Pateikti arba paremti peticiją Europos Parlamentui

Jūs galite pateikti arba paremti peticiją Europos Parlamentui Peticijų portale http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/lt/main

Peticijų pateikimo ir nagrinėjimo proceso Europos Parlamente tikslas – užtikrinti Jums galimybę susisiekti su Parlamentu ir pasinaudoti viena iš pagrindinių visų Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų teisių, įtvirtintų Sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teise pateikti peticiją. Išsamiau skaitykite Lisabonos sutartyje.

Jūsų peticija suteikia galimybę Parlamentui per Peticijų komitetą patikrinti, kaip iš tiesų įgyvendinami Europos teisės aktai, ir įvertinti, kaip Europos institucijos reaguoja į Jūsų pareikštą susirūpinimą.

Peticijų komiteto tikslas – pateikti atsakymą į visas peticijas ir, jei įmanoma, pasiūlyti, kaip neteisminiu būdu išspręsti susirūpinimą keliančius pagrįstus ir su ES veikla susijusius klausimus, į kuriuos peticijų pateikėjai atkreipė mūsų dėmesį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-19