Skaitmeninių įgūdžių vystymas viešajame sektoriuje

Paskelbta

2019-11-07

Galioja iki

2020-01-15

Įvertinimas

4

Aprašymas

Kontekstas

Šiandien skaitmeninė transformacija yra neatsiejama tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus dalis. Teikiamos paslaugos vis dažniau perkeliamos į skaitmeninę erdvę, dėl to tenka dirbti su vis daugiau jautrios informacijos. Šios informacijos atskleidimas kibernetinės atakos metu gali sukelti ypatingai daug žalos. Teisingi skaitmeniniai įgūdžiai gali padėti užkirsti kelią tokioms atakoms. Kita svarbi skaitmeninių įgūdžių nauda – efektyvesnė organizacijos veikla. Atsižvelgiant į MIT skaitmeninio verslo centro ir „Capgemini“ tyrimų duomenis, 77 proc. organizacijų mano, kad trūkstami skaitmeniniai įgūdžiai yra pagrindinė kliūtis organizacijos skaitmeniniam virsmui. Taip pat, PwC tyrimų duomenimis tik 50 proc. darbuotojų yra patenkinti prieinamais resursais skirtais mokytis skaitmeninių įgūdžių.

Šiuo metu mokymai viešajame sektoriuje yra pragmatiški ir dėl to neužtikrina skaitmeninių įgūdžių lavinimo. Siekdami tikslingų pokyčių viešojo sektoriaus mokymų modelyje, kursime „Digital Lithuania Academy“– iniciatyvą skatinančią viešojo sektoriaus skaitmeninių įgūdžių lavinimą. Akademijos tikslas - efektyvesnis viešasis valdymas, stipresnis kibernetinis saugumas bei patrauklesnė darbo aplinka. „Digital Lithuania Academy“ tai virtuali mokymosi aplinka, kuri leis viešojo sektoriaus darbuotojams įsivertinti savo skaitmeninius įgūdžius ir remiantis pateiktomis rekomendacijomis juos tobulinti. Taip pat viešojo sektoriaus darbuotojai 5 renginių metu turės galimybę daugiau sužinoti apie darbui reikalingus skaitmeninius įgūdžius.

 

Viešosios konsultacijos tikslas – sužinoti kaip Lietuvos Respublikos ministerijų darbuotojai vertina savo skaitmeninius įgūdžius ir koks yra poreikis juos lavinti. Apklausos rezultatai bus naudojami rengiant „Digital Lithuania Academy“  veikimo koncepciją.

Viešosios konsultacijos metodai:

Pirmasis konsultacijos metodas – Lietuvos Respublikos ministerijų darbuotojų apklausa, vykdoma internetu, siekiant išsiaiškinti skaitmeninių įgūdžių spragas ir jų lavinimo poreikį.

Antrasis metodas – interviu ciklas su viešojo, privataus ir akademinio sektoriaus ekspertais padės paruošti „Digital Lithuania Academy“ veikimo koncepciją.

 

Konsultacijos trukmė:

Apklausa vykdoma iki 2019 m. lapkričio 22 d.

Interviu ciklas vykdomas iki 2020 m. sausio 15 d.

Konsultacijos rezultatai bus publikuojami šiame puslapyje ne vėliau nei 2020 m. kovo 6 d.

 

Dalyvavimas apklausoje

Kviečiame dalyvauti apklausoje, jei esate vienos iš Lietuvos Respublikos ministerijų darbuotojas - http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/skaitmeniniu-igudziu-apklausa

Pasiūlymus ir pastabas taip pat kviečiame teikti el. paštu juste.kranciukaite@kurklt.lt

Rezultatų panaudojimas – viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami analizuojant Lietuvos Respublikos ministerijų skaitmeninių įgūdžių poreikį ir rengiant priemonę jiems gerinti.

 

Papildoma informacija: ši viešoji konsultacija yra dalis „Kurk Lietuvai“ programos projekto „Viešojo sektoriaus inovatyvumo skatinimas: „Digital Lithuania Academy“ koncepcijos sukūrimas ir įveiklinimas​“. Visą su projektu susijusią informaciją galima rasti projekto svetainėje (nuoroda čia).

Projekto vadovai: Judita Šarpienė judita.sarpiene@kurklt.lt; Žygimantas Kapočius zygimantas.kapocius@kurklt.lt; Justė Krančiukaitė juste.kranciukaite@kurklt.lt

Šis projektas yra dalis Vyriausybės kanceliarijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įgyvendinamo „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ projekto, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas.

Šis projektas dalinai finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

   

Grupės

Valstybinės institucijos