Dėl Antano Algimanto Miškinio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo papildymo tenkinimo

Data

2016 02 26

Įvertinimas
0

Peticijoje reikalaujama ir siūloma papildyti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127, nuostatomis reglamentuojančiomis pirkimo ir atsiskaitymo už geriamąjį vandenį karštam vandeniui daugiabučiuose namuose ruošti tvarką.

Komisijos sprendimas (bendru sutarimu):

Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadą:

1.Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tenkinti Antano Algimanto Miškinio peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127, papildymo.

2.Pavesti Aplinkos ministerijai nustatyta tvarka parengti Aprašo papildymo projektą, prireikus – ir kitų teisės aktų (tarp jų – atitinkamų įstatymų) pakeitimo ir / ar papildymo projektus ir pateikti juos Vyriausybei.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.