BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Atvira Vyriausybė - kas tai?

Atvira Vyriausybė 

Atvira Vyriausybė – viešojo valdymo kultūra, kuri remiasi skaidrumo, atskaitomybės ir visuomenės dalyvavimo principais ir pasitelkiant technologijas bei inovacijas, siekia stiprinti demokratiją ir darnų vystymąsi. Kasdienėje įstaigų veikloje taikant atvirumo principus, užtikrinamos geresnės kokybės viešosios paslaugos, efektyvus valstybės lėšų panaudojimas, viešosios politikos sprendimų tvarumas ir jų supratimas.

Horizontalios sritys, kuriuose siekiama geresnių rezultatų: 

 • sprendimų priėmimas;
 • atviri duomenys;
 • biudžetas;
 • viešosios paslaugos;
 • valstybės tarnyba;
 • valdžios ir visuomenės dialogas;
 • viešieji pirkimai.

Atvira valstybė

Atvira valstybė – ta, kurioje įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia, teismai, nepriklausomos valstybės institucijos ir savivalda (pripažįstant jų funkcijas, prerogatyvas ir nepriklausomybę pagal esamą teisinę ir institucinę sistemą) visuose sektoriuose veikia atvirai, bendradarbiauja, siekia sinergijos dėl skaidrumo, atskaitomybės ir piliečių dalyvavimo principų užtikrinimo valstybės gyvenime.

Atvirą valstybę sudaro: 

 • atvira Vyriausybė;
 • atviri teismai;
 • atviras Seimas;
 • atvira savivalda;
 • atviros nepriklausomos kontrolės institucijos. 

Atvira valstybė yra šiuolaikinės demokratijos bruožas, raktas atnaujinant piliečių bei valdžios santykį ir auginant pasitikėjimą valdžia. Atviros valstybės idėja yra vystoma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organization of Economic Cooperation and Development), siekiant sujungti visą valstybės viešąjį sektorių atviram valdymui plėtoti.

Atviro viešojo valdymo principai

Lietuvoje vadovaujamasi šiais tarptautiniu lygmeniu pripažįstamais atviro viešojo valdymo principais:

Skaidrumas. Viešojo sektoriaus veikimo būdas, kai organizacijos veikia matomai, nuspėjamai ir suprantamai, o planai, procesai, finansavimas ir kita informacija yra pateikiami viešai ir aiškiai. Principas apima informacijos sklaidą, komunikavimą, atvirumą, viešumą, priimančiųjų sprendimus atsakomybę ir tų sprendimų pagrįstumą bei aiškumą.

Atskaitomybė. Viešojo sektoriaus organizacijų atsakomybė ir viešas atsiskaitymas visuomenei – jos turi suprantamai ir gyventojams patogiomis formomis atsiskaityti už savo darbus, pasiektus rezultatus bei finansavimą ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus, paaiškindamos jų pagrindą. Atskaitomybė yra ne tik kalendorinių metų ataskaita, bet ir grįžtamasis ryšys, kiekvieno svarbaus proceso ir sprendimo argumentavimas.

Dalyvavimas. Procesas, kai piliečiai, siekdami daryti įtaką priimamiems sprendimams, gali laisvai reikšti savo nuomonę, svarstyti aktualius klausimus, teikti pasiūlymus įvairiomis formomis ir būdais (pasiūlymų siuntimas raštu, apskritojo stalo diskusija, darbo grupė ir kt.). Dalyvavimas apima piliečių ir visuomeninių organizacijų informavimą, konsultavimąsi, įtraukimą ir įgalinimą.
 

Daugiau informacijos apie Atviros Vyriausybės struktūrą ir veiklas: 

Lietuva įsipareigojo siekti valdžios atvirumo 2011 m. prisijungusi prie tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (angl. Open Government Partnership), kuria siekiama padėti valstybėms atverti viešojo valdymo institucijas ir procesus visuomenei. 

Prie iniciatyvos yra prisijungusios daugiau kaip 70 valstybių visame pasaulyje. Daugiau informacijos apie iniciatyvą: www.opengovpartnership.org.

Lietuva prie „Atviros Vyriausybės partnerystės“ iniciatyvos prisideda bendrakūrybos proceso metu, bendradarbiaujant institucijoms ir pilietinei visuomenei, parengdama ir įgyvendindama nacionalinį „Atviros Vyriausybės partnerystės“ veiksmų planą. Juo nustatomi dvejų metų laikotarpio atvirumo srities įsipareigojimai ir siekiami rezultatai. Veiksmų planas grindžiamas skaidrumo, visuomenės įtraukimo ir atskaitomybės principais.

Atviros Vyriausybės skyrius – Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento padalinys, atsakingas už atvirumo kultūros plėtrą viešajame sektoriuje.

Veiklos sritys apima valdžios ir visuomenės dialogo stiprinimą, atviros valstybės koncepcijos kūrimą Lietuvai, viešojo sektoriaus atvirumo kompetencijų stiprinimą ir metodinį švietimą, visuomenės informavimą apie galimybes dalyvauti priimant sprendimus, įtraukios teisėkūros skatinimą, asmenų aptarnavimą ir aptarnavimo praktikos gerinimą institucijose. 

Skyrius taip pat rūpinasi tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ koordinavimu Lietuvoje. 

Projektas „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ (projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0001) – tai vienas iš projektų, kurį įgyvendina Vyriausybės kanceliarija, koordinuojama Atviros Vyriausybės skyriaus. Projekto tikslas – didinti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo priemones prieinamumą, stiprinti kompetencijas, kurių reikia viešojo valdymo atvirumui didinti. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. 

E. pilietis – erdvė valdžios ir visuomenės dialogui. Tai portalas, kuriame: 

 • pateikiama informacija, kurios reikia piliečiams norint įsitraukti į valstybės valdymą (viešosios konsultacijos, peticijos, prašymai ir kiti kreipimaisi į institucijas, susitikimai su ministrais ir kitos bendradarbiavimo galimybės);
 • visa reikiama informacija viešojo sektoriaus organizacijoms, siekiančioms būti atviroms ir įtraukti visuomenę (atviras viešasis valdymas, viešųjų konsultacijų metodika ir kiti metodiniai įrankiai);
 • skelbiama su atviru valdymu susijusi informacija – nuo teorijos ir pristatymų iki naujienų ir aktualijų. 
   

Piliečių ministerija –  Atviros Vyriausybės skyriaus komunikacijos kanalai socialiniuose tinkluose:

Čia galite sekti naujienas apie planuojamus renginius, atviro valdymo temas, atviros Vyriausybės iniciatyvas ir kitas srities aktualijas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-28