ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖ

2011 m. Lietuva prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ (angl. Open Government Partnership), kurioje dabar dalyvauja 75 valstybės. Šis projektas – tarptautinė platforma viešojo valdymo reformų kūrėjams ir diegėjams bendradarbiauti ir keistis gerąja atvirumo praktika.

Kodėl dalyvaujame?

Dalyvavimas „Atviros Vyriausybės partnerystės“ iniciatyvoje suteikia galimybę semtis tarptautinės praktikos atvveriant valstybę piliečiams, pritaikyti sėkmingus kitų šalių pavyzdžius ir neatsilikti nuo globalių valdžios atvirumo tendencijų. 

Kaip dalyvaujame?

Dalyvaudama iniciatyvoje Lietuva rengia ir įgyvendina 2 metų Atviros Vyriausybės partnerystės nacionalinį veiksmų planą, kuriame atsispindi institucijų įsipareigojimai atvirumui didinti. Veiksmų planas nustato pagrindines Atviros Vyriausybės iniciatyvas ir numato jų įgyvendinimo gaires, veiksmus, atsakingus asmenis ir planuojamus rezultatus. Šiuo metu įgyvendiname jau trečiajį planą.

 

                                

Rengiant ir įgyvendinant veiksmų planus bendradarbiaujame su visuomene: konsultuojamės su piliečiais bei renkame pasiūlymus iš suinteresuotų šalių ir pilietinės visuomenės. Kiekvieno plano įgyvendinimo progresas vertinamas išorinių ekspertų ir parengiamos progreso ataskaitos.

Plano įsipareigojimai remiasi pagrindinėmis atviros valdžios vertybėmis:

                                                         

Plačiau apie Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvą ir Lietuvos dalyvavimą galite rasti iniciatyvos svetainėje (anglų kalba).

  Veiksmų plano įsipareigojimai Atsakinga institucija Įgyvendinimo lygmuo
  I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
1.

Sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Pradėta 
2.

Vyriausybės vykdomos veiklos ir visuomenės dalyvavimo valdyme viešinimas

Vyriausybės kanceliarija  Įpusėta
  II. Korupcijos prevencija, skaidrumo skatinimas
1. 

Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje 

Finansų ministerija

Pradėta 
2.

Transliuoti socialinę reklamą korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje tema

Sveikatos apsaugos ministerija

Nepradėta
3.

Sudaryti galimybę patogiu būdu gauti išsamią informaciją apie rinkimus, balsavimo tvarką

Vyriausioji rinkimų komisija

Įpusėta
  III. Piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus didinimas
1.

Sukurti konsultavimosi su visuomene mechanizmą

Vyriausybės kanceliarija Pradėta 
2.

Ugdyti atviro viešojo valdymo kultūrą diegiant atviros Vyriausybės partnerystės vertybes 

Vyriausybės kanceliarija Pradėta 
3.

Sukurti NVO duomenų bazę

Teisingumo ministerija Pradėta 
4.

Sukurti NVO fondą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta 

Dokumentai

Trečiasis veiksmų planas

Darbo grupė

Veiksmų plano tarpinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Viešosios konsultacijos ataskaita

Veiksmų plano  kryptys:

  1. Paslaugų tobulinimas ir plėtra
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procese
  3. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
  4. Kova su korupcija viešajame sektoriuje

Dokumentai

Antrasis veiksmų planas Lietuviškai / Angiškai

Veiksmų plano išorinio vertinimo ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Veiksmų plano saviįvertinimo ataskaita 

Veiksmų plano kryptys:

  1. Viešojo valdymo institucijų veiklos viešumas ir informacijos prieinamumas visuomenei
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procesuose
  3. Elektroninių paslaugų plėtra

Dokumentai

Veiksmų plano ataskaita anglų kalba

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-21