukli, aktuali ir suprantama

  5. Man svarbu, kad įstaigos interneto svetainė būtų patogi naudotis ir patraukli

  6. Man svarbu, kad įstaiga nuoširdžiai stengtųsi išspręsti mano problemas

  7. Man svarbu, kad įstaiga pateiktų būtent tą informaciją, kurios prašau

  8. Man svarbu, kad įstaiga pateiktų aiškius ir suprantamus atsakymus (raštu ir žodžiu)

  9. Man svarbu, kad įstaiga laiku (pagal teisės aktuose nustatytus terminus) atsakytų į mano prašymus/ skundus ir suteiktų paslaugas

  10. Man svarbu, kad įstaiga sudarytų man galimybes pateikti nuomonę / pasiūlymus ir stengtųsi į juos atsižvelgti

  11. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai suteiktų tikslią informaciją apie tai, kada bus pateiktas man atsakymas

  12. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai greitai (per 1 darbo dieną) reaguotų į mano elektronines užklausas

  13. Man svarbu, kad atvykus į įstaigos priimamąjį nereiktų laukti eilėje

  14. Man svarbu, kad įstaiga niekada nebūtų pernelyg užsiėmusi atsakyti į mano užklausas

  15. Man svarbu, kad įstaiga pasižymėtų gera reputacija, o jos darbuotojų elgesys keltų pasitikėjimą

  16. Man svarbu, kad įstaigoje mano duomenys būtų tvarkomi saugiai ir patikimai

  17. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai būtų mandagūs

  18. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai turėtų pakankamai žinių, reikalingų atsakyti į mano klausimus

  19. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai gebėtų kalbėti ir atsakyti į užklausas užsienio kalbomis

  20. Man svarbu, kad įstaiga kiekvienu atveju ieškotų individualaus klausimo sprendimo būdo

  21. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai skirtų man individualų dėmesį

  22. Man svarbu, kad įstaigos darbo laikas būtų patogus

  23. Man svarbu, kad įstaigos darbuotojai įsiklausytų ir suprastų konkrečią mano situaciją ar problemą

  11
 • *

  III dalis – Aptarnavimo paslaugų kokybės vertinimas

  12
 • *

  6. Kviečiame įvertinti Vyriausybės kanceliarijos (LRVK) asmenų aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybę. Įvertinkite kiek sutinkate, ar nesutinkate su kiekvienu teiginiu: 

  13
 • Teiginys*Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNeturiu nuomonės

  1. LRVK yra patogioje vietoje

  2. LRVK priimamojo patalpos yra įrengtos patraukliai ir aprūpintos šiuolaikiška įranga

  3. LRVK darbuotojai atrodo tvarkingi ir draugiški

  4. LRVK skelbiama informacija (dalijamoji medžiaga, plakatai ir kt.) yra patraukli, aktuali ir suprantama

  5. LRVK interneto svetainė yra patogi naudotis ir patraukli

  6. LRVK nuoširdžiai stengiasi išspręsti mano problemas

  7. LRVK pateikia būtent tą informaciją, kurios prašau

  8. LRVK pateikia aiškius ir suprantamus atsakymus (raštu ir žodžiu)

  9. LRVK laiku (pagal teisės aktuose nustatytus terminus) atsako į mano prašymus/skundus ir suteikia paslaugas

  10. LRVK sudaro man galimybę pateikti nuomonę / pasiūlymus ir stengiasi į juos atsižvelgti

  11.  LRVK darbuotojai suteikia tikslią informaciją apie tai, kada man bus pateiktas atsakymas

  12. LRVK darbuotojai greitai (per 1 darbo dieną) reaguoja į mano elektronines užklausas

  13. Atvykus į LRVK priimamąjį man nereikia laukti eilėje

  14. LRVK niekada nėra pernelyg užsiėmusi, atsakyti į mano užklausas

  15. LRVK pasižymi gera reputacija, o jos darbuotojų elgesys kelia pasitikėjimą

  16. LRVK mano duomenys yra tvarkomi saugiai ir patikimai

  17. LRVK darbuotojai yra mandagūs

  18. LRVK darbuotojai turi pakankamai žinių, reikalingų atsakyti į mano klausimus

  19. LRVK darbuotojai geba kalbėti ir atsakyti į užklausas užsienio kalbomis

  20. LRVK kiekvienu atveju ieško individualaus klausimo sprendimo būdo

  21. LRVK darbuotojai skiria man individualų dėmesį

  22. LRVK darbo laikas yra patogus

  23. LRVK darbuotojai įsiklauso ir supranta konkrečią mano situaciją ar problemą

  14
 • *

  7. Ar turite papildomų pastebėjimų, pasiūlymų dėl Vyriausybės kanceliarijos aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės?

  Įrašykite

  15
 • *

  III SKYRIUS. INFORMACIJA APIE RESPONDENTĄ

  16
 • *

  8. Jūsų lytis

  Pasirinkite vieną

  Moteris

  Vyras

  Nenoriu nurodyti

  17
 • *

  9. Jūsų amžius

  Pasirinkite vieną

  iki 18 m.

  18-25 m.

  26-35 m.

  36-45 m.

  46-55 m.

  56-65 m.

  daugiau nei 65 m.

  18
 • *

  10. Jūsų nuolatinė gyvenamojo vieta:

  Pasirinkite vieną

  Lietuva

  Užsienio valstybės

  19
 • *

  11A. Patikslinkite gyvenamąją vietą:

  Pasirinkite vieną

  Vienas iš didžiųjų miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)

  Kitas miestas (nuo 5 tūkst. gyventojų, išskyrus didžiuosius miestus)

  Kaimas (miesteliai, kaimai ir viensėdžiai iki 5 tūkst. gyventojų)

  20
 • *

  11B. Nurodykite valstybę, kurioje gyvenate

  Įrašykite

  21
 • *
  DALYVAUKITE LOTERIJOJE
  22
 • *

  Nurodykite savo el. pašto adresą arba telefono numerį, jeigu norite dalyvauti loterijoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio rinkiniui laimėti. Pasibaigus apklausai, burtais išrinksime laimėtoją, su kuriuo bus susiekta nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais.

  23
 • *
  El. paštas
  Galiojantis el. pašto adresas
  24
 • *
  Telefonas
  įrašykite
  25
 • 26
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09