BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vyriausybės teisėkūros planai

Atsakinga ministerija Planuojamas sureguliuoti pokytis, sprendžiama viešosios politikos problema Teisės akto (-ų) projekto (-ų) pavadinimas (-ai) Teisės akto rūšys Priėmimas Vyriausybėje (LRV nutarimas) Pateikimas Vyriausybei svarstyti (Įstatymas/ Seimo nutarimas) Priėmimas Seime (Įstatymas/ Seimo nutarimas)
VI PRIORITETAS. LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS
101 Aplinkos ministerija

Įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą ir patobulinti Klimato kaitos programos lėšų...

Įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą ir patobulinti Klimato kaitos programos lėšų skirstymą planuojant priemones trejų metų plane (sąmatoje). Taip pat padaryti kitus pakeitimus, susijusius su fluorintų dujų reglamentavimu, siekiant suderinti nuostatas su įsakymais, reglamentuojančiais fluorintų dujų naudojimą, nacionaline ŠESD apskaita, strategijos rengimu, siekiant atnaujinti nuostatas, susijusias su Strateginio valdymo įstatymu

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 3, 8, 10 ir 12 straipsnių...

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 3, 8, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
102 Žemės ūkio ministerija

Perduoti gyvūnų augintinių gerovės klausimus Aplinkos ministerijai

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. IV ketv.
Teikti pasiūlymą teisės aktui
103 Aplinkos ministerija

Nustatyti savanorišką, bet neprivalomą pakuočių ženklinimą nurodant pakuotėms pagaminti...

Nustatyti savanorišką, bet neprivalomą pakuočių ženklinimą nurodant pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis ir tinkamiausią pakuočių atliekų sutvarkymo būdą, siekiant Lietuvos nacionalinės teisės nuostatas tinkamai suderinti su ES teisės aktuose valstybėms narėms suteikiama diskrecijos teise apsispręsti dėl pakuočių ženklinimo privalomumo, kad nebūtų ribojamos rinkos sąlygos Lietuvos ir ES šalių gamintojams

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo...

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (XIIIP-3756)

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
104 Aplinkos ministerija

Sukurti efektyvią atliekas naudojančių ar šalinančių, taip pat ir atliekas laikančių įmonių...

Sukurti efektyvią atliekas naudojančių ar šalinančių, taip pat ir atliekas laikančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo sistemą: nustatyti pareigą pateikti prievolių įvykdymo finansinį užtikrinimą (laidavimo draudimo sutartį ir (arba) banko garantiją ir (arba) maksimaliąją hipoteką) visoms atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą vykdančioms įmonėms, o ne tik pradedant atliekų naudojimo ir šalinimo veiklą, kaip nustatyta šiuo metu. Sudaryti sąlygas atliekų naudojimo ar šalinimo įmonėms taikyti vienodą aplinkos ministro įsakymu tvirtinamą prievolių įvykdymo finansinio užtikrinimo sumos dydį, kuris būtų diferencijuojamas pagal atliekų savybes (pavojingos ar nepavojingos) ir numatomų laikyti, naudoti ir šalinti atliekų kiekį, nustatyti užtikrinimo sumos apskaičiavimo tvarką

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 10 ir 11  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir...

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 10 ir 11  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (XIIIP-5103–XIIIP-5105)

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
105 Aplinkos ministerija

Nustatyti aiškesnį želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo teisinį reguliavimą,...

Nustatyti aiškesnį želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo teisinį reguliavimą, išplėsti visuomenės galimybes dalyvauti priimant sprendimus dėl želdynų kūrimo ir būti informuotai apie numatomus želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbus, įtvirtinti profesinės kvalifikacijos reikalavimus nepriklausomiems želdynų ir želdinių ekspertams, želdynų projektavimo bei želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo darbus atliekantiems asmenims

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) ir lydimieji...

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
106 Aplinkos ministerija

Įgyvendinti Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Konkurencijos tarybos rekomendacijas ir patikslinti...

Įgyvendinti Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Konkurencijos tarybos rekomendacijas ir patikslinti regioninių architektūros tarybų sudarymą ir veiklą reglamentuojančias nuostatas, siekiant užtikrinti tarybų skaidresnę veiklą ir objektyvesnių sprendimų priėmimą. Taip pat įgyvendinti Konstitucinio Teismo nutarimą ir nustatyti, kad Architektų rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai ir atestuotas architektas, nesiverčiantis atestuoto architekto veikla, turi teisę sustabdyti narystę Architektų rūmuose

Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 8, 9, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir...

Architektūros įstatymo Nr. XIII-425 8, 9, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
107 Aplinkos ministerija

Įvykdyti Lietuvos įsipareigojimus, įtvirtintus ES klimato kaitos ir energetikos politikos...

Įvykdyti Lietuvos įsipareigojimus, įtvirtintus ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 m. teisės aktuose (Reglamentas (ES) 2018/842, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030  m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir kt.). Sukurti ilgalaikę Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos viziją, kaip pasiekti šalies ekonomikos neutralumą klimatui, užtikrinti šalies ūkio sektorių ir ekosistemų atsparumą klimato kaitos keliamiems aplinkos pokyčiams ir taikant darnų finansavimą ir investavimą išplėtoti mažo anglies dioksido kiekio konkurencingą, socialiai teisingą ekonomiką

Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo“ projektas

Seimo nutarimas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
108 Aplinkos ministerija

Praplėsti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teises –– sudaryti jiems  galimybę...

Praplėsti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių teises –– sudaryti jiems  galimybę efektyviau vykdyti aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų prevenciją

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
109 Aplinkos ministerija

Sustiprinti aplinkos apsaugos kriterijų naudojimo privalomumą viešuosiuose pirkimuose,...

Sustiprinti aplinkos apsaugos kriterijų naudojimo privalomumą viešuosiuose pirkimuose, įtvirtinti nuostatas, kad nuo 2023 m. prekės, paslaugos ir darbai įsigyjami tik žaliųjų pirkimų būdu, ir įdiegti konsultavimo, informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su rinka mechanizmus žaliųjų viešųjų pirkimų srityje

Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“...

Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo projektas

LRV nutarimas 2021 m. II ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
110 Aplinkos ministerija

Siekiant užkirsti kelią naujų pelkių eksploatavimui, apsaugoti pelkes ir šlapynes nuo...

Siekiant užkirsti kelią naujų pelkių eksploatavimui, apsaugoti pelkes ir šlapynes nuo pažeidimo vykdant ūkinę veiklą, pasirengti sistemingam nusausintų, išeksploatuotų ar kitaip pažeistų pelkių ir šlapžemių atkūrimui, identifikuoti Lietuvos pelkes ir šlapynes ir šiais duomenimis papildyti Valstybinę geologijos informacinę sistemą, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pagal jų nustatymą reguliuojantį įstatymą

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo...

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projektas

LRV nutarimas 2021 m. III ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
111 Aplinkos ministerija

Įgyvendinti  Konstitucinio Teismo nutarimą ir numatyti, kad privalomieji 5 proc. atskaitymai į...

Įgyvendinti  Konstitucinio Teismo nutarimą ir numatyti, kad privalomieji 5 proc. atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką naudojami ne tik bendrosioms miško reikmėms, kaip šiuo metu numatyta, bet ir bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms

Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
112 Energetikos ministerija

Sukurti teisinį reguliavimą, sudarantį sąlygas kintamosios elektros energijos kainos sutartims...

Sukurti teisinį reguliavimą, sudarantį sąlygas kintamosios elektros energijos kainos sutartims su kainodara, atitinkančia elektros kainos kitimą elektros energijos rinkoje

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
113 Aplinkos ministerija

Sukurti mechanizmą, skatinantį vandentvarkos įmonių stambinimą, kad būtų užtikrintos...

Sukurti mechanizmą, skatinantį vandentvarkos įmonių stambinimą, kad būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos viešosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo...

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo  projektas

Įstatymas - 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
114 Aplinkos ministerija

Siekiant sudaryti sąlygas atkurti upių vientisumą  ir palaikyti gerąi vandens telkinių būklę,...

Siekiant sudaryti sąlygas atkurti upių vientisumą  ir palaikyti gerąi vandens telkinių būklę, nustatyti aiškias pareigas užtvankų, tvenkinių ir hidroelektrinių valdytojams, žuvų migracijos kelių atlaisvinimo principus, leidimų sistemą visoms hidroelektrinėms

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo projektas 

Įstatymas - 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
115 Aplinkos ministerija

Pagerinti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų kokybę – pašalinti  taikant  Planuojamos...

Pagerinti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų kokybę – pašalinti  taikant  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą  nustatytus trūkumus

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo...

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. IV ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
116 Aplinkos ministerija

Įtvirtinti statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymą

Vyriausybės nutarimo dėl įgaliojimų  priimti su Lietuvos nacionaliniu statybos informacijos...

Vyriausybės nutarimo dėl įgaliojimų  priimti su Lietuvos nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi ir jo valstybine informacine sistema susijusius teisės aktus suteikimo projektas

LRV nutarimas 2021 m. II ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
117 Aplinkos ministerija

Patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą,...

Patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą, numatančią tvaraus / darnaus teritorijų (savivaldybių, miestų ir kitų urbanizuotų teritorijų) vystymosi priemones

Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių...

Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo projektas

LRV nutarimas 2021 m. IV ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
118 Aplinkos ministerija

Padidinti mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifus ir papildyti...

Padidinti mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifus ir papildyti mokesčio mokėtojų, teršiančių iš stacionariųjų taršos šaltinių, sąrašą asmenimis, eksploatuojančiais organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, kurie pagal Aplinkos apsaugos įstatymą privalo būti įregistruoti

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
119 Aplinkos ministerija

Siekiant tobulinti transporto priemonių keliamos taršos apmokestinimą, numatyti veiksmingesnį...

Siekiant tobulinti transporto priemonių keliamos taršos apmokestinimą, numatyti veiksmingesnį principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo...

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo Nr. XIII-2690 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
120 Finansų ministerija

Nustatyti aplinkai žalingų akcizų lengvatų atsisakymo terminus ir  peržiūrėti akcizų taikymą...

Nustatyti aplinkai žalingų akcizų lengvatų atsisakymo terminus ir  peržiūrėti akcizų taikymą energetiniams produktams – įtraukti anglies dvideginio dedamąją į energetikos produktų apmokestinimą, ir nustatyti akcizą durpių briketams

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
121 Aplinkos ministerija

Siekiant racionaliai naudoti gamtos išteklius, tobulinti vandens išteklių apmokestinimą

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo  Nr. I-1163 pakeitimo įstatymo projektas ir...

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo  Nr. I-1163 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
122 Aplinkos ministerija

Pakeisti Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtą teisinį reguliavimą, susijusį su...

Pakeisti Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtą teisinį reguliavimą, susijusį su žaliosios infrastruktūros ir gamtinio karkaso sprendinių ir (ar) priemonių formavimo sąlygomis

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų...

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
123 Energetikos ministerija

Numatyti pakeitimus, skatinančius ilgalaikį centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) sistemų...

Numatyti pakeitimus, skatinančius ilgalaikį centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) sistemų planavimą ir motyvacines priemones investicijoms, susijusioms su CŠT sistemų dekarbonizacija, šilumos vartojimo efektyvumo didinimu, šilumos vartojimo paklausos ir šilumos nuostolių sumažinimu

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 pakeitimo įstatymo projektas 

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
124 Žemės ūkio ministerija

Nustatyti  nekilnojamojo turto plėtrą nuomojamoje valstybinėje žemėje

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Teikti pasiūlymą teisės aktui
125 Aplinkos ministerija

Įstatymais reglamentuoti daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo procedūras,...

Įstatymais reglamentuoti daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo procedūras, siekiant efektyvesnio ir skaidresnio pastatų valdymo ir priežiūros, skatinant centralizuotus paslaugų ir darbų pirkimus, diegiant skaitmenizuotus daugiabučių namų valdymo principus ir instrumentus, taip pat sukuriant daugiabučių namų administratorių vertinimo sistemą. Sudaryti sąlygas butų ir kitų patalpų savininkams balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis bendrosios nuosavybės klausimams priimti

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektas  

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 Pirmyn