Įkalinimo įstaiga turėtų bausti ar padėti?

Paskelbta

2016-12-20

Galioja iki

2017-01-20

Įvertinimas

6

Aprašymas

2016 metų pabaigoje Lietuvos įkalinimo įstaigose buvo 6 800 bausmę atliekančių nuteistųjų. Laisvėje gyvenančiai visuomenei jie nelabai įdomūs, nors reikėtų suprasti, kad mūsų buvimas drauge ateityje iš dalies priklauso nuo šių žmonių fizinės ir psichologinės būklės, taip pat profesinio pasirengimo ir socialinių programų (ne)efektyvumo.

Pirma, mūsų saugumas priklauso nuo nuteistųjų fizinės ir psichologinės savijautos. 2015 metais į laisvę buvo paleisti 3 492 nuteistieji. Deja, dauguma iš jų, praleidę ilgus metus įkalinimo įstaigose, praranda elementarius įgūdžius, būtinus norint grįžti į daugumai žmonių įprastą gyvenimą. Buvę nuteistieji, stokodami esminių įgūdžių ir negaudami būtinosios pagalbos, kelia fizinį ir socialinį pavojų artimoje aplinkoje esantiems žmonėms arba padaro didelę materialinę žalą.

Antra, visuomenė sieja su nuteistaisiais savo ekonominius interesus – juk nuteistajam išlaikyti reikia atitinkamų valstybės lėšų. Įkalinimo įstaiga yra kaip atskira valstybė, kurioje reikia mokėti darbo užmokestį, dengti elektros, maisto ir kitų būtinų dalykų išlaidas. Mažinant kalinių skaičių ir pereinant prie alternatyvių bausmių vykdymo, sumažėtų Lietuvos gyventojų finansinė našta.

Darytina prielaida, kad įkalinimas tam tikrais atvejais yra žalinga, labai brangi ir neefektyvi priemonė, kurios netinkamumą patvirtina aukštas pakartotinio nusikalstamumo lygis.

Vertinant įkalinimo įstaigų vidaus situaciją, svarbus yra motyvas, kurio pagrindu žmogui skirta įkalinimo bausmė. Įkalinimo motyvas remiasi dviem skirtingomis tradicijomis: pagal vieną jų bausmė suvokiama kaip atpildas už nusikalstamą elgesį, pagal kitą – siekiama pozityviai keisti asmens elgesį ir apskritai išvengti pasikartojančių nusikalstamų veiksmų.

Konsultacijos tikslas: sužinoti įvairių visuomenės grupių nuomonę dėl bausmių vykdymo sistemos pamatinių principų, skatinti diskusijas apie pažeidžiamų grupių įtraukimą į visuomenės gyvenimą.

Klausimas: Kokia jūsų nuomonė – įkalinimo įstaiga turėtų bausti ar padėti?

 

 

 

 

Grupės

Valstybinės institucijos, Mokymo įstaigos, Asociacijos, Organizacijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Ekspertai

Teikite pasiūlymus dėl konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti pasiūlymus dėl jų gerinimo Lietuvos Respublikos institucijose.

Oficialus pasiūlymas

Norėdami gauti institucijos sprendimą / atsakymą dėl Jūsų pasiūlymo, stebėti jo nagrinėjimo eigą ir gauti formalų įstaigos atsakymą, prisijunkite prie sistemos.

Anoniminis pasiūlymas

Norėdami teikti pasiūlymą kaip anoniminis naudotojas, turėsite užpildyti specialią formą bei negalėsite stebėti Jūsų pasiūlymo nagrinėjimo eigos. Institucija nėra atsakinga už atsakymo pateikimą anoniminiam naudotojui.

Pasirinkite bylą
Galimi bylų tipai: doc, docx, gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, odt, odp, ods, pdf, ppt, pptx, tif, tiff, txt, xls, xlsx, wav, adoc

Pažymėti laukai yra privalomi.

Pasiūlymų sąrašas

2
0
Žmogus užgauna kitą, kenkia apilnkai, kai nejaučia įsitempusio kūno, jo mintys pilnai susitapatina su supančiais žmonėmis, daiktais, jis vidinę įtampą projektuoja į kitus žmones. Dabar bausmė suprantama kaip kerštas. Valstybinės įstaigos atkeršija už auką. Įkalinimo įstaigoje suklydęs žmogus turėtų pradėti jausti savo besikeičiantį kūną, pojūčius t.y. skonį, kvapą, regėjimą, lytėjimą ir klausą, ir juos skirti nuo minčių. Geriausiai tai įvyksta vienumoje, maitinanits griežtai pagal saulės ritmą t.y. astronominį laiką. Atitinkamas maistas sužadina tam tikras mintis, charakterio bruožus. Yra visas mokslas, kuriuo galėtų remtis sudarantieji kaliniams valgiaraštį. Yra technikų, kaip fiziniais pratimais paleisti prote susikaupusias įtampas. Kalėjimo darbuotjai galėtų pasidomėti tuo. Į laisvę turėtų išeiti rami, švelni asmenybė, kuriai rūpi aplinka ir aplinkiniai.
Alfredas Kiškis
Prieš 26 d.
2
Laba diena, Atsiprašau už tiesų vertinimą. Keistas klausimas – bausti ar padėti? Čia kaip žmonių įtraukimas į dalyvavimą populiariojoje žiniasklaidoje... Mano supratimu, yra vienareikšmis atsakymas – ir bausti, ir padėti. Juk įkalinimo bausmės skiriamos pavojingiausiems nusikaltėliams, padariusiems sunkesnio pobūdžio nusikaltimus. Visuomenės sąmonė, teisingumo supratimas reikalauja nubaudimo. Žmonėms bus visiškai nesuprantama, jei sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims tik padėsime, jei jie negaus už tai jokio atpildo. Nusikaltimų aukos nori padarytos žalos atlyginimo, nusikaltėlių nubaudimo ir „perauklėjimo“ (resocializacijos, pagalbos ...). Tai kompleksas, į kurį reikia orientuotis, vykdant įkalinimo bausmes. Ne tik į nubaudimą ir pagalbą. Jei įkalinimo įstaiga tik baus, bus pats blogiausias atvejis, ką akivaizdu supranta ir klausimo autoriai. Jei reiktų argumentų, galėčiau juos pateikti. Tačiau tikiu, kad tokias problemas sprendžiantys žmonės yra studijavę kriminologiją, gilinasi į šią problematiką. Ačiū, kad siekiate gerų pokyčių įkalinimo sistemoje. Pagarbiai, Alfredas _____________________________________ Dr. Alfredas Kiškis (kriminologas, viktimologas) docentas Mykolo Romerio universitetas www.mruni.eu Teisės fakultetas Baudžiamosios teisės ir proceso institutas d. tel. (8 5) 2714618, mob. tel. +370 686 14856 el. pašas akiskis@mruni.eu asmeninė interneto svetainė http://www3.mruni.eu/~akiskis/ _____________________________________

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.