Dokumentai

Darbo grupė

Ketvirtasis veiksmų planas Lietuviškai / Angiškai

 

  Veiksmų plano įsipareigojimai Atsakinga institucija Įgyvendinimo lygmuo
  I. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė visuomenei (atviri duomenys)
1.

Sukurti atvirų duomenų portalą ir jį integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką (tęstinis darbas)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

Pradėta
  II. Nevyriausybinių organizacijų aplinkos gerinimas
2.

Stiprinti pilietinę visuomenę sukuriant nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) duomenų bazę ir NVO fondą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta
  III. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė visuomenei (fiskalinis atvirumas)
3.

Viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje

Finansų ministerija Pradėta
  IV. Viešųjų paslaugų kokybė                           

4.

 Sukurti viešųjų paslaugų perdavimo NVO ir bendruomenėms modelį ir skatinti jo įgyvendinimą          

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pradėta                      

  V. Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose
5.

Vykdyti sistemingą visuomenės dalyvavimo valdyme stebėseną ir vertinimą

Vyriausybės kanceliarija

Pradėta
  VI. Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas ir atskaitomybė visuomenei
6.

Įdiegti baigiamąjį (ex post) vertinimą į teisėkūros proceso ciklą

Teisingumo ministerija

Pradėta

2019-03-26 Atviros Vyriausybės partnerystės darbo grupės posėdžio atmintinė

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-05