KLAUSIMŲ TEMOS

PACIENTŲ TEISĖS IR ŽALOS ATLYGINIMAS

Paciento teisė žinoti už ką mokėti neprivaloma.

Jei manote, kad patyrėte žalą, galite kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.

 

VISA INFORMACIJA APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ

Pirminė sveikatos priežiūra (šeimos gydytojas, slauga, odongologas, skausmo medicina ir t.t.);

Reabilitacija;

Retos ligos;

Slauga;

Motinos ir vaiko sveikata.

Visa tai - Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritys. Jei turite skundų, prašymų ar pasiūlymų - kreipkitės į Sveikatos apsaugos ministeriją.

GAMTOS APSAUGA

Jei turite pasiūlymų dėl verslinės ar mėgėjų žvejybos, laukinės augalijos išteklius, Baltijos jūros krantų apsaugą, genetiškai modifikuotus organizmus, miškų apsaugą, atkūrimą ar įveisimą ar žemės gelmių išteklius, Jums reikia kreiptis į Aplinkos ministeriją.

 

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ

Vietinės rinkliavos dydį už komunalinių atliekų tvarkymą nustato gyvenamosios vietovės miesto arba rajono savivaldybė, todėl jei turite klausimų apie atliekų tvarkymą ar rinkliavos dydį, prašome kreiptis į savo gyvenamosios vietovės miesto arba rajono savivaldybę.

 

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS IR ADRESAI

Didelių gabaritų aikštelių kiekvienoje savivaldybėje sąrašas čia.

 

 

Informacija apie daugiabučių atnaujinimo programą

Apie Programą, teisinę bazę, pirkimus, pavyzdžių galeriją, naujienas ir t.t. galite pasiskaityti Būsto taupymo agentūros puslapyje Atnaujink būstą.

Jei Jums reikia konsultacijų ir pagalbos daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) klausimais - galite kreiptis į VšĮ Būsto energijso taupymo agentūrą (BETA) arba į Aplinkos ministeriją.

VAIKŲ IŠLAIKYMAS

Visa informacija apie tai, ką reikia žinoti kreipiantis į Vaikų išlaikymo fondą.

Vaikų išlaikymo fondas (VIF) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų) ir mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.

VIF administruoja Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VIFA).

SENATVĖS PENSIJA

Kada kreiptis ? kokius dokumentus pateikti? Koks bus išmokų dydis, kur ir kada gausite išmokas, sužinosite, jei kreipsitės į SODRĄ.

NAŠLĖS/NAŠLIO PENSIJA

Visa informacija apie pensijos skyrimą ir gavimą SODROS puslapyje.

NAŠLAIČIO/ NAŠLAITĖS PENSIJA

Kur kreiptis, kokius dokumentus pateikti, kaip pensija mokama, kas turi teisę gauti išmokas ir kita informacija besikreipiantiems SODROS puslapyje.

IŠANKSTINĖ PENSIJA

Visa informacija planuojantiems kreiptis dėl išankstinės pensijos, tam skirtame SODROS puslapyje.

VALSTYBINĖ PENSIJA

Sužinokite, kam gali būti skirtos valstybinės pensijos, kokius dokumentus pateikti ir kokios išmokos gali būti mokamos.
Visa reikalinga informacija SODROS puslapyje.

NETEKTO DARBINGUMO (INVALIDUMO) PENSIJA

Jei dėl ligos ar traumos netekote  darbingumo, pirmiausiai turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, kuris išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). Kai Tarnyba priims sprendimą apie Jums nustatytą darbingumo lygį, duomenis elektroniniu būdu perduos SODRAI. Daugiau informacijos čia.

MOKSLININKO PENSIJA

Informacija apie tai, kam gali būti skirta mokslininko pensija, kada ji pradedama mokėti, koks jos dydis ir kiti, su mokslininko
pensija susiję klausimai - SODROS puslapyje.

NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ VALSTYBINĖ PENSIJA

Jei esate pripažintas nukentėjusiu asmeniu ar esate tokio asmens našlys, našlė ar našlaitis, galite kreiptis dėl nukentėjusių asmenų valstybinės
pensijos skyrimo. Visa informacija apie skyrimo tvarką SODROS puslapyje.

SUSIRGUS

Kaip elgtis, kokius dokumentus pateikti ir kokių veiksmų imtis norint gauti ligos išmoką, sužinosite jei kreipsitės į SODRĄ.

NEDARBO IŠMOKA, NETEKUS DARBO

Jei netekote darbo, visų pirma reikia kraiptis į teritorinę darbo biržą. Užsiregistravus Darbo biržoje įgysite teisę į nedarbo išmoką, jums nereiks savarankiškai mokėti Privalomojo sveikatos draudimo. Teritorinė darbo birža, gavusi Jūsų prašymą skirti nedarbo išmoką, duomenis perduos SODRAI, kuri Jums skirs ir mokės išmoką.

MOTINYSTĖS ARBA TĖVYSTĖS IŠMOKA

norėdami sužinoti, kaip elgtis, jei esate būsimas tėtis ar būsima mama ir norite gauti motinystės ar tėvystės išmoką, turite kreiptis į SODRĄ.

NEDARBINGUMO AR NEĮGALUMO NUSTATYMAS

Nedarbingumo ar neįgalumo nustatymo atveju turite kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tarnyba turi skyrius visuose didžiuosiuose šalies miestuose, todėl galite kreiptis į artimiausią Jums padalinį: Vilniaus  Kauno  Klaipėdos  Šiaulių  Alytaus   Biržų  Marijampolės  Panevėžio  Plungės  Tauragės  Utenos. 

Jei teritorinis padalinys priėmė sprendimą, o Jūs su juo nesutinkate  per 90 kalendorinių dienų turite teisę jį apskųsti.
Pirmiausiai skundas pateikiamas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai.
Jei nesutinkate ir su pakartotiniu Tarnybos sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo
galite jį skųsti Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

KELIŲ REMONTAS

Jei kelias, kurį reikia remontuoti yra valstybinės reikšmės, su prašymais turite kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos.

Sužinoti, ar kelias įtrauktas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą galite čia.

Dėl vietinės reikšmės kelio priežiūros su prašymais turite kreiptis į miesto ar rajono, kuriame yra kelias, savivaldybę

TRANSPORTAS

Jei norite kreiptis dėl geležinkelių, vandens ar oro transporto, saugaus eismo, tranzito ir logistikos, transporto aplinkos ir pavojingųjų krovinių vežimo, kreipkitės į Susisiekimo ministeriją.

RYŠIAI

Dėl informacinės visuomenės plėtros, pašto ir elektroninių ryšių - kreipkitės į Susisiekimo ministeriją

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-15