Išreikškite nuomonę viešojoje konsultacijoje

Data

2017 09 12

Įvertinimas
0
e.pilietis coveris.jpg

Siekiant atvirumo, skaidrumo ir pilietinės visuomenės įsitraukimo į valstybės valdymą, 2011 m. Lietuva prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (angl. Open Government Partnership). Šis projektas  tarptautinė platforma viešojo valdymo reformų kūrėjams ir diegėjams bendradarbiauti ir keistis gerąja viešojo valdymo atvirumo praktika.

2016 m. gegužės 30 d. LR Vyriausybė pritarė trečiajam Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų veiksmų planui. 

Šiuo metu rengiama  tarpinė šio plano įgyvendinimo ataskaita, kurioje atsispindi įsipareigojimų įgyvendinimo pažanga. Siekiant supažindinti visuomenę su ataskaita, sužinoti piliečių nuomonę ir gauti pasiūlymus dėl plano veiksmų įgyvendinimo paskelbta viešoji konsultacija: http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/atviros-vyriausybes-partnerystes-plano-igyvendinimo-konsultacija

Kviečiame susipažinti su ataskaita ir išreikšti savo nuomonę trumpoje apklausoje, kuri vyksta iki š. m. rugsėjo 24 d.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.