Pradėti ar paremti Europos piliečių iniciatyvas

Nuo 2012 m. balandžio 1 d. ES piliečiai turi visiškai naują priemonę, kurią taikydami gali dalyvauti formuojant ES politiką.

Europos piliečių iniciatyva – tai raginimas, kad Europos Komisija siūlytų teisės aktus jos kompetencijai priklausančiais klausimais.Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise milijonas ES piliečių gali paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktus ir taip tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką.

Piliečių iniciatyvos taisyklės ir procedūros išsdėstytos 2011 m. vasarį Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtame reglamente.

Piliečių iniciatyva leidžia 1 mln. piliečių iš bent ketvirčio ES valstybių narių prašyti Europos Komisijos pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų tose srityse, kurios priklauso jos kompetencijai.

Piliečių iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, sudarytas iš mažiausiai 7 ES piliečių, gyvenančių mažiausiai 7 skirtingose valstybėse narėse, turi vienus metus, per kuriuos gali rinkti būtinus parašus.

Parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Sėkmingos iniciatyvos organizatoriai dalyvaus Europos Parlamento viešajame svarstyme. Komisija per 3 mėnesius turės patikrinti iniciatyvą ir priimti sprendimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-16