Kreipkitės į Vyriausybę

 Norėdami gauti iš įstaigos informaciją turite nurodyti:

  • Savo vardą, pavardę, adresą, jeigu kreipiatės kaip juridinis asmuo, pavadinimą, kodą, buveinės adresą ir kontaktinius duomenis.
  • Jeigu dėl informacijos kreipiasi Jūsų atstovas, turi būti nurodomi jo duomenys, atstovavimą liudijantis dokumentas ir Jūsų duomenys

Kokios informacijos ar kokį dokumentą pageidaujate gauti. Jūs neprivalote žinoti, kokio konkretaus dokumento Jums reikia. Pakanka aiškiai suformuluoti savo paklausimą. Kuo konkretesnis paklausimas, tuo labiau tikėtina, kad gausite tokią informaciją, kokios tikitės.

Prašymai

Tai su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Pateikti prašymą

Skundas

Tai asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Pateikti skundą