Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimas

Paskelbta

2019-10-28

Galioja iki

2019-12-15

Įvertinimas

11

Aprašymas

Kontekstas

Kibernetinės atakos jau ne pirmus metus atsiduria tarp dažniausiai vykdomų nusikaltimų pasaulyje. Beveik pusė visų kibernetinių atakų yra nukreiptos prieš smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmones, kurių pažeidžiamumas išlieka itin aukštas – per 2018 metus 53 % tokių įmonių patyrė kibernetinius pažeidimus (Cisco, 2018). SVV įmonės neįvertina kibernetinių incidentų grėsmės ir atsparumo stiprinimo naudos bei nesuvokia turimo skaitmeninio turto vertės ir, dėl to, skiria nepakankamai dėmesio kibernetinio saugumo stiprinimui.

Didelė dalis kibernetinių atakų yra sėkmingos ne dėl netinkamo SVV įmonių techninio pasiruošimo, bet dėl jų darbuotojų nepakankamo kibernetinio saugumo sąmoningumo. „ESET“ įmonės duomenimis net ketvirtadalis visų incidentų įvyksta dėl žmogiškosios klaidos ar žinių trūkumo. Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės atskaitoje yra teigiama, kad vien 2018 metais incidentų susijusių su socialinės inžinerijos metodais skaičius Lietuvoje išsaugo net 25 %. Nacionalinėje kibernetinio saugumo strategijoje yra pabrėžiama, kad nuo kibernetinių incidentų apsisaugoti negalima net ir taikant visas egzistuojančias technines kibernetinio saugumo priemones, todėl labai svarbu, jog viešojo ir privataus sektoriaus atstovai rūpintųsi savo darbuotojų kibernetinės kultūros kėlimu.

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai Gabrielė Bilevičiūtė, Justas Kidykas ir Rūta Beinoriūtė Krašto apsaugos ministerijoje analizuoja Lietuvos SVV įmonių kibernetinio saugumo problematiką ir kuria sąmoningumo kėlimui skirtą priemonių paketą, kuris atlieptų Lietuvos SVV įmonių spragas ir poreikius kibernetinio saugumo srityje.

Siekiant parengti priemonių paketą, kuris padėtų SVV įmonėms kelti savo kibernetinio saugumo žinias ir didinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms, bus vykdoma viešoji konsultacija.

 

Viešosios konsultacijos tikslas – nustatyti Lietuvos SVV įmonių (darbuotojų skaičius iki 250) kibernetinio saugumo spragas ir poreikius šioje srityje bei identifikuoti potencialias SVV įmonių kibernetinio saugumo stiprinimo priemones, kurias galėtų kurti ar įgyvendinti valstybės institucijos.

Viešosios konsultacijos metodai:

  • Pirmasis konsultacijos metodas – SVV įmonių vadovų ir darbuotojų apklausa, vykdoma internetu, siekiant išsiaiškinti šių įmonių kibernetinio saugumo spragas ir sąmoningumo stiprinimo priemonių poreikį.

  • Antrasis metodas – interviu ciklas su viešojo, privataus ir akademinio sektoriaus ekspertais padės paruošti informacinį paketą, kuris padėtų gerinti kibernetinio saugumo supratimą SVV įmonėse.

 

Konsultacijos trukmė:

  • Apklausa vykdoma iki 2019 m. gruodžio 15 d.

  • Interviu ciklas vykdomas iki 2020 m. sausio 10 d.

  • Konsultacijos rezultatai bus publikuojami šiame puslapyje ne vėliau nei 2020 m. kovo 6 d.

 

Dalyvavimas apklausoje

Kviečiame dalyvauti apklausoje:

 

Pasiūlymus ir pastabas taip pat kviečiame teikti el. paštu ruta.beinoriute@kurklt.lt.

Rezultatų panaudojimas – viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami analizuojant Lietuvos SVV įmonių kibernetinio saugumo problematiką ir rengiant sąmoningumo didinimui skirtą priemonių paketą.

 

Papildoma informacija: ši viešoji konsultacija yra dalis „Kurk Lietuvai“ programos projekto „Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimas“. Visą su projektu susijusią informaciją galima rasti projekto svetainėje (nuoroda čia).

Projekto vadovai: Gabrielė Bilevičiūtė gabriele.bileviciute@kurklt.lt; Justas Kidykas justas.kidykas@kurklt.lt;  Rūta Beinoriūtė ruta.beinoriute@kurklt.lt

Šis projektas yra dalis Vyriausybės kanceliarijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinamo „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ projekto, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas.

Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

   

 

 

 

Grupės

Asociacijos, Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai