BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2024-2025 M. ATVIROS VYRIAUSYBĖS PLANAS

Viskas apie 2024-2025 m. (6-ąjį) Atviros Vyriausybės planą:

Atviros Vyriausybės plano rengimo eiga 

2023-2025 m. Atviros Vyriausybės plano rengimas prasidėjo 2023 m. vasario 28 d. pirmojo Atviros Vyriausybės darbo grupės susitikimo metu. Atviros Vyriausybės plano rengimas planuojamas 2023 m. vasario-birželio mėn. Proceso eiga: 

1. Atviros Vyriausybės plano rengimo koncepcijos patvirtinimas Atviros Vyriausybės darbo grupėje

Darbo grupėje patvirtinama plano rengimo koncepcija. Taip pat išgryninamos atvirumo srities probleminės sritys, susijusios su skaidrumo, visuomenės įtraukimo ir atskaitomybės principais, kurias reiktų spręsti artimiausiu 2 metų laikotarpiu. 

Rezultatas: Atvirumo sričių problemų medis (parengtas remiantis Atviros Vyriausybės darbo grupės išskirtomis problemomis). 

Svarbiausios darbo grupės išskirtos problemos:

 1. Viešojo sektoriaus įstaigų ir visuomenės dialogo bei grįžtamojo ryšio trūkumas
 2. Trūksta duomenimis grįstų sprendimų 
 3. Neveikiantis viešųjų konsultacijų mechanizmas
 4. Trūksta veiksmingų technologinių sprendimų įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą


2. Sprendimų paieška

Atsižvelgiant į darbo grupėje išskirtas pagrindines problemines sritis, organizuojamos tematinės kūrybinės dirbtuvės su suinteresuotomis šalimis. Jų tikslas – išsigryninti galimus problemų sprendimų budus (įsipareigojimus Atviros Vyriausybės planui). Į dirbtuves dalyvauti pagal poreikį ir galimybes bus kviečiami nevyriausybinių organizacijų, verslo, viešojo sektorių bei visuomenės atstovai. 

Kūrybinės dirbtuvės organizuojamos šiomis temomis: 

 1. Viešosios konsultacijos ir technologiniai visuomenės įtraukimo sprendimai 
 2. Duomenų panaudojimas priimant sprendimus 
 3. Visuomenės ir viešojo sektoriaus dialogas 

Lygiagrečiai organizuojama viešoji konsultacija raštu, skirta suteikti galimybę visuomenei įsitraukti į Atviros Vyriausybės plano rengimą. Jos metu suteikiama galimybė teikti pasiūlymus ir komentarus tiek dėl plano rengimo proceso, tiek dėl galimų įsipareigojimų.

Rezultatas: suorganizuotose kūrybinėse dirbtuvėse išskirti galimi atvirumo srities problemų sprendimo būdai:

 1. Viešosios konsultacijos ir technologiniai visuomenės įtraukimo sprendimai 
 2. Duomenų panaudojimas priimant sprendimus 
 3. Visuomenės ir viešojo sektoriaus dialogas 

Pagal gautus pasiūlymus, suformuluota 19 galimų veiksmų, paskirstytų į 5 lygmenis, priklausomai nuo veiksmo pobūdžio ir galimo poveikio: 

 1. Apibendrintas galimų veiksmų sąrašas
 2. Išsamus galimų veiksmų sąrašo aprašas

 

3. Įsipareigojimų atranka

Kūrybinių dirbtuvių bei viešųjų konsultacijų metu išgrynintus atvirumo srities problemų sprendimo būdus (potencialius įsipareigojimus Atviros Vyriausybės planui) pateikiama svarstyti darbo grupei ir kviečiama išrinkti 3-5 įsipareigojimus ateinantiems dvejiems metams. 

Išrinkti įsipareigojimai pateikiami išplėtoti įgyvendinančioms įstaigoms. Šios įstaigos rengia išsamius įsipareigojimo aprašus, kur įvardinta: įsipareigojimo pavadinimas, trumpas aprašymas, atsakingos įstaigos, sprendžiama problema, išplėtotas įsipareigojimo aprašymas, įsipareigojimo įgyvendinimo etapai, jų įgyvendintojai ir rezultatai. Šiuos aprašus įstaigos rengia bendradarbiaudavmos su suinteresuotomis šalimis. 

Rezultatas: darbo grupės susitikimo metu nuspręsta dėl trijų pagrindinių Atviros Vyriausybės plano veiksmų krypčių: 

 1. Išgryninti įstaigų teisėkūros procesą ir sukurti vieningą teisėkūros stebėsenos sistemą. Papildantis veiksmas – įvesti privalomą reikalavimą vadovautis duomenimis rengiant (ar vertinant) politinius sprendimus, teisės aktus (ypač atkreipiant dėmesį į poveikio vertinimo įgyvendinimą). 
 2. Įdiegti į klientą orientuotą požiūrį ir į tai orientuotą aptarnavimo kokybę viešajame sektoriuje. Papildomi veiksmai – išbandyti gerąsias komunikacijos praktikas ir inovatyvius būdus bendraujant su skirtingomis tikslinėmis grupėmis (jaunimas, socialiai pažeidžiamos grupės) bei atnaujinti konsultavimosi su visuomene standartą užtikrinti jo praktinį taikymą.
 3. Įgyvendinti NVO stiprinimo priemones (ypač atsižvelgiant į valstybės įstaigų gebėjimų stiprinimą bendraujant su NVO, ir diegiant šias priemones kaip horizontalų principą visose ministerijose).

Pradėjus rengti konkrečių veiksmų aprašus, buvo bendradarbiaujama su galinčiomis įgyvendinti veiksmus institucijomis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija bei Vidaus reikalų ministerija. Po susitikimų suformuluoti trys veiksmai Atviros Vyriausybės planui: 

 1. Išgryninti teisėkūros procesą priimant įstaigos bei Vyriausybės lygmens sprendimus ir sukurti vieningą teisėkūros stebėsenos sistemą
 2. Formuoti į klientą orientuotą požiūrį ir juo grįstas aptarnavimo praktikas viešajame sektoriuje
 3. Atnaujinti konsultavimosi su visuomene standartą ir įtvirtinti jo praktinį taikymą. 

Visuomenė ir suinteresuotos šalys buvo kviečiamos dalyvauti konsultacijoje dėl veiksmų aprašų. Konsultacijos metu papildomų pasiūlymų nebuvo sulaukta. Daugiau apie konsultaciją galima rasti čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-atviros-vyriausybes-veiksmu-plano.   

4.  Galutinio Atviros Vyriausybės plano patvirtinimas

Viso Plano rengimo metu vyko viešoji konsultacija – nuomonę dėl Plano rengimo principų ir turinio buvo galima pateikti dalyvaujant apklausoje arba pateikiant pasiūlymus raštu. Informacija skelbta portale „E. pilietis“, socialiniuose tinkluose, ja pasidalyta su socialiniais partneriais. Daugiau informacijos: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-atviros-vyriausybes-veiksmu-plano.  

Pagal darbo grupės  pateiktas pastabas patikslinus Plano aprašus, parengtas galutinis Planas ir pateiktas darbo grupei svarstyti elektroniniu būdu. Galutinai Planas patvirtintas ministerijų atstovams pritarus ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime, kuris įvyko 2023 m. rugsėjo 12 d. 

Po patvirtinimo Planas pateiktas tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ atstovams ir paskelbiamas iniciatyvos portale viešai. 

5. Atviros Vyriausybės plano stebėsena

Darbo grupė kaip suinteresuotųjų šalių forumas įsipareigoja vertinti ir teikti siūlymus dėl Atviros Vyriausybės plano įgyvendinimo, prireikus – organizuoti susitikimus su įgyvendinančiomis įstaigomis. Informacija apie stebėseną, tarpines vertinimo ataskaitas ir nepriklausomo vertintojo ataskaitas skelbiama viešai. 
 

Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdžiai 

2023 m. vasario 28 d. Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdžio atmintinė

2023 m. gegužės 10 d. Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdžio atmintinė.

2023 m. birželio 28 d. Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdžio atmintinė.

2023 m. rugpjūčio 11 d. Atviros Vyriausybės darbo grupės elektroninis balsavimas. Balsavimo rezultatai - už Atviros Vyriausybės veiksmų planą balsavo 14 darbo grupės atstovų, 11 – nebalsavo (2 iš jų informavo apie susilaikymą). Atsižvelgiant į darbo grupės veiklos tvarką, patvirtintą pirmojo posėdžio metu, planas laikomas priimtu už jį balsuojant daugiau nei pusei atstovų.

2024-2025 m. Atviros Vyriausybės plano veiksmai: 

 

Veiksmas

Atsakingos įstaigos

 1.  

Išgryninti teisėkūros procesą priimant įstaigos bei Vyriausybės lygmens sprendimus ir sukurti bendrą teisėkūros stebėsenos sistemą

Teisingumo ministerija ir Vyriausybės kanceliarija

 

 1.  

Formuoti į klientą orientuotą požiūrį ir juo grįstas dialogo praktikas viešajame sektoriuje

Viešojo valdymo agentūra, Vyriausybės kanceliarija ir Vidaus reikalų ministerija

 1.  

Sukurti sąlygas ir užtikrinti bendrakūrybos proceso plėtrą

Vyriausybės kanceliarija

 

 

 

 

 

 

2024-2025 m. Atviros Vyriausybės planas lietuviškai ir angliškai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-06