Dėl Mindaugo Šimkūno ir kitų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų netenkinimo

Data

2018 12 12

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1201, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 13 straipsnio 3  dalimi ir atsižvelgdama į  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  Peticijų komisijos 2018 m. rugsėjo 13 d. išvadą, nutarė pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų  komisijos išvadai netenkinti Mindaugo Šimkūno ir kitų peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“, ir Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, papildymo ir (ar) pakeitimo.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.