MOKSLEIVIAI Į VYRIAUSYBĘ

                 

Ieškome aktyvių, iniciatyvių ir gerai besimokančių moksleivių visoje Lietuvoje, užsienio šalyse esančiose lietuvių mokyklose. Norime sudaryti sąlygas patiems geriausiems baigiamųjų klasių moksleiviams tiesiogiai susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla ir tapti aktyvesniais piliečiais.

Projektą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline moksleivių akademija. Projekto dalyviai turi galimybę iš arti pamatyti Lietuvos institucijų ir politikų kasdienį darbą ir savaitę patys dalyvauti šioje veikloje.

2019 m. projektas vyks jau 11-ąjį kartą iš eilės (rugpjūčio 19-23 d.). 

Registracija vyksta iki liepos 24 d.

Pildyk registracijos anketą:

Stebėk projekto eigą

 

Sužinok apie projektą daugiau:

Stebėk projekto eigą

       

Projektu:

  • skatiname domėjimąsi valstybės institucijų veikla,
  • supažindiname su darbo viešajame sektoriuje principais,
  • didiname Vyriausybės, ministerijų, joms pavaldžių įstaigų atvirumą ir skaidrumą,
  • skatiname piliečių aktyvumą, domėjimąsi šalies politiniu gyvenimu.
  • supažindiname visuomenę su kasdieniu Vyriausybės darbu.

Projektas:

  • keičia nuomonę ir laužo stereotipus apie valstybės tarnybą;
  • griauna sienas tarp jaunimo iš skirtingų šalies regionų bei užsienio – projekte laukiami moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų;
  • sudaro galimybes realiai prisidėti prie pokyčių šalyje!

Savaitės praktika atliekama Vyriausybės kanceliarijoje arba vienoje iš keturiolikos ministerijų.

Projekto savaitę dalyviai bendrauja su Ministru Pirmininku, ministrais, dalyvauja posėdžiuose, susitikimuose, susipažįsta su institucijos, jai pavaldžių įstaigų darbu, atlieka institucijos jiems paskirtus darbus, bendrauja su žiniasklaida, rengia bendrą savaitės užduotį. 

Projekto kaštai: projektą organizuoja ir koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos bei ministerijų darbuotojai, paramą skiria valstybė ir privatus sektorius (draudimas, nakvynė, maitinimas, kanceliarinės prekės).

Projekto dalyviai: kviečiami dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio šalių lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų būsimi 12 (4 gimnazijos) klasės mokiniai ir abiturientai.

Atrankos kriterijai: motyvacija dalyvauti projekte, mokomųjų dalykų pasiekimai, visuomeninis aktyvumas.

 

2019 metų projekto partneriai:

                    

2019 metų projekto rėmėjai:

    

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-19