TEIK SAVO PASIŪLYMUS, KAIP DIDINTI ATVIRUMĄ VALSTYBĖJE: dalyvauk rengiant 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą!

Paskelbta

2020-03-09

Galioja iki

2020-04-17

Įvertinimas

0

Aprašymas

Siekdama tapti atviresnė visuomenei ir labiau atitinkanti jos poreikius, 2011 metais Lietuva prisijungė prie Atviros Vyriausybės partnerystės  (angl. Open Government Partnership) programos, kurią inicijavo JAV ir Brazilija. Tarptautinė iniciatyva, šiuo metu apimanti daugiau nei 79 valstybes, yra platforma valstybių viešojo valdymo reformų kūrėjams ir diegėjams bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi. Plačiau skaitykite.

Lietuva dalyvauja šioje iniciatyvoje drauge su visuomene rengdama ir įgyvendindama dvimečius nacionalinius veiksmų planus, kuriuose nustatomi pagrindiniai šalies įsipareigojimai, atitinkantys DALYVAVIMO, SKAIDRUMO ir ATSKAITOMYBĖS principus. Kviečiame susipažinti su ankstesniais Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planais ir kita informacija čia. Šiuo metu Lietuva pradeda rengti 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą.

Viešosios konsultacijos tikslas:

Surinkti piliečių ir kitų visuomenės grupių pasiūlymus, kaip didinti Vyriausybės veiklos atvirumą, ir juos įvertinus įtraukti į 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą. 

Viešosios konsultacijos metodas: elektroninė apklausa.

Viešosios konsultacijos trukmė: 2020 m. kovo 9 d. – balandžio 17 d.

 Rezultatų panaudojimas: visuomenės nuomonė bus pristatyta tarpinstitucinei darbo grupei ir Atviros Vyriausybės tinklui, o gauti pasiūlymai įvertinti ir pritaikyti rengiant 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą.

Kviečiame toliau esančioje apklausoje pateikti pasiūlymus dėl 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų plano: nurodyti aktualią situaciją, kurią šalyje reikėtų spręsti, pateikti pasiūlymą, kaip tai padaryti, ir nurodyti principą, su kuriuo siejate pateiktą pasiūlymą. Atkreipiame dėmesį, kad bus svarstomi ir į planą įtraukti tik tie pasiūlymai, kurie atitiks vieną iš Atviros Vyriausybės principų.

Atviros Vyriausybės principai yra:

 • DALYVAVIMAS – įstaigų sudaromos sąlygos visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) įsitraukti į viešosios politikos sprendimų kūrimą, priėmimą ir vertinimą.
 • ATSKAITOMYBĖ – įstaigų atsiskaitymas visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) dėl priimtų sprendimų, įstaigų ir atskirų jų darbuotojų veiksmų, jų rezultatų ir efektyvumo.
 • SKAIDRUMAS – įstaigų turimos aktualios ir nekonfidencialios informacijos teikimas visuomenei.

Kad lengviau būtų užpildyti apklausą, teikiame pavyzdį, kaip tinkamai pateikti pasiūlymą:

Apklausos pildymo pavyzdys

SITUACIJA: visuomenė jai priimtinu būdu negauna informacijos apie viešųjų institucijų finansinę veiklą ir valstybės finansinių išteklių panaudojimą.


PASIŪLYMAS: sukurti informacinę sistemą „Atviri Lietuvos finansai“ (https://lietuvosfinansai.lt/).


PRINCIPAS – skaidrumas. Sukurta informacinė sistema, leidžianti vienoje vietoje ir bendru formatu gauti duomenis apie viešojo sektoriaus pajamas ir išlaidas. Tai didina informacijos kokybę, pasiekiamumą, aiškumą ir suteikia visuomenei galimybę naudotis sukurtomis priemonėmis, pavyzdžiui, įvairiais pjūviais analizuoti informaciją ir daryti įtaką sprendimų priėmimui.

Grupės

Piliečiai, Organizacijos, Asociacijos, Mokymo įstaigos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai

Elektroninė apklausa dėl 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų plano rengimo

 • *

  SITUACIJA
  Aprašymas: pateikite ir (ar) aprašykite situaciją, ką ir kodėl, Jūsų nuomone, reikėtų tobulinti ir pakeisti, kad šalyje didėtų atvirumo, skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo valdyme apraiškų.

  0
 • *

  PASIŪLYMAS
  Aprašymas: nurodykite veiksmus, priemones ar būdus, kaip, Jūsų manymu, galima būtų išspręsi aprašytą situaciją.

  1
 • *

  PRINCIPAS
  Pasirinkite tik vieną

  Dalyvavimas - įstaigų sudaromos sąlygos visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) įsitraukti į viešosios politikos sprendimų kūrimą, priėmimą ir vertinimą.

  Atskaitomybė - įstaigų atsiskaitymas visuomenei (ir atskiroms tikslinėms grupėms) dėl priimtų sprendimų, įstaigų ir atskirų jų darbuotojų veiksmų, jų rezultatų ir efektyvumo.

  Skaidrumas - įstaigų turimos aktualios ir nekonfidencialios informacijos teikimas visuomenei. 

  2
 • 3

Teikite pasiūlymus dėl konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti pasiūlymus dėl jų gerinimo Lietuvos Respublikos institucijose.

Oficialus pasiūlymas

Norėdami gauti institucijos sprendimą / atsakymą dėl Jūsų pasiūlymo, stebėti jo nagrinėjimo eigą ir gauti formalų įstaigos atsakymą, prisijunkite prie sistemos.

Anoniminis pasiūlymas

Norėdami teikti pasiūlymą kaip anoniminis naudotojas, turėsite užpildyti specialią formą bei negalėsite stebėti Jūsų pasiūlymo nagrinėjimo eigos. Institucija nėra atsakinga už atsakymo pateikimą anoniminiam naudotojui.

Pasirinkite bylą
Galimi bylų tipai: doc, docx, gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, odt, odp, ods, pdf, ppt, pptx, tif, tiff, txt, xls, xlsx, wav, adoc, ai, zip, 7z, 7zFM.exe

Pažymėti laukai yra privalomi.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.