Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas

Paskelbta

2017-06-02

Galioja iki

2017-07-01

Įvertinimas

22 22

Aprašymas

Siekdama mažinti skurdą, svariai prisidėti prie šeimų, auginančių vaikus, gerovės, taip pat skatinti verslumą, pritraukti daugiau investicijų, sukurti naujų darbo vietų ir užtikrinti mokesčių sistemos paprastumą bei teisingumą,17-oji Vyriausybė siūlo šiuos tikslus atliepiančius mokestinius patobulinimus.  

Vyriausybės kanceliarija kartu su Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis birželio 2 d. paskelbė viešąją konsultaciją „Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas“, kurioje kvietė išreikšti savo nuomonę, pateikti idėjas, konkrečius pasiūlymus, kokiais būdais visi kartu galėtume kurti produktyvią šalies ekonomiką.

Susipažinus su pasiūlymais buvo kviečiama iki liepos 1 d., išreikškti savo nuomonę, užpildant pasiūlymo formą, esančią konsultacijos puslapio apačioje. 

Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas (pristatymas)

Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas (konsultacinis dokumentas) 

Visi gauti pasiūlymai buvo apsvarstyti, įvertintos įgyvendinimo galimybės, o apibendrintą informaciją apie juos taip pat rasite Vyriausybės, Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų interneto svetainėse.

Konsultacijos tikslas

Gauti pasiūlymus, idėjas, nuomones, kaip tobulinti mokesčių ir socialinę sistemą, ir kokiais būdais visi kartu galėtume kurti produktyvią šalies ekonomiką.

Tobulinti mokesčių ir socialinę sistemą siūlyta siekiant mažinti skurdą, svariai prisidėti prie šeimų, auginančių vaikus, gerovės, taip pat skatinti verslumą, pritraukti daugiau investicijų, skurti naujų darbo vietų ir užtikrinti mokesčių sistemos paprastumą bei teisingumą.

Viešosios konsultacijos rezultatai

Pasiūlymus į viešąją konsultaciją atsiuntė 11 asociacijų, įstaigų ir įvairių organizacijų. Iš viso konsultacijos metu sulaukta beveik 100 įvairių asociacijų ir gyventojų pasiūlymų.

Viešosios konsultacijos dalyviai labiausiai palaikė siūlymus, susijusius su mokesčių naštos mažinimu mažiausiai uždirbantiems – didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį iki MMA.

Taip pat teigiamai įvertinti pasiūlymai, susiję su inovacijų bei investicijų, verslumo skatinimu. Jais siūlyta:

Palaikymo sulaukė ir siūlymai, susiję su individualios veiklos pelno  apmokestinimo principo peržiūra. Jais siūlyta nustatyti, kad individualios veiklos pelno  apmokestinimas priklausytų ne nuo profesinės veiklos, bet nuo gaunamo pelno dydžio, kas sudarytų prielaidas  tolygesniam  mokesčių naštos paskirstymui.

Socialinės politikos srityje didžiausią susidomėjimą kėlė siūlymai dėl „vaiko pinigų“, socialinio draudimo įmokų „grindų“ ir jų neapmokestinamojo dydžio įvedimo bei dėl savarankiška dirbančių asmenų socialinio draudimo.

Siūlymai dėl socialinio draudimo įmokų neapmokestinamojo dydžio ir socialinio draudimo įmokų „grindų“ įvedimo sukėlė daugiausiai klausimų dėl jų praktinio įgyvendinimo. Tačiau teigiami įvertintas siekis užtikrinti socialines garantijas mažiausiai uždirbantiems: net ir mažiau kaip minimalią mėnesinę algą gaunantys žmonės per kalendorinius metus įgis vienų metų stažą, taigi dėl mažų pajamų nepraras teisės gauti išmokas.

Teigiamai įvertintas siūlymas dėl socialinio draudimo įmokų „atostogų“ – pirmą kartą pradedantys savarankišką veiklą asmenys vienus metus galės nemokėti socialinio draudimo įmokų. Palaikymo sulaukė ir siūlymas nustatyti socialinio draudimo įmokų „lubas“.

Siūlymas vienodinti visų savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką sukėlė ūkininkų susirūpinimą dėl siūlomų didesnių draudžiamųjų pajamų „lubų“. Įvertinus gautus siūlymus, „lubų“ kėlimas vyks palaipsniui, per dvejus metus. Nuo didesnių pajamų mokamos įmokos garantuos šiems asmenims didesnes išmokas ligos, motinystės, negalios ar senatvės atveju.

Taip pat teigiamai įvertinti pasiūlymai, susiję su išmokos vaikui mokėjimu:

– išmoką vaikui skirti visiems vaikams nevertinant šeimos pajamų, nepasiturinčias šeimas ir gausias (tris ir daugiau vaikų auginančias) šeimas remti papildomai;

– asmenims, patiriantiems socialinę riziką, taikyti netiesiogines išmokas (išmoką vaikui skirti  nepinigine forma).

Tolimesni žingsniai

Artimiausiu metu Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengs pakeitimus įtvirtinsiančių teisės aktų projektus, o rudenį, kartu su biudžetu, jie bus teikiami Seimui.

2017 m. rugpjūčio 3 d. spaudos konferencijoje buvo pristatyti mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo pasiūlymai, parengti atsižvelgus į visuomenės nuomonę, išsakytą konsultacijos metu. Pristatymą rasite čia. 

Komentarai

4
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Per vėlai sužinojau apie šią konsultaciją. Bet galiu parašyti tai, ką rašau ir visur kitur - ši reforma nukreipta prieš dirbančias šeimas auginančias vaikus, nes atėmus PNPD iš pilnamečių moksleivių šieimos pajamos automatiškai sumažėja 30 eurų, o vaiko pinigų nepridedama visiškai nieko jei šeimoj mažiau nei 4 nepilnamečiai vaikai. Vieninteliai išlošiantys iš šios reformos - tai nedirbantys arba mažus darbo užmokesčius gaunantys arba nelegaliai dirbantys asmenys. Dirbančių žmonių vaikams neskiriama visiškai nieko, tik atimama ir tai nesuderinama su priešrinkimine valstiečių programa

  3
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Alytis Žilinskas
  Prieš 8 mėn.

  Manau, kad siūlymai didinti ūkininkų ūkiųapmokestinimą bus mažų mažiausiai neefektyvūs. Tiems kam iš tolo atrodo, kad ūkininkai labai gerai gyvena ir labai pelningai dirba siūlau atsiversti ūkininkų ūkių respondentinius duomenis, kuriuos renka Lietuvos Žemės Ūkio Konsultavimo Tarnyba. LŽŪKT rajoniniai biurai yra daugumoje rajonų, jie teikia buhalterinės apskaitos paslaugas, kaip patys teigia geriausiems ūkininkams. Siūlau apmokestinimo didinimo iniciatoriams plačiau panagrinėti ūkių pelningumo rodiklius ir ypač praėjusių metų. Dauguma ūkių dirbo nuostolingai, nes žemės ūkis visų pirma, tai gamyba po atviru dangumi. Lietuvoje nuimamas tik vienas derlius per metus. Žemės ūkis tai ne mažmeninė prekyba, kur vieną dieną prekę pardavus, kitą dieną į lentyną jau galima padėti kitą prekę. Taigi negali būti ir vienodos mokestinės sąlygos skirtingoms verslo ar gamybos sritims. Didesnė mokesčių našta greičiau sunaikins žemės ūkio gamybą, nei duos apčiuopiamos naudos valstybei. Jau ir dabar dauguma kaimo gyventojų pasirinko geriau nedirbti ir gyventi iš pašalpų, o juk prieš du dešimtmečius dauguma pradėjo nuo trihektarių. Minusinis ūkininko pelnas reiškia nulines pajamas, o nulį padauginus iš bet kokio mokesčio tarifo rezultatas yra nulis. Neveltui ES moka tiesiogines išmokas žemdirbių pajamų palaikymui. Mokesčių "sulyginimas" ne vieną žemdirbį paskatins trauktis iš žemės ūkio veiklos, gal būt net emigruoti...

  4
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Manau siūlymas kelti NPD iki 380 eurų yra teisingas, bet ne iki galo išdirbtas. Juk MMA gali keistis, o nustatytas NPD-380 eurų vėl atitrūks nuo MMA. Tad siūlyčiau formuluojant pasiūlymą pririšti NPD prie MMA, o ne prie fiksuotos sumos. Ačiū.

  4
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.
 • Albina Danasienė
  Prieš 9 mėn.

  Kaip bus dirbant antraeilėse pareigose pvz. darbdavys moka 100 Eur per mėn., įmokas SODRAI reikės mokėti nuo MMA algos. Gavo gyventojai laiškus apie sukauptą stažą, jeigu nemokėjo įmokų atitinkamai nėra ir stažo, bet jeigu žmogus dirba antraeilėse pareigose, moka įmokas tai kodėl jam atitinkamai neskaičiuojate papildomų stažo metų, šitaip žmogų priverčia gyvenimo sąlygos dirbti, gal jis vienišas, gal pirmaeilėse pareigose gauna tik MMA algą. Reiškia jeigu SODRAI neprimokėjai tai žmogui sankcijos yra, o jeigu eikvoji savo sveikatą ir brangų laiką, tai SODROJE jokių lengvatų nesitikėk, mokėdamas daugiau įmokų. Dėkoju

  7
  Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
  Blogai įvestas apsaugos kodas.