Įvertintos idėjos Vyriausybės atvirumui didinti

Data

2018 06 18

Įvertinimas
1
Gitana Jurjonienė 06.14 pristatymo skaidrės.png

Birželio 14 dieną Vyriausybės kanceliarijoje vyko Atviros Vyriausybės partnerystės darbo grupės posėdis, kurio metu diskutuota dėl pagrindinių atvirumo krypčių ir idėjų ateinantiems dviem metams.

Darbo grupės posėdis buvo atviro formato – jame dalyvavo ir savo idėjomis dalinosi ne tik valstybės įstaigų, NVO ir mokslo sektoriaus atstovai, bet taip pat ir piliečiai. Visuomenės ir įstaigų pasiūlytos atvirumo idėjos bus toliau detalizuojamos apskrito stalo diskusijose ir remiantis jomis – rengiamas 2018-2020 metų nacionalinis atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planas.

Su posėdžio ataskaita ir toliau plėtojimui atrinktomis idėjomis galite susipažinti čia.

2011 m. Lietuva tapo tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nare. Šios iniciatyvos tikslas – padėti šalims atverti viešojo valdymo institucijas ir procesus visuomenei. Skaitykite plačiau. Šioje iniciatyvoje dalyvaujanti Lietuva rengia 2018 - 2020 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumą supaprastinant esamus ir (ar) plėtojant naujus visuomenės įtraukimo į viešąjį valdymą būdus, taip pat gerinti paslaugų kokybę. Veiksmų planas nustato pagrindinius Atviros Vyriausybės įsipareigojimus ir numato jų įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingas institucijas bei asmenis ir planuojamus rezultatus. Rengiant šį planą išskirtinis vaidmuo priklauso visuomenei, kurios pasiūlymai sudaro plano pagrindą.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.