Dėl E. Bumblauskienės, R. Vilimienės ir P. Daukšienės peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo

Data

2016 09 06

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 851, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 13 straipsnio 3  dalimi ir atsižvelgdama į  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  Peticijų komisijos 2016 m. birželio 28 d. išvadą, nutarė pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų  komisijos išvadai  netenkinti Eugenijos Bumblauskienės, Reginos  Vilimienės ir  Bronislavos  Daukšienės peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų  dėl Daugiabučio namo  bendrojo  naudojimo  objektų administravimo  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  2001  m.  gegužės  23  d.  nutarimu Nr. 603 "Dėl Daugiabučio  namo  bendrojo  naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo", pakeitimo.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.