Kas paskatintų kurtis atsinaujinančios energetikos bendrijas Lietuvoje?

Paskelbta

2019-03-06

Galioja iki

2019-03-13

Įvertinimas

1

Aprašymas

Foto: Vilmantas Brikas
Kontekstas

Atsinaujinančios energetikos (AE) bendrijas kurti galėtų gyventojai, kartu su mažomis ar vidutinėmis įmonėmis ir (ar) valdžios institucijomis (pavyzdžiui, savivaldybėmis). Tokios AE bendrijos investuotų į atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo, hidroenergijos ar biomasės) jėgaines. Jėgainėse pagaminta energija AE bendrijos vartotų pačios, atliekamą energiją parduotų kitiems vartotojams, o gautas lėšas panaudotų bendruomenės tikslams.

Pirmiausiai, AE bendrijos vietos bendruomenėms suteikia tiesioginę ekonominę naudą per gaunamas pajamas bei sukurtas darbo vietas. Taip pat tokios bendrijos sukuria ir socialinę bei aplinkosauginę naudą vietos bendruomenėms. Stiprėja saitai tarp bendruomenių narių, jie aktyviau dalyvauja visuomeniniame gyvenime, tampa energetiškai ir ekonomiškai savarankiškesni. O iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta energija padeda mažinti energetikos įtaką klimato kaitai bei sukuria švaresnę aplinką.

Viešosios konsultacijos tikslas – iš potencialių dalininkų bei kitų suinteresuotųjų pusių išgirsti pasiūlymus bei pastabas, kokie veiksniai labiausiai skatintų gyventojus burtis į tokias AE bendrijas, o taip pat pagrindinius barjerus šiam procesui. Ši informacija padės Energetikos ministerijai formuoti AE bendrijų kūrimuisi palankias viešosios politikos priemones.

Viešosios konsultacijos metu bus nagrinėjami šie klausimai:

 1. Kokios priemonės skatintų bendruomenes bei mažas ir vidutines įmones jungtis į bendrijas?
 2. Kokie yra galimi barjerai jungiantis į tokias bendrijas?
 3. Kurios vietos bendrijos įkūrimo procese yra kebliausios?
 4. Kokios pagalbos reikia kuriant bendriją ir statant elektrinę?
 5. Kas užtikrintų lygias galimybes dalyvauti bendrijos veikloje visiems piliečiams ir dalininkams?
 6. Kokia bendrijos teisinė forma būtų patraukliausia?
 7. Kaip savivalda galėtų paskatinti bendrijų kūrimąsi?
 8. Kokiais būdais mažos ir vidutinės įmonės galėtų įsitraukti į bendrijų veiklą?

Viešosios konsultacijos laikas -  2019 m. kovo 13 dieną, adresu Gedimino pr. 27, Vilnius („Civitta“, 4 aukštas).

Viešosios konsultacijos metodas – trys apskrito stalo diskusijos, skirtos trims suinteresuotoms grupėms: gyventojams, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei savivaldos atstovams.

Rezultatų panaudojimas  - geriausi pasiūlymai bus panaudoti teisėkūros procese.

Diskusijų programa:

 • 8:30–10:30 | diskusija su bendruomenių bei kitų gyventojų grupių atstovais.
 • 11:00–13:00 | diskusija su mažų ir vidutinių įmonių atstovais.
 • 14:00–16:00 | diskusija su savivaldos bei viešojo valdymo įstaigų atstovais.

Registracija: norėdami dalyvauti šioje viešojoje konsultacijoje arba siųsti pastabas ir pasiūlymus, kreipkitės į Dovilę Ivanauskaitę el. paštu dovile.ivanauskaite@civitta.lt, arba telefonu: +370 624 08525. Dalyvių skaičius ribotas. atsižvelgiant į tai, registracijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik dalyvių skaičiui sužinoti ir valdyti.

 

 

Grupės

Piliečiai, Organizacijos, Asociacijos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Verslo organizacijų atstovai

Viešosios konsultacijos rezultatai

Iš viso viešosios konsultacijos diskusijose dalyvavo 33 suinteresuotų grupių atstovai.

Diskusijų metu iškelti klausimai, pastabos bei pasiūlymai atgulė į ataskaitą, kurią galima parsisiųsti, paspaudus aukščiau esančią nuorodą.

Viešosios konsultacijos rezultatai naudojami rengiantis perkelti 2018 m. gruodžio 11 d. ES direktyvą dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją į LR teisės aktų bazę.

Planuojama, kad iki 2019 m. balandžio pabaigos bus parengtas įstatymo projektas.

Viešoji konsultacija vykdoma Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos”, kuris finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšomis. 

Teikite pasiūlymus dėl konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti pasiūlymus dėl jų gerinimo Lietuvos Respublikos institucijose.

Oficialus pasiūlymas

Norėdami gauti institucijos sprendimą / atsakymą dėl Jūsų pasiūlymo, stebėti jo nagrinėjimo eigą ir gauti formalų įstaigos atsakymą, prisijunkite prie sistemos.

Anoniminis pasiūlymas

Norėdami teikti pasiūlymą kaip anoniminis naudotojas, turėsite užpildyti specialią formą bei negalėsite stebėti Jūsų pasiūlymo nagrinėjimo eigos. Institucija nėra atsakinga už atsakymo pateikimą anoniminiam naudotojui.

Pasirinkite bylą
Galimi bylų tipai: doc, docx, gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, odt, odp, ods, pdf, ppt, pptx, tif, tiff, txt, xls, xlsx, wav, adoc, ai, zip, 7z, 7zFM.exe

Pažymėti laukai yra privalomi.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.