Antrasis veiksmų planas

Veiksmų plano  kryptys:

  1. Paslaugų tobulinimas ir plėtra
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procese
  3. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
  4. Kova su korupcija viešajame sektoriuje

Dokumentai

Antrasis veiksmų planas Lietuviškai / Angiškai

Veiksmų plano išorinio vertinimo ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Veiksmų plano saviįvertinimo ataskaita 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-28