Kreipkis į instituciją

Jūs turite teisę kreiptis į viešojo administravimo subjektus dėl administracinės paslaugos suteikimo, administracinio sprendimo priėmimo, apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, pareikšti nuomonę, teikti pasiūlymus, gauti informaciją apie institucijų veiklą, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų jūsų prašymų ir skundų nagrinėjimą.

Prašymai

...teikiami, jei norite gauti administracinę paslaugą, administracinį sprendimą, dokumentus (informaciją), pareikšti nuomonę ar teikti pasiūlymus.

Pateikti prašymą

Skundas

...teikiami, jei norite apginti savo ar kito asmens pažeistas teises ar teisėtus interesus.

Pateikti skundą