Siūlymai ilgalaikio galių mechanizmo modeliui

Paskelbta

2019-02-08

Galioja iki

2019-02-21

Įvertinimas

2

Aprašymas

Ilgalaikis galių mechanizmas – tai priemonė, skirta užtikrinti patikimą elektros energetikos sistemos darbą, paskatinant investicijas į naujų elektros gamybos šaltinių statybą, esamų tolimesnę veiklą ar plėtrą. Įvertinus visus aktualius kriterijus, pasirinkta, jog geriausiai Lietuvos poreikius atitinka rinkos apimties (angl. market-wide) modelis. Pasirinktas modelis leis išlaikyti tiek egzistuojančią generaciją, tiek pritraukti investicijas į naujus elektros gamybos pajėgumus. Taip pat rinkos apimties modelis yra technologiškai neutralus, nediskriminuoja skirtingų pajėgumų rūšių – gamybos, reguliavimo apkrova bei energijos kaupiklių – bei sukuria konkurenciją tarp jų. Planuojama, kad 2020 m. kovo mėn. jau bus įvykęs pirmasis aukcionas, išrinkti jo laimėtojai bei pasirašytos sutartys su jais.

Viešosios konsultacijos tikslas - gauti pasiūlymus, kurie padės paskatinti investicijas į naujų elektros gamybos šaltinių statybą ir esamų plėtrą.

Konsultacijos metodas - apklausa.

Konsultacijos laikas - iki 2019-02-21.

Rezultatų panaudojimas - geriausi pasiūlymai gali būti naudojami Rinkos apimties modeliui tobulinti.

Papildoma informacija:

Tarptautinės konsultacijų bendrovės „FTI France SAS“ („Compass Lexecon“) rengiamos ilgalaikio galių mechanizmo koncepcijos santrauka.

Jei iškilo klausimų, kreipkitės:

Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vedėją Justiną Ratkevičiūtę, tel. (8 5) 203 4472  (1), el. paštas justina.ratkeviciute@enmin.lt

Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistą Marių Pareigį, tel. (8 5) 203 4472  (7), el. paštas marius.pareigis@enmin.lt (asmens duomenys bus naudojami tik pasiūlymams sužinoti ir valdyti).

Viešoji konsultacija vykdoma Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos”, kuris finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšomis.

Grupės

Piliečiai, Asociacijos, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Socialiniai partneriai, Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai

Apklausa dėl ilgalaikio galių mechanizmo modelio

APKLAUSA

Šalia kiekvieno klausimo rasite konsultantų parengtos koncepcijos santraukos skaidrės numerį – šioje skaidrėje pateikiamas platesnis klausiamo aspekto paaiškinimas. Jūsų pastabų ir komentarų laukiame iki 2019 m. vasario 19 dienos.

 • *

  1. Norint dalyvauti galios pajėgumų aukcione, galios tiekėjų aukcione siūloma parduoti galia turi būti sertifikuota, t. y. atitikti keliamus reikalavimus. Kaip manote, ar tokia sertifikavimo procedūra galios pajėgumų tiekėjams turėtų būti (Skaidrė Nr. 23)

  Pasirinkite vieną, arba įrašykite savo pasiūlymą

  Savanoriška.

  Privaloma.

  0
 • *
  1
 • *

  2. Koks siūlytumėte aukcione pateikiamų pasiūlymų būdą? (Skaidrė Nr. 29)

  Pasirinkite tik vieną arba įrašykite savo pasiūlymą.

  „Uždaras“ (angl. sealed bid), kurio metu galios pajėgumų tiekėjas pateikia vieną pasiūlymą su kaina visai aukcione siūlomai parduoti galiai.

  „Mažėjančios kainos“ (angl. descending clock), kai galios pajėgumų aukciono organizatorius kviečia teikti galios kiekio pasiūlymus už etape aukciono organizatoriaus siūlomą galios pajėgumų pirkimo didžiausią kainą. Jeigu pateiktas aukcione parduoti galios kiekis viršija didžiausiai kainai numatytą galios kiekį, tuomet skelbiamas pakartotinis aukcionas su mažesne kaina. Atitinkamai kartojama procedūra kol aukcione parduodama visa galia.

  2
 • *
  3
 • *

  3. Kokiu būdu turėtų būti nustatoma galutinė galios pajėgumų aukciono kaina? (Skaidrė Nr. 29)

  Pasirinkite tik vieną arba įrašykite savo pasiūlymą.

  Rinkos ribinės kainos principu (angl. pay-as-clear), tokiu atveju galios pajėgumų aukciono kaina nustatoma pagal pateikto ir priimto brangiausio pasiūlymo kainą, už kurią būtų kompensuojama visiems pajėgumams laimėjusiems aukcioną.

  Galios pajėgumų tiekėjo pateikto pasiūlymo aukcione kaina (angl. pay-as-bid), tokiu atveju aukciono kaina nustatoma pagal pateikto ir priimto brangiausio pasiūlymo kainą, tačiau visiems pajėgumams laimėjusiems aukcioną kompensuojama pagal pateikto ir laimėto pasiūlymo kainą.

  4
 • *
  5
 • *

  4. Prieš kiek laiko ir kuriam laikotarpiui (angl. capacity delivery year) turėtų būti organizuojamas aukcionas, t. y. kada po galios pajėgumų aukcione laimėta galia tiekėjo turėtų būti įrengta ir pasirengusi veikti? (Skaidrė Nr.29)

  Įrašykite savo pasiūlymą ar komentarą.

  6
 • *

  5. Galios pajėgumų tiekėjas laimėjęs aukcione siektiną parduoti galios kiekį, įsipareigoja tą galią pateikti sutartu laiku. Kuri įsipareigojimų alternatyva būtų efektyvesnė priemonė, kad esant sistemoje įvykiui (angl. stress event), būtų aktyvuojama reikalinga galia (Skaidrės Nr. 30-31).

  Pasirinkite vieną, arba įrašykite savo pasiūlymą.

  Patikimumo alternatyva ( angl. reliability option), kuri įpareigoja galios pajėgumų tiekėjus būti prieinamus „stress event“ atveju.

  Galios įsipareigojimas ir sankcijos (angl. capacity obligation + penalties), tokiu atveju galios pajėgumų tiekėjas įsipareigoja pateikti galią ir nesilaikant sutarties sąlygų, nepateikus galios numatytu metu būtų taikomos sankcijos.

  7
 • *
  8
 • *

  6. Su galios pajėgumų aukcioną laimėjusiais tiekėjais bus sudaromi susitarimai įsipareigojimams įvykdyti. Kaip manote kokiems ilgojo, vidutinio ar trumpojo trukmės laikotarpiams tokios sutartys turi būti sudaromos, pavyzdžiui, iki 10 metų, 5-10 metų, 1 metams? (Skaidrė Nr. 32)

  Įrašykite savo pasiūlymą ar komentarą.

  9
 • *

  7. Kokia institucija turėtų organizuoti galios pajėgumų aukcionus? (Skaidrė Nr. 33)

  Įrašykite savo pasiūlymą ar komentarą.

  10
 • *

  8. Ar turėtume papildomų pasiūlymų rengiamam galios mechanizmui Lietuvoje?

  Įrašykite savo pasiūlymą ar komentarą.

  11
 • *

  9. Atstovaujama institucija / įmonė

  12
 • 13

Teikite pasiūlymus dėl konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti pasiūlymus dėl jų gerinimo Lietuvos Respublikos institucijose.

Oficialus pasiūlymas

Norėdami gauti institucijos sprendimą / atsakymą dėl Jūsų pasiūlymo, stebėti jo nagrinėjimo eigą ir gauti formalų įstaigos atsakymą, prisijunkite prie sistemos.

Anoniminis pasiūlymas

Norėdami teikti pasiūlymą kaip anoniminis naudotojas, turėsite užpildyti specialią formą bei negalėsite stebėti Jūsų pasiūlymo nagrinėjimo eigos. Institucija nėra atsakinga už atsakymo pateikimą anoniminiam naudotojui.

Pasirinkite bylą
Galimi bylų tipai: doc, docx, gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, odt, odp, ods, pdf, ppt, pptx, tif, tiff, txt, xls, xlsx, wav, adoc, ai, zip, 7z, 7zFM.exe

Pažymėti laukai yra privalomi.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.