Atviros Vyriausybės partnerystės nacionalinio veiksmų plano įvertinimas

Paskelbta

2018-11-15

Galioja iki

2018-11-28

Įvertinimas

4

Aprašymas

2011 m. Lietuva prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (angl. Open Government Partnership), kurią inicijavo JAV ir Brazilija. Šis projektas, dabar apimantis 75 valstybes, yra tarptautinė platforma viešojo valdymo reformų kūrėjams ir diegėjams bendradarbiauti ir keistis gerąja praktika.

2016 m. gegužės 30 d. LR Vyriausybė pritarė trečiajam Lietuvos dalyvavimo atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų veiksmų planui (toliau - Planas). 2016-2018 metų plano kryptys:

I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei;

II. Korupcijos prevencija, skaidrumo skatinimas;

III. Piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus didinimas.

Veiksmų planas nustatė pagrindines Atviros Vyriausybės iniciatyvas ir numatė jų įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingus asmenis ir planuojamus rezultatus.

Planą parengė Vyriausybės kanclerio sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvavo viešojo valdymo institucijų bei nevyriausybinio sektoriaus, t. y. Pilietinės visuomenės instituto, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro atstovai.

Visą su Lietuvos dalyvavimu tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“ susijusią informaciją galite rasti Vyriausybės interneto svetainėje. Susipažinkite paspaudę čia. 

 

Konsultacijos tikslas 

Konsultacijos tikslas - pristatyti Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų (2016-2018) veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus ir sužinoti piliečių nuomonę apie juos. Anketą galima pildyti 2018 m. lapkričio 15-28 d. 

 

Konsultacijos medžiaga

Susipažinkite su veiksmų plano įgyvendinimo rezultatais. Su išsamia atskaita galite susipažinti paspaudę čia.

 

Kviečiame susipažinti su pateikta medžiaga ir išreikšti savo nuomonę.

 

Anketa