Valstybės teritorijos bendrasis planas- skelbiamas konkursas

Data

2018 04 11

Įvertinimas
0
4660_250af6358df0e8f862faac60a348bbf2.png

Sėkmingai baigiant įgyvendinti pirmąjį naujojo Lietuvos teritorijos bendrojo plano etapą, esamos būklės analizę, Aplinkos ministerija numato skelbti antrosios dalies – Bendrųjų sprendinių formavimo, arba koncepcijos, – parengimo konkursą. Pasiūlymus teikti kviečiami Lietuvos ir užsienio šalių teritorijų planavimo specialistai, su kuriais šią savaitę konsultuojasi Aplinkos ministerija.

  1. Konkurso laimėtojas iki 2019 m. rugsėjo 30 d. turės: parengti tekstinę, iliustracijomis papildytą šalies teritorinio vystymo viziją iki 2050 m., išskirti strategines tematines valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis, nustatyti strateginių infrastruktūros objektų vietą, apibrėžti koncepcijos sprendinių rodiklius ir jų reikšmes, pildyti interaktyvų GIS žemėlapį Bendrojo plano svetainėje, vykdyti komunikaciją ir atlikti kitus specifikacijoje numatytus darbus.
  2. Iki balandžio 13 d. 15 val. kviečiame susipažinti su numatomo pirkimo technine specifikacija,pateikti klausimus ar atsiliepimus. Laukiame, kad iššūkį dalyvauti naujos kartos pažangaus teritorijų planavimo dokumento rengime taip pat priimtų specialistai, turintys inovatyvų požiūrį, žinantys naujausias teritorijų planavimo tendencijas tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek pasaulyje. Klausimų, komentarų ir pasiūlymų lauksime el. paštu dovile.montvilaite@am.lt.

LR teritorijos bendrasis planas – svarbiausias šalies kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas. Siekiant, kad planas būtų visapusiškai tvarus, jo rengimas padalintas į etapus:

  1. Pirmasis, jau įpusėjusio, atliekama esamos šalies situacijos analizė įvairias pjūviais. Artimiausias 1 etapo renginys vyks balandžio 16 d., daugiau apie tai skaitykite čia.
  2. Remiantis pirmojo etapo susisteminta medžiaga, bus parengti valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetai – bendrieji sprendiniai Lietuvai iki 2050 metų.
  3. Galiausiai bus ruošiami konkretūs sprendiniai, galiosiantys iki 2030 m., šiuos turės patvirtinti Seimas.

Aplinkos ministerijos informacija

Komentarai

0
Prašome susipažinti su taisyklėmis ir jas patvirtinti.
Blogai įvestas apsaugos kodas.