Dėl Milvydo Juškausko peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo

Data

2015 12 08

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1245, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos 2015 m. spalio 9 d. išvadą, nutarė pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos išvadai netenkinti Milvydo Juškausko peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-825 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 ,,Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.