Siekiama skatinti gyventojus aktyviau rūpintis savo saugumu

Data

2017 09 08

Įvertinimas
0
coveris naujienai 00000.png

Policijos ir kitų vidaus reikalų statutinių įstaigų veikla taptų daug veiksmingesnė, jei sulauktų didesnio visuomenės pritarimo, aktyvumo ir bendradarbiavimo. Todėl svarbu į viešojo saugumo stiprinimo veiklas labiau įtraukti gyventojus ir bendruomenes, stiprinti visuomenės savisaugos kultūrą – skatinti gyventojus ir patiems labiau pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. 2016 m. gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad tik 8 proc. gyventojų tikrai sutiktų dalyvauti veikloje rūpinantis savo gyvenamosios vietos saugumu. Šiame kontekste Vidaus reikalų ministerija vykdo viešąją konsultaciją „Savanorystė viešojo saugumo srityje“.

Viešosios konsultacijos tikslas – identifikuoti veiksmingas priemones, kurios skatintų gyventojus įsitraukti į savanorystę viešojo saugumo srityje. Aktyvesnis gyventojų dalyvavimas tokioje savanoriškoje veikloje  prisidėtų prie saugesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo ir gyventojų saugumo jausmo bei pasitikėjimo viešojo saugumo įstaigomis didinimo.

Konsultacijos metodas – konsultacija vykdoma taikant fokus grupės metodą (fokus grupė – tai mažos tikslinės grupės diskusija, kurią veda moderatorius pagal iš anksto parengtą pokalbio planą).

Konsultacijos eiga – 2017 m. rugsėjo 11 d. vyks fokus grupės diskusija, skirta savanorystei vykdant priešgaisrinę saugą ir gelbėjimo darbus, o rugsėjo 12 d. – diskusija, skirta savanorystei užtikrinant viešąją tvarką ir vykdant nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Rezultatų panaudojimas: susisteminus diskusijų metu išsakytas nuomones ir pasiūlymus, bus parengtos išvados ir rekomendacijas dėl būdų ir priemonių, kuriomis būtų galima pritraukti ir išlaikyti potencialius savanorius, kurie vykdytų veiklas viešojo saugumo srityje. Viešosios konsultacijos rezultatais bus remiamasi, tobulinant atitinkamą teisinę bazę ir priimant kitus reikalingus sprendimus, siekiant išnaudoti galimą savanorystės potencialą viešojo saugumo srityje.

Viešoji konsultacija yra organizuojama siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, susijusias su visuomenės įtraukimu į nusikalstamumo prevencijos veiklas bei gyventojų savanorystės skatinimu. Ši konsultacija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vykdomo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos", finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, dalis.

 

 

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.