Viešoji konsultacija dėl Alternatyvių degalų įstatymo

Paskelbta

2020-03-10

Galioja iki

2020-03-27

Įvertinimas

1

Aprašymas

Kontekstas

Pereinant prie modernaus ir efektyvaus viešojo transporto, plečiant alternatyvių degalų panaudojimo infrastruktūrą, didinant pažangiųjų biodegalų gamybą ir naudojimą, skatinant netaršių transporto priemonių naudojimą siekiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalis transporte 2030 m. pasiektų 15 proc.

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija numato pagrindinį degalų srities tikslą – palaipsniui pereiti prie mažiau taršių degalų ir elektros energijos vartojimo, lanksčiai ir efektyviai išnaudojant vietinį AEI potencialą. Be to, patvirtintame Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021-2030 m. (NEKS planas) numatyta Lietuvoje daugiau  nei dvigubai padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį šalies bendrai suvartojamos galutinės energijos balanse  iki 45 proc.

Europos parlamento direktyva numato, kad 2020 m. AEI dalis transporte turėtų sudaryti ne mažiau nei 10 proc., tačiau 2018 m. Lietuvoje AEI dalis galutiniame transporto energijos suvartojime siekė vos 4,33 proc. Tuo tarpu bendras energijos ir degalų suvartojimas transporto sektoriuje nuolatos auga,  nuo 2010 m. iki 2018 m. jis padidėjo 43 proc., o dyzelino suvartojimas 2018 m. sudarė 74 proc. visų transporto sektoriuje suvartojamų degalų.

Alternatyviųjų degalų įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektai

Projektais siekiama sudaryti pakankamas prielaidas transporto sektoriaus transformacijai, kad 2030 m. 15 proc. transporto sektoriaus suvartojamos energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių išteklių. Šis pokytis bus įgyvendinamas per tris pagrindines veiksmų kryptis:

  1. Elektrinio transporto skatinimas. Skatinimo priemonės numatomos iki kol elektra varomi automobiliai sudarys bent 10 proc. Bus vykdoma elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra – viešos įkrovimo prieigos ne mažiau nei kas 50 kilometrų. 2020 m. startuos paramos priemonės naujiems ir naudotiems elektromobiliams įsigyti. Viešasis sektorius įsigis vis didesnę dalį netaršių lengvųjų transporto priemonių (nuo 2026 m. 100 proc.).
  2. Gamtinės dujos su įpareigojimu vartoti biometaną. 2030 m. biometanas sudarys bent 5 proc. transporto suvartojamos energijos, o kartu su gamtinėmis dujomis – 32 proc. Nuo 2029 m. viešajame transporte naudojami tik alternatyvūs degalai. Bus skiriama parama biometano gamybos ir valymo įrenginiams, sudaromos galimybės tiekti biometaną į gamtinių dujų tinklus, teikiama parama dujomis varomoms transporto priemonėms su įpareigojimu pirkti biometaną.
  3. Įpareigojimai biodegalų maišymui į degalus, pagamintus iš gamtinių  iškastinių žaliavų. Bus skatinami pažangiųjų degalų (pvz. iš atliekų) gamyba ir naudojimas. Į tradicinį kurą turės būti įmaišoma daugiau biodegalų. Numatoma, kad 2030 m. biodegalų dalis dujose turės sudaryti 8,2 proc., o dyzeline ir benzine – 9,2 proc.

Įstatymų projektais siekiama sistemingai išnaudoti elektros energijos indėlį transporto sektoriuje, numatomi konkretūs šios srities tikslai iki 2030 m., įtvirtinami baziniai plėtros principai, registravimo sistema, plėtros apimtys.

Alternatyviųjų degalų įstatymo projekte (ADĮ projektas) numatyti reikalavimai subjektams atliekantiems viešuosius pirkimus energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse, dėl netaršaus transporto priemonių įsigijimo, siekiant skatinti netaršių transporto priemonių plėtrą ir jomis teikiamas paslaugas.

ADĮ projektas numato atskirus įpareigojimus savivaldybėms  plėtoti mažiau taršų transportą. Savivaldybės turės parengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus ir  miestuose nustatyti mažos taršos transporto zonas, į kurias galėtų patekti tik netaršios transporto priemonės.

ADĮ projektas numato subjektus atsakingus už alternatyviųjų degalų naudojimo skatinimo priemones ir tų priemonių įgyvendinimą - numatytos institucijos turės parengti alternatyviųjų degalų skatinimo priemonių taisykles ir tvarkas, kurių apimtis ir sąlygas nustatys Vyriausybė.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAS – gauti pastabas ir pasiūlymus, kaip Lietuva turėtų siekti energetikos ir klimato kaitos valdymo politikos tikslų bei konkrečiai NEKS plane pateiktoms priemonėms.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS METODAS – kvietimas teikti pasiūlymus.

TRUKMĖ – konsultacija su visuomene vyksta iki 2020 m. kovo 27 d.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: pastabas bei pasiūlymus dėl įstatymo projekto kviečiame siųsti el. paštu adi@enmin.lt. Gauta informacija bus panaudota rengiant galutinius įstatymų pakeitimo projektus.

DOKUMENTAI IR SUSIJUSI MEDŽIAGA

Visus su viešąja konsultacija susijusius dokumentus galima rasti čia.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS - gauti pasiūlymai bus įvertinti rengiant galutinius įstatymų pakeitimo projektus. Pasiūlymus teikiantys asmenys ar organizacijų atstovai bus kviečiami atvykti į rezultatų aptarimą 2020 m. balandžio 2 dieną.

Papildomą informaciją teikia Energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vyr. specialistas Aurimas Salapėta  tel. 85 203 46 67 (3).

Grupės

Piliečiai, Organizacijos, Asociacijos, Valstybinės institucijos, Gyventojai, Organizuotos pilietinės visuomenės grupės, Verslo organizacijų atstovai, Ekspertai

Teikite pasiūlymus dėl konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose ir teikti pasiūlymus dėl jų gerinimo Lietuvos Respublikos institucijose.

Oficialus pasiūlymas

Norėdami gauti institucijos sprendimą / atsakymą dėl Jūsų pasiūlymo, stebėti jo nagrinėjimo eigą ir gauti formalų įstaigos atsakymą, prisijunkite prie sistemos.

Anoniminis pasiūlymas

Norėdami teikti pasiūlymą kaip anoniminis naudotojas, turėsite užpildyti specialią formą bei negalėsite stebėti Jūsų pasiūlymo nagrinėjimo eigos. Institucija nėra atsakinga už atsakymo pateikimą anoniminiam naudotojui.

Pasirinkite bylą
Galimi bylų tipai: doc, docx, gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, mp3, odt, odp, ods, pdf, ppt, pptx, tif, tiff, txt, xls, xlsx, wav, adoc, ai, zip, 7z, 7zFM.exe

Pažymėti laukai yra privalomi.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.