Paskubėkite – pasėlių ir augalų draudimo įmokos gali būti kompensuojamos

Data

2017 06 28

Įvertinimas
0
suskeldejus zeme.jpg

Raginame suskubti teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu. Paraiškos pagal šią KPP priemonę priimamos iki birželio 30 d.

Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 1 750 000 Eur paramos lėšų. Remiama augalininkyste, sodininkyste ir daržininkyste užsiimančių ūkio subjektų veikla, susijusi su pasėlių ir augalų draudimu nuo iššalimo ir (arba) sausros.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką.

Teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas, jas galite teikti savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijoje. Paraiškos pagal šią KPP priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.