Atviros Vyriausybės tinklo nario anketa

Atviros Vyriausybės tinklas – tai suinteresuotų šalių kontaktų tinklas, skirtas atviro viešojo valdymo gerosioms praktikoms skleisti bei atvirumo iniciatyvoms įgyvendinti. Tinklo nariai prisideda prie Nacionalinių Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planų sudarymo ir jų veiklų įgyvendinimo. Tinklo veiklą koordinuoja LRVK.

Prisijungdamas prie tinklo:

 1. Sužinosi naujienas apie atviro viešojo valdymo iniciatyvas;
 2. siūlysi veiklas 4-ajam veiksmų planui;
 3. įsitrauksi į plano veiklų įgyvendinimą;
 4. galėsi dalintis gerąja praktika.

Plačiau apie Atviros Vyriausybės tinklą sužinok čia


   Jeigu turite papildomų klausimų, kreipkitės el. paštu: Erika.Kasiliunaite@lrv.lt. Jei jau pildėte šią anketą ir norite atsisakyti dalyvauti veikloje, spauskite čia.

 • *

   Vardas, Pavardė

  0
 • *

  El. paštas

  1
 • *

  Miestas/vietovė

  2
 • *

  Jūs atstovaujate:

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Mokslas

  Verslas

  Nevyriausybinė organizacija (NVO)

  Regionai

  Valstybinės institucijos

  Piliečiai

  Kita

  Įrašykite žemiau
  3
 • *

  Įrašykite savo instituciją/organizaciją/įmonę kuriai atstovaujate

  4
 • *

  Kodėl norite dalyvauti Atviros Vyriausybės tinklo veikloje?

  Pateikite trumpą motyvaciją

  5
 • *

  Kurios vertybės(-ių) skaida jums aktualiausia?

  Pasirinkite vieną ar daugiau

  Skaidrus ir proaktyvus valdžios institucijų informacijos viešinimas piliečiams

  Atvirumu grįsta valdžios institucijų atskaitomybė piliečiams už savo veiksmus

  Visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą

  6
 • *

  Kiek laiko planuojate skirti šiai veiklai?

  1-2 val. per savaitę

  1-2 val. per mėnesį

  Tiek kiek reikės

  Dalyvaučiau 1 renginyje per pusę metų

  Kita

  Įrašykite žemiau
  7
 • *

  Pateikdamas šią anketą aš:

  sutinku dalyvauti Atviros Vyriausybės tinklo veikloje ir nurodytu el. paštu gauti naujienlaiškį, kuriame pateikiama informacija apie tinklo susitikimus, renginius, priimamus sprendimus bei informacija susijusi su Lietuvos dalyvavimu iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“ 

  8
 • *

  tvirtinu, kad esu pilnametis asmuo

  9
 • 10
 • *

  sutinku būti kviečiamas dalyvauti apklausose, skirtose rinkti informaciją Atviros Vyriausybės tinklo veiklos tobulinimui

  11
 • *

  Saugos kodas

  Įveskite saugos kodą

  12
 • 13
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-11