KAIP KREIPTIS

Kaip kreiptis?

Kreipdamiesi į viešojo administravimo subjektą Jūs neprivalote žinoti, kokio dokumento Jums reikia. Jums pakanka tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo paklausimą. Jeigu kreipiatės raštu, tiksliai apibūdinkite kreipimąsi.

Su PRAŠYMU kreipiamasi, kai prašoma priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus (prašant administracinės paslaugos– išduoti leidimą, dokumentą, jo kopiją ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą).

Su SKUNDU kreipiamasi, kai yra pažeistos Jūsų teisės ar teisėti interesai ir prašoma juos apginti.

KREIPIMASIS (PETICIJA) – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą,  Vyriausybę  ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti  peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus,  kai  tam  reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti  ar  pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą. 

Kaip žinoti, kur tiksliai kreiptis?

Jūs neprivalote žinoti, kur tiksliai turite kreiptis. Jeigu kreipiatės raštu, o Jūsų prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, Jūsų prašymas per 5 darbo dienas nuo Jūsų prašymo gavimo turi būti persiųstas įstaigai, kuri disponuoja Jums reikalinga informacija. Per 3 darbo dienas Jūs privalote būti apie tai informuotas. Jeigu kreipiatės žodžiu, Jums iš karto turi būti nurodyta, į kokią įstaigą turėtumėte kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos kontaktiniai duomenys.

Per kokį laiką tikėtis atsakymo iš institucijos?

Informacija Jums turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaiga turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo pranešti pareiškėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-12