Veiksmų plano kryptys:

  1. Viešojo valdymo institucijų veiklos viešumas ir informacijos prieinamumas visuomenei
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procesuose
  3. Elektroninių paslaugų plėtra

Dokumentai

Veiksmų plano ataskaita anglų kalba

Veiksmų plano  kryptys:

  1. Paslaugų tobulinimas ir plėtra
  2. Visuomenės dalyvavimas viešojo valdymo procese
  3. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
  4. Kova su korupcija viešajame sektoriuje

Dokumentai

Antrasis veiksmų planas Lietuviškai / Angiškai

Veiksmų plano išorinio vertinimo ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Veiksmų plano saviįvertinimo ataskaita 

  Veiksmų plano įsipareigojimai Atsakinga institucija Įgyvendinimo lygmuo
  I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
1.

Sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Įpusėta
2.

Vyriausybės vykdomos veiklos ir visuomenės dalyvavimo valdyme viešinimas

Vyriausybės kanceliarija  Įpusėta
  II. Korupcijos prevencija, skaidrumo skatinimas
1. 

Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje 

Finansų ministerija

Įpusėta
2.

Transliuoti socialinę reklamą korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje tema

Sveikatos apsaugos ministerija

Pradėta
3.

Sudaryti galimybę patogiu būdu gauti išsamią informaciją apie rinkimus, balsavimo tvarką

Vyriausioji rinkimų komisija

Įpusėta
  III. Piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į viešuosius valstybės reikalus didinimas
1.

Sukurti konsultavimosi su visuomene mechanizmą

Vyriausybės kanceliarija Atlikta
2.

Ugdyti atviro viešojo valdymo kultūrą diegiant atviros Vyriausybės partnerystės vertybes 

Vyriausybės kanceliarija Įpusėta
3.

Sukurti NVO duomenų bazę

Teisingumo ministerija Pradėta 
4.

Sukurti NVO fondą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta 

Dokumentai

Trečiasis veiksmų planas

Darbo grupė

Veiksmų plano tarpinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Viešosios konsultacijos ataskaita

Išorinio vertinimo tarpinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Viešoji konsultacija, skirta įvertinti Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje dvejų metų (2016-2018) veiksmų planą, vyko 2018 m. lapkričio 15-28 d. Daugiau informacijos rasite čia.

Veiksmų plano galutinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Išorinio vertinimo galutinė ataskaita Lietuviškai / Angliškai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-15