Pavardžių keitimas taps laisvesnis

Data

2019 04 12

Įvertinimas
0
Teisingumo ministerija imasi iniciatyvos stiprinti skaidrumą ir atvirumą teismų veikloje(10).png

Žmonės, norintys pasikeisti savo pavardę, galės pasirinkti iš kelių variantų. Teisingumo ministerija parengė naują pavardžių keitimo tvarkos projektą. Norintiesiems pasikeisti pavardę, bus leista rinktis darybos būdą: be priesagos, pridėjus priesagą, pridėjus kitą priesagą ar kitą galūnę, jeigu tradicinėje vartosenoje yra tokių pavardžių.

Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą asmuo pavardę gali keisti tik vienu atveju – kai pavardė yra priesaginė, priesagą galima keisti į kitą arba visai jos atsisakyti: pavyzdžiui, pavardė Paukštelis gali būti pakeista į Paukštulis arba Paukštė. Tačiau atvirkštinis keitimo variantas nėra įteisintas. Jeigu pavardė neturi priesagos, pavyzdžiui, Paukštė, prie jos negalima pridėti priesagos arba kitos galūnės, tai yra pakeisti į Paukštelis ar Paukštys arba Kubilius į Kubilis.

Šiems Teisingumo ministerijos siūlymams neprieštarauja ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Taip pat siūloma nustatyti teisę pareiškėjui pasikeisti pavardę, jeigu jis pageidauja, kad jo pavardė lietuviškame pase būtų užrašyta lietuviškais rašmenimis pagal tarimą. Pavyzdžiui, užsienio valstybių piliečiams, gavusiems Lietuvos pilietybę, lietuviškuose pasuose pavardės rašomos remiantis kitos šalies paso įrašu: Kulieshys, Zhvinakite, Pabyarzhyenye, Schastny. Įsigaliojus naujajai tvarkai, šios pavardės būtų rašomos lietuviškais rašmenimis pagal tarimą.

Pasitaiko atvejų, kai nepilnamečių vaikų tėvai kreipiasi į civilinės metrikacijos įstaigas, prašydami pakeisti vaikų vardus ir (ar) pavardes, kai tokie vardai ir (ar) pavardės jau buvo pakeisti užsienio valstybėse. Todėl siūloma leisti pakeisti nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę, jei tas vardas ar pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje, kurioje vaikas nuolat gyvena ar yra jos pilietis. Tokią teisę siūloma suteikti ir asmenims, sulaukusiems 16 metų amžiaus, kadangi dabar tokie asmenys turi teisę pasikeisti tik pavardę, kai ji yra pakeista užsienio valstybėje.

Asmenvardžių keitimo naujos tvarkos projektas išsiųstas derinti suinteresuotoms institucijoms.

 

Teisingumo ministerijos informacija. Plačiau skaitykite čia.

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.