Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Vilniaus universitetu atliks verslumo stebėseną

Data

2020 06 09

Įvertinimas
1
3631_b75cb3f4f90f5e3dad1516b44f29782b.jpg

Šiandien, birželio 9 d., Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Vilniaus universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl mokslu paremto verslumo tyrimų plėtojimo ir sklaidos Lietuvoje.

„Siekiant paskatinti naujų bei inovatyvių verslų kūrimąsi bei formuojant įvairias verslumo skatinimo programas, labai svarbu identifikuoti esamą situaciją bei įvardinti tiek teigiamus, tie neigiamus veiksnius, galinčius turėti lemiamos įtakos verslui bei pačiai verslumo situacijai šalyje. Tikimės, kad į verslumo tyrimus įsitraukus mokslininkams, gausim daug naudingų rekomendacijų bei įžvalgų, kurios padės tobulinti Lietuvos verslumo skatinimo sistemą“, - sako laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Vilniaus universitetas sutarė bendradarbiauti skatinant mokslininkų ir tyrėjų įsitraukimą į verslumo tyrimus, GEM (angl. Global Entrepreneurship Monitor)  pagrindu atlikti gilesnius tyrimus ir užtikrinti rezultatų sklaidą visuomenei, o svarbiausia – tyrimų pagrindu teikti rekomendacijas dėl Lietuvos verslumo skatinimo, stebėsenos bei reglamentavimo tobulinimo.

„Mokslas, studijos ir verslas yra kertinės kiekvienos valstybės ekonomikos augimo sudėtinės dalys. Vilniaus universitetas yra institucija, kuri vienija aukštos kvalifikacijos mokslininkus ir tyrėjus, kurie savo ekspertinėmis žiniomis gali prisidėti prie valstybės gerovės – ši bendradarbiavimo sutartis yra dar vienas svarbus žingsnis siekiant, kad Lietuva taptų pažangia mokslo valstybe ir būtent mokslinių tyrimų pagrindu būtų priimami valstybei svarbūs sprendimai“, – teigia Vilniaus universiteto rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

GEM tyrimas svarbus ir tuo, jog jis suteikia galimybę būti sureitinguotiems Globalaus verslumo ir plėtros indekse – GEDI (angl. Global Entrepreneurship and Development Index). Šio indekso dėka galimas šalių palyginimas, išryškinant jų silpnybes ir potencialias tobulinimo sritis bei galimybes, rezultatų pritaikomumas formuojant vidines šalių politikas ir programas. Tikimasi, kad bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bus surastos galimybės dalyvauti šiame reikšmingame tyrime.

„Jau ne vienerius metus siekėme, kad Lietuvoje būtų atnaujintas GEM tyrimo vykdymas, nes jis yra vienas plačiausiai taikomų pasaulyje – jame dalyvauja virš 70 valstybių. Mums, kaip Verslo mokyklai, kurios svarbiausias tikslas yra ugdyti verslumo kompetenciją, labai svarbu žinoti, kokia yra reali verslumo situacija  pasaulyje ir, žinoma, Lietuvoje. Būtent šis tyrimas ir parodo, kokia dalis gyventojų užsiima ankstyva verslo kūrimo veikla. Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ir naudos valstybei“ – teigia dr. Birutė Miškinienė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos vadovė.  

Vilniaus universiteto Verslo mokykla bus atsakinga už  šios sutarties vykdymą.


Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.