BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vyriausybės teisėkūros planai

Atsakinga ministerija Planuojamas sureguliuoti pokytis, sprendžiama viešosios politikos problema Teisės akto (-ų) projekto (-ų) pavadinimas (-ai) Teisės akto rūšys Priėmimas Vyriausybėje (LRV nutarimas) Pateikimas Vyriausybei svarstyti (Įstatymas/ Seimo nutarimas) Priėmimas Seime (Įstatymas/ Seimo nutarimas)
VI PRIORITETAS. LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS
126 Aplinkos ministerija

Siekiant apsaugoti natūralias buveines, saugomas rūšis ir jų buveines, vandens telkinius ir jų...

Siekiant apsaugoti natūralias buveines, saugomas rūšis ir jų buveines, vandens telkinius ir jų pakrantes nuo sunaikinimo vykdant ūkinę veiklą, įtvirtinti tokių veiklų įstatyminius draudimus, taip pat numatyti laisvesnį kai kurių gamtinių teritorijų lankymą, privačiomis saugojimo iniciatyvomis paremtų saugomų teritorijų nustatymą

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo...

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
127 Aplinkos ministerija

Numatyti gamtos vertybių apsaugai palankią miškininkystę, rezervinių miškų įtraukimą į...

Numatyti gamtos vertybių apsaugai palankią miškininkystę, rezervinių miškų įtraukimą į kompleksinę miškų ūkio veiklą, taip pat reikiamų didžiausią gamtinę vertę turinčių privačių miškų  (įskaitant ir sengires) išpirkimo arba neterminuotų apsaugos sutarčių pagal saugomų teritorijų srities teisės aktus sudarymą

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. I-671  pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
128 Aplinkos ministerija

Siekiant pagerinti Baltijos jūros ir kitų vandens telkinių būklę, geriau valdyti potvynių...

Siekiant pagerinti Baltijos jūros ir kitų vandens telkinių būklę, geriau valdyti potvynių keliamą riziką ir užtikrinti kokybiškas ir prieinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, parengti ir patvirtinti strateginio valdymo dokumentą, nustatantį vandenų srities valdymo tikslus ir priemones iki 2027 m.

Vyriausybės nutarimo dėl vandenų srities plėtros programos patvirtinimo projektas

LRV nutarimas 2022 m. II ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
129 Aplinkos ministerija

Išplėsti gamintojo atsakomybės principo taikymo sritis (kaip numatyta Vienkartinio plastiko...

Išplėsti gamintojo atsakomybės principo taikymo sritis (kaip numatyta Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvoje – maisto tarai, pakeliams ir pakuotėms, gėrimų tarai ir indeliams, lengviesiems plastikiniams maišeliams, drėgnoms servetėlėms, oro balionėliams, tabako gaminiams ir žvejybos įrankiams) ir sustiprinti jo įgyvendinimą (atlikus pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemos peržiūrą)

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo...

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
130 Energetikos ministerija

Įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme gaminantiems vartotojams nustatytų...

Įvertinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme gaminantiems vartotojams nustatytų kvotų apimtį, taikomų skatinimo priemonių apimtį ir tobulinti teisinį reglamentavimą, užtikrinantį tolesnį žalios elektros energijos generacijos skatinimą

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
131 Energetikos ministerija

Nustatyti reguliavimą, skatinantį bendruomeninę energetiką, vartotojų aktyvų dalyvavimą...

Nustatyti reguliavimą, skatinantį bendruomeninę energetiką, vartotojų aktyvų dalyvavimą elektros energijos rinkoje gaminant, kaupiant ar parduodant pačių iš atsinaujinančių energijos išteklių pasigamintą elektros energiją, taip pat skatinantį vartotojus tapti nutolusių atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių bendraturčiais. Numatyti teisinį reguliavimą, skatinantį vartotojų dalyvavimą teikiant elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugas

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
132 Aplinkos ministerija

Peržiūrėti teisinę bazę, susijusią su tinkamo vartoti maisto panaudojimo ir paskirstymo...

Peržiūrėti teisinę bazę, susijusią su tinkamo vartoti maisto panaudojimo ir paskirstymo galimybėmis, ir nustatyti reikalavimus, užtikrinančius  maisto švaistymo ir atliekų prevenciją

Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
133 Aplinkos ministerija

Atlikus miškų plėtros ne miško žemėje ir saugomose teritorijose galimybių studiją, Vyriausybės...

Atlikus miškų plėtros ne miško žemėje ir saugomose teritorijose galimybių studiją, Vyriausybės lygmeniu nustatyti žemės naudojimo prioritetus, palankius miškų plėtrai valstybinėje ir privačioje žemėje, taip pat priimti pakeitimus, palankius miškų plėtrai ir savaime augančių miškų įtraukimui į miško žemės apskaitą

Vyriausybės nutarimo dėl žemės naudojimo prioritetų nustatymo projektas

LRV nutarimas 2022 m. IV ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
134 Aplinkos ministerija

Siekiant vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantėje apsaugoti migruojančių žuvų rūšis ir...

Siekiant vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantėje apsaugoti migruojančių žuvų rūšis ir teikti prioritetą mėgėjų žvejybai, peržiūrėti verslinę žvejybą reguliuojančias teisines ir paramos pasitraukimui iš žuvininkystės verslo arba kompensavimo ūkio subjektams dėl pablogintų verslinės žvejybos sąlygų ar jos uždraudimo priemones, verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantėje sustabdant, reikšmingai apribojant (draudžiami įrankiai, būdai ar akvatorijos) arba perorientuojant  į tradicinę mažos apimties žvejybą

Vyriausybės nutarimo dėl Kompensacijų dėl žvejybos veiklos nutraukimo apskaičiavimo ir...

Vyriausybės nutarimo dėl Kompensacijų dėl žvejybos veiklos nutraukimo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektas 

LRV nutarimas 2022 m. IV ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
135 Aplinkos ministerija

Patvirtinti Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos  (siekiant įtraukti visas susijusias...

Patvirtinti Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos  (siekiant įtraukti visas susijusias institucijas ir koordinuoti žiedinės ekonomikos diegimą  ir plėtrą šalyje) iki 2035 m. veiksmų planą

Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos  iki 2035 m. veiksmų plano...

Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos  iki 2035 m. veiksmų plano patvirtinimo projektas

LRV nutarimas 2023 m. I ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
136 Aplinkos ministerija

Siekiant padidinti duomenų apie aplinkos būklę patikimumą ir prieinamumą, sudaryti...

Siekiant padidinti duomenų apie aplinkos būklę patikimumą ir prieinamumą, sudaryti informacijos apie aplinką sistemos plėtros, modernizavimo, skaitmeninimo, duomenų atvėrimo ir gavimo  esamuoju  laiku teisines ir finansines sąlygas, daugiausia  dėmesio skirti visų lygių (valstybės, savivaldybių, ūkio subjektų) ir sričių (biologinės įvairovės, oro, vandens, ekosistemų ir kt.) aplinkos monitoringui bei gaunamų duomenų ekspertiniam vertinimui (priežasčių ir pasekmių analizei)

Aplinkos monitoringo įstatymo  Nr. VIII-529 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų...

Aplinkos monitoringo įstatymo  Nr. VIII-529 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai 

Įstatymas - 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
137 Aplinkos ministerija

Siekiant gyventi švaresnėje aplinkoje ir veiksmingai įgyvendinti Lietuvai nustatytus oro...

Siekiant gyventi švaresnėje aplinkoje ir veiksmingai įgyvendinti Lietuvai nustatytus oro taršos mažinimo tikslus, atnaujinti Nacionalinį oro taršos mažinimo planą – numatyti papildomas priemones oro taršai mažinti iki 2030 m

Vyriausybės nutarimo dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo pakeitimo...

Vyriausybės nutarimo dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo pakeitimo projektas

LRV nutarimas 2023 m. III ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
138 Aplinkos ministerija

Reglamentuoti institucijų teises ir pareigas hidrometeorologijos srityje, siekiant efektyviau...

Reglamentuoti institucijų teises ir pareigas hidrometeorologijos srityje, siekiant efektyviau rinkti duomenis ir juos panaudoti prisitaikymo prie klimato kaitos politikai formuoti ir kitoms viešosios  politikos reikmėms

Hidrometeorologijos įstatymo projektas

Įstatymas - 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
139 Aplinkos ministerija

Įgyvendinti  statybos kodekso koncepciją ir priimti bendrą  statybos teisyną,  nustatyti...

Įgyvendinti  statybos kodekso koncepciją ir priimti bendrą  statybos teisyną,  nustatyti prisitaikymo prie klimato kaitos reikalavimus visiems naujiems ir rekonstruojamiems infrastruktūros projektams

Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas

Įstatymas - 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
VII PRIORITETAS. DARNI LIETUVOS REGIONŲ PLĖTRA
140 Vidaus reikalų ministerija

Sukurti tarpinstitucinį koordinavimo mechanizmą regioninei politikai aktualiems veiksmams...

Sukurti tarpinstitucinį koordinavimo mechanizmą regioninei politikai aktualiems veiksmams derinti

Vyriausybės nutarimo dėl tarpinstitucinio koordinavimo mechanizmo regioninei politikai...

Vyriausybės nutarimo dėl tarpinstitucinio koordinavimo mechanizmo regioninei politikai aktualiems veiksmams derinti sukūrimo projektas

LRV nutarimas 2021 m. III ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
141 Vidaus reikalų ministerija

Atlikti savivaldybių funkcijų ir jas reglamentuojančios teisinės bazės peržiūrą  siekiant...

Atlikti savivaldybių funkcijų ir jas reglamentuojančios teisinės bazės peržiūrą  siekiant išplėsti regioninio lygmens kompetencijas ir atsakomybes. Sukurti palankią teisinio, institucinio ir finansinio reglamentavimo aplinką bendriems kelių savivaldybių investiciniams projektams įgyvendinti ir viešosioms paslaugoms teikti

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų...

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
142 Vidaus reikalų ministerija

Nustatyti pagrindines regionų kompleksinės plėtros kryptis ir sudaryti sąlygas parengti...

Nustatyti pagrindines regionų kompleksinės plėtros kryptis ir sudaryti sąlygas parengti regionų plėtros planus

Vyriausybės nutarimo dėl Regionų plėtros programos patvirtinimo projektas

LRV nutarimas 2021 m. IV ketv. - -
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
143 Susisiekimo ministerija

Reformuoti tarpmiestinio susisiekimo sistemą, užtikrinant patogų susisiekimą tarp regionų...

Reformuoti tarpmiestinio susisiekimo sistemą, užtikrinant patogų susisiekimą tarp regionų centrų (tolimojo susisiekimo autobusais maršrutus suderinti su geležinkelio maršrutais; peržiūrėti tolimojo susisiekimo esamą tinklą ir jį optimizuoti)

Kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymo projektas

Įstatymas - 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
VIII PRIORITETAS. ATKURTAS PASITIKĖJIMAS TEISINGUMO SISTEMA
144 Teisingumo ministerija

Pakeisti užstato skyrimo teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti, kad baudžiamojo proceso...

Pakeisti užstato skyrimo teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti, kad baudžiamojo proceso įstatyme būtų įtvirtintas aiškus ir tinkamas aptariamos kardomosios priemonės skyrimo, pakeitimo ir įvykdymo mechanizmas, kuris suteiktų platesnes galimybes taikyti užstatą ir sumažintų ydingas galimybes be reikalo skirti ir (ar) pratęsti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą

Baudžiamojo proceso kodekso 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (XIVP-379)

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
145 Teisingumo ministerija

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą, Referendumo įstatymo pagrindu, nekeičiant...

Įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą, Referendumo įstatymo pagrindu, nekeičiant galiojančios referendumo organizavimo tvarkos, priimti Referendumo konstitucinį įstatymą

Referendumo konstitucinio įstatymo projektas

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
146 Krašto apsaugos ministerija

Griežtinti atsakomybę už nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką – padidinti...

Griežtinti atsakomybę už nusikalstamas veikas prieš Lietuvos Respubliką – padidinti baudžiamąją atsakomybę už šnipinėjimą, taip pat pagalbą kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Tikslinti šnipinėjimo sąvoką, kuri apimtų ne tik valstybės, bet ir tarnybos paslapties rinkimą, perdavimą. Ištaisyti Europos Komisijos oficialiame pranešime dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros Tarybos pamatinio sprendimo 2002/584/JHA dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos neperkėlimo į nacionalinę teisę nurodytus trūkumus

Baudžiamojo kodekso 118, 119, 122 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1181 ir...

Baudžiamojo kodekso 118, 119, 122 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1181 ir 1281  straipsniais įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai

Įstatymas - 2021 m. II ketv. 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
147 Teisingumo ministerija

Siekti užtikrinti efektyvesnį vartojimo ginčų neteisminį sprendimą, skatinti pardavėjus,...

Siekti užtikrinti efektyvesnį vartojimo ginčų neteisminį sprendimą, skatinti pardavėjus, paslaugų teikėjus kuo anksčiau taikiai išspręsti kilusius ginčus su vartotojais ir išplėsti specializuotų vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų sąrašą, taip optimizuoti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – VVTAT) vartojimo ginčų neteisminio sprendimo krūvį, užtikrinti efektyvesnę vartotojų apsaugą nuo nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartys

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22, 222, 23, 233, 25,...

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22, 222, 23, 233, 25, 27, 28, 293, 32, 33, 40  straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 351 ir 352 straipsniais įstatymo projektas (XIIIP-5328 VK)

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
148 Teisingumo ministerija

Siekiant sistemiškai suderinti ir subalansuoti valstybės baudžiamąją  politiką (kaip ultima...

Siekiant sistemiškai suderinti ir subalansuoti valstybės baudžiamąją  politiką (kaip ultima ratio priemonę), numatyti proporcingą baudžiamąją atsakomybę už mažiau pavojingas nusikalstamas veikas (įskaitant tam tikrų nusikalstamų veikų dekriminalizavimą) – nustatyti pagrįstas ir tam tikrų nusikaltimų tikrąjį pavojingumą tinkamai atspindinčias baudžiamosios atsakomybės atsiradimo ribas

Baudžiamojo kodekso 156, 167, 178, 181, 182, 183, 184, 190, 192, 196, 197, 199,...

Baudžiamojo kodekso 156, 167, 178, 181, 182, 183, 184, 190, 192, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 203, 204, 206, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 2241, 246, 248, 254, 255, 270, 272 ir 281  straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 2821 straipsniu ir Kodekso 186 ir 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai (XIIIP-4856–XIIIP-4859)

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
149 Teisingumo ministerija

Sudaryti galimybę ikiteisminio tyrimo metu atliekamus veiksmus vykdyti ir baudžiamųjų bylų...

Sudaryti galimybę ikiteisminio tyrimo metu atliekamus veiksmus vykdyti ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo posėdžius organizuoti naudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones, taip pat užtikrinti, kad tokiuose teismo posėdžiuose galėtų dalyvauti visi proceso dalyviai, o ne tik tam tikri subjektai

Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 82  straipsniu įstatymo projektas...

Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 82  straipsniu įstatymo projektas (XIIIP-4754)

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
150 Teisingumo ministerija

Įtvirtinti galimybę notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, naudojant informacinių...

Įtvirtinti galimybę notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, naudojant informacinių technologijų priemones

Notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 37 ir 50  straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo...

Notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 37 ir 50  straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 281 straipsniu įstatymo projektas

Įstatymas - - 2021 m. II ketv.
Daugiau Mažiau Teikti pasiūlymą teisės aktui
Įrašų
puslapyje
Atgal 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Pirmyn