Dėl Algimanto Markevičiaus peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų pakeisti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, tenkinimo

Data

2017 12 28

Įvertinimas
1

Data

2017 12 14

Peticijoje reikalaujama ir siūloma pakeisti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, nustatant, kad į asmenų, dirbusių buvusios TSRS įstaigose užsienyje arba tarptautinėse organizacijose ir dirbusių užsienyje buvusios TSRS siuntimu, pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą įtraukiamos ir darbo apmokėjimo piniginės sumos, išmokėtos invaliutiniais rubliais.

 

Komisijos sprendimas (bendru sutarimu):

 

Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadą:

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei netenkinti peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.