Daugiabučių atnaujinimo projektams įgyvendinti – palankesnės sąlygos

Data

2017 05 18

Įvertinimas
0
renovuotas namas.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė projekto dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti pakeitimams. Tai gyventojams sudarys palankesnes sąlygas patvirtintiems daugiabučių atnaujinimo projektams įgyvendinti.

Paramos teikimo schema, kai apskaičiuoto dydžio valstybės parama išmokama per kelis metus nurašant palūkanas iki 0 procentų, nepriimtina gyventojams, sudėtinga administruoti, o finansų įstaigos pagal šią schemą atsisako dalyvauti programos įgyvendinime ir finansuoti projektus.

Vyriausybei pritarus naujam projektui dėl valstybės paramos daugiabučiams modernizuoti, atsiras galimybė į šį procesą pritraukti daugiau privačių bankų lėšų, užtikrinant pakankamą projektų finansavimą, gyventojams sudaromos palankesnės sąlygos įgyvendinti projektus - 15 procentų subsidiją energinį efektyvumą didinančioms priemonėms gauti iš karto įgyvendinus projektą ir pasiekus įstatyme nustatytas sąlygas. Bendra valstybės parama sieks 30 procentų. Apie 500 daugiabučių namų projektų administratorių  galės nedelsiant kreiptis į finansuotojus dėl kredito sutarčių pasirašymo ir pradėti rangos darbus.

Projektu taip pat pakeistos mėnesinės įmokos, susijusios su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu, apskaičiavimo formulė, numatant, kad šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas yra 1,9 vietoje buvusio 1,3. Priklausomai nuo šilumos kainų pokyčių ir šilumos tiekėjo darbo kokybės, šilumos kainų reikšmės dažnai kinta, o daugiabučio namo butų savininkai negali daryti įtakos šilumos tarifų dydžio pokyčiui.

Šis pakeitimas leis įgyvendinti efektyvesnius projektus siekiant ne tik C energinio naudingumo klasės, bet ir aukštesnės energinio naudingumo klasės. Šiuo metu tai padaryti gana sudėtinga, nes reikalinga 100 procentinis gyventojų pritarimas, kai mėnesinė įmoka viršija nustatytąją.

Nuo 2013 m. Lietuvoje jau atnaujinta 1597 daugiabučiai, šiuo metu atnaujinami dar 439 daugiabučiai namai. Pagal praėjusiais metais paskelbtą kvietimą suderinta virš 400 naujų investicinių planų.

 

Aplinkos ministerijos Komunikacijos skyrius

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.